เลือกปีการศึกษา

เช็คคะเเนนส่วนตัวเช็คคะเเนนตามคอร์ส ในปีการศึกษา2562

ภาคการศึกษา / 2562 - เทอมมีนาเมษา
คอร์ส SUMMER ขึ้นป.5
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
คอร์ส SUMMER ขึ้นป.6 (กลุ่มวันจันทร์กับวันศุกร์)
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
คอร์ส SUMMER ขึ้นป.6 (กลุ่มวันเสาร์กับวันอาทิตย์)
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ป.6 สอบเข้า ม.1 - คอร์สโค้งสุดท้าย รอบสามัญ
ป.6 เข้า ม.1 โค้งสุดท้ายรอบสามัญ
คอร์ส SUMMER ขึ้นม.2
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
คอร์ส SUMMER ขึ้นม.3
คณิตศาสตร์ เทอม 2
วิทย์ (เคมี ชีวะ ดาราศาสตร์)
รหัสห้องเรียน ชื่อห้องเรียน รายละเอียดคอร์ส
คอร์ส SUMMER ขึ้นป.5
256201050101 คณิตศาสตร์ รายละเอียด
256201050102 วิทยาศาสตร์ รายละเอียด
คอร์ส SUMMER ขึ้นป.6 (กลุ่มวันจันทร์กับวันศุกร์)
256201060102 วิทยาศาสตร์ รายละเอียด
256201060101 คณิตศาสตร์ รายละเอียด
คอร์ส SUMMER ขึ้นป.6 (กลุ่มวันเสาร์กับวันอาทิตย์)
256201060201 คณิตศาสตร์ รายละเอียด
256201060202 วิทยาศาสตร์ รายละเอียด
ป.6 สอบเข้า ม.1 - คอร์สโค้งสุดท้าย รอบสามัญ
256201070101 ป.6 เข้า ม.1 โค้งสุดท้ายรอบสามัญ รายละเอียด
คอร์ส SUMMER ขึ้นม.2
256201080101 คณิตศาสตร์ รายละเอียด
256201080102 วิทยาศาสตร์ รายละเอียด
คอร์ส SUMMER ขึ้นม.3
256201090101 คณิตศาสตร์ เทอม 2 รายละเอียด
256201090102 วิทย์ (เคมี ชีวะ ดาราศาสตร์) รายละเอียด