เลือกปีการศึกษา

เช็คคะเเนนส่วนตัวเช็คคะเเนนตามคอร์ส ในปีการศึกษา2562

ภาคการศึกษา / 2562 - เทอม 1
ประถม 2
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
ประถม 3
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ประถม 4 (กลุ่มวันเสาร์)
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
ประถม 4 (กลุ่มวันอาทิตย์)
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
คณิตศาสตร์
ประถม 4 - MASTER
MASTER วิทยาศาสตร์
MASTER คณิตศาสตร์
MASTER ภาษาอังกฤษ
ประถม 5 (กลุ่มวันเสาร์)
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
ประถม 5 (กลุ่มวันอาทิตย์)
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ประถม 5 - MASTER
MASTER ภาษาอังกฤษ
MASTER คณิตศาสตร์
MASTER วิทยาศาสตร์
ประถม 6 (กลุ่มวันเสาร์)
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา
วิทยาศาสตร์
ประถม 6 (กลุ่มวันอาทิตย์)
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
ประถม 6 - MASTER
MASTER คณิตศาสตร์
MASTER ภาษาอังกฤษ
MASTER วิทยาศาสตร์
มัธยม 1 - BOOST
BOOST วิทยาศาสตร์ (เรื่องCELL)
BOOST วิทยาศาสตร์ (เรื่องสาร,เคมี)
BOOST คณิตศาสตร์
BOOST สังคมศึกษา
BOOST ภาษาไทย
มัธยม 1 - MASTER
MASTER วิทยาศาสตร์
MASTER คณิตศาสตร์
มัธยม 1 - SUPREME
SUPREME คณิตศาสตร์
SUPREME วิทยาศาสตร์
ม.ต้น - ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ LEVEL.1
ภาษาอังกฤษ LEVEL.3
ภาษาอังกฤษ LEVEL.2
SUPREME ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ LEVEL.4
MASTER ภาษาอังกฤษ
มัธยม 2 - SUPREME
SUPREME วิทยาศาสตร์
SUPREME คณิตศาสตร์
มัธยม 2 - BOOST
BOOST ภาษาไทย
BOOST สังคมศึกษา
BOOST วิทยาศาสตร์ (เรื่องระบบอวัยวะ)
BOOST วิทยาศาสตร์ (เรื่องสาร)
BOOST คณิตศาสตร์
มัธยม 2 - MASTER
MASTER คณิตศาสตร์
MASTER วิทยาศาสตร์
มัธยม 3 - MASTER
MASTER วิทยาศาสตร์
MASTER ภาษาอังกฤษ
MASTER คณิตศาสตร์
มัธยม 3
BOOST คณิตศาสตร์
ENT ฟิสิกส์
ENT ภาษาอังกฤษ
ENT ชีวะ เคมี ดาราศาสตร์
ENT ภาษาไทย
ENT สังคมศึกษา
รหัสห้องเรียน ชื่อห้องเรียน รายละเอียดคอร์ส
ประถม 2
256202020302 ภาษาอังกฤษ รายละเอียด
256202020301 คณิตศาสตร์ รายละเอียด
ประถม 3
256202030301 คณิตศาสตร์ รายละเอียด
256202030302 วิทยาศาสตร์ รายละเอียด
256202030303 ภาษาอังกฤษ รายละเอียด
256202030304 ภาษาไทย รายละเอียด
ประถม 4 (กลุ่มวันเสาร์)
256202040504 ภาษาไทย รายละเอียด
256202040501 คณิตศาสตร์ รายละเอียด
256202040502 วิทยาศาสตร์ รายละเอียด
256202040503 ภาษาอังกฤษ รายละเอียด
256202040505 สังคมศึกษา รายละเอียด
ประถม 4 (กลุ่มวันอาทิตย์)
256202040604 ภาษาไทย รายละเอียด
256202040603 ภาษาอังกฤษ รายละเอียด
256202040602 วิทยาศาสตร์ รายละเอียด
256202040605 สังคมศึกษา รายละเอียด
256202040601 คณิตศาสตร์ รายละเอียด
ประถม 4 - MASTER
256202040402 MASTER วิทยาศาสตร์ รายละเอียด
256202040401 MASTER คณิตศาสตร์ รายละเอียด
256202040403 MASTER ภาษาอังกฤษ รายละเอียด
ประถม 5 (กลุ่มวันเสาร์)
256202050302 วิทยาศาสตร์ รายละเอียด
256202050304 ภาษาไทย รายละเอียด
256202050305 สังคมศึกษา รายละเอียด
256202050303 ภาษาอังกฤษ รายละเอียด
256202050301 คณิตศาสตร์ รายละเอียด
ประถม 5 (กลุ่มวันอาทิตย์)
256202050403 ภาษาอังกฤษ รายละเอียด
256202050404 ภาษาไทย รายละเอียด
256202050405 สังคมศึกษา รายละเอียด
256202050401 คณิตศาสตร์ รายละเอียด
256202050402 วิทยาศาสตร์ รายละเอียด
ประถม 5 - MASTER
256202050503 MASTER ภาษาอังกฤษ รายละเอียด
256202050501 MASTER คณิตศาสตร์ รายละเอียด
256202050502 MASTER วิทยาศาสตร์ รายละเอียด
ประถม 6 (กลุ่มวันเสาร์)
256202060304 ภาษาไทย รายละเอียด
256202060303 ภาษาอังกฤษ รายละเอียด
256202060301 คณิตศาสตร์ รายละเอียด
256202060305 สังคมศึกษา รายละเอียด
256202060302 วิทยาศาสตร์ รายละเอียด
ประถม 6 (กลุ่มวันอาทิตย์)
256202060403 ภาษาอังกฤษ รายละเอียด
256202060405 สังคมศึกษา รายละเอียด
256202060401 คณิตศาสตร์ รายละเอียด
256202060404 ภาษาไทย รายละเอียด
256202060402 วิทยาศาสตร์ รายละเอียด
ประถม 6 - MASTER
256202060501 MASTER คณิตศาสตร์ รายละเอียด
256202060503 MASTER ภาษาอังกฤษ รายละเอียด
256202060502 MASTER วิทยาศาสตร์ รายละเอียด
มัธยม 1 - BOOST
256202070202 BOOST วิทยาศาสตร์ (เรื่องCELL) รายละเอียด
256202070203 BOOST วิทยาศาสตร์ (เรื่องสาร,เคมี) รายละเอียด
256202070201 BOOST คณิตศาสตร์ รายละเอียด
256202070205 BOOST สังคมศึกษา รายละเอียด
256202070204 BOOST ภาษาไทย รายละเอียด
มัธยม 1 - MASTER
256202070302 MASTER วิทยาศาสตร์ รายละเอียด
256202070301 MASTER คณิตศาสตร์ รายละเอียด
มัธยม 1 - SUPREME
256202070401 SUPREME คณิตศาสตร์ รายละเอียด
256202070402 SUPREME วิทยาศาสตร์ รายละเอียด
ม.ต้น - ภาษาอังกฤษ
256202070501 ภาษาอังกฤษ LEVEL.1 รายละเอียด
256202070503 ภาษาอังกฤษ LEVEL.3 รายละเอียด
256202070502 ภาษาอังกฤษ LEVEL.2 รายละเอียด
256202070506 SUPREME ภาษาอังกฤษ รายละเอียด
256202070504 ภาษาอังกฤษ LEVEL.4 รายละเอียด
256202070505 MASTER ภาษาอังกฤษ รายละเอียด
มัธยม 2 - SUPREME
256202080302 SUPREME วิทยาศาสตร์ รายละเอียด
256202080301 SUPREME คณิตศาสตร์ รายละเอียด
มัธยม 2 - BOOST
256202080104 BOOST ภาษาไทย รายละเอียด
256202080105 BOOST สังคมศึกษา รายละเอียด
256202080102 BOOST วิทยาศาสตร์ (เรื่องระบบอวัยวะ) รายละเอียด
256202080103 BOOST วิทยาศาสตร์ (เรื่องสาร) รายละเอียด
256202080101 BOOST คณิตศาสตร์ รายละเอียด
มัธยม 2 - MASTER
256202080201 MASTER คณิตศาสตร์ รายละเอียด
256202080202 MASTER วิทยาศาสตร์ รายละเอียด
มัธยม 3 - MASTER
256202090202 MASTER วิทยาศาสตร์ รายละเอียด
256202090203 MASTER ภาษาอังกฤษ รายละเอียด
256202090201 MASTER คณิตศาสตร์ รายละเอียด
มัธยม 3
256202090101 BOOST คณิตศาสตร์ รายละเอียด
256202090102 ENT ฟิสิกส์ รายละเอียด
256202090103 ENT ภาษาอังกฤษ รายละเอียด
256202090106 ENT ชีวะ เคมี ดาราศาสตร์ รายละเอียด
256202090104 ENT ภาษาไทย รายละเอียด
256202090105 ENT สังคมศึกษา รายละเอียด