เลือกปีการศึกษา

เช็คคะเเนนส่วนตัวเช็คคะเเนนตามคอร์ส ในปีการศึกษา2562

ภาคการศึกษา / 2562 - เทอมตุลา
ประถม 5
ป.5 วิทยาศาสตร์
ป.5 คณิตศาสตร์
ประถม 6 - BOOST T2
ป.6 วิทยาศาสตร์
ป.6 คณิตศาสตร์
ประถม 6 - MASTER
ป.6 MASTER วิทยาศาสตร์
ป.6 MASTER คณิตศาสตร์
ประถม 6 - ENT to M.1
ป.6 ENT วิทยาศาสตร์
ป.6 ENT ภาษาอังกฤษ
ป.6 ENT คณิตศาสตร์
มัธยม 3 - EXTRA Part 1
ม.3 EXTRA วิทยาศาสตร์ part 1
ม.3 EXTRA คณิตศาสตร์ part 1
มัธยม 3 - MASTER
ม.3 MASTER คณิตศาสตร์
รหัสห้องเรียน ชื่อห้องเรียน รายละเอียดคอร์ส
ประถม 5
256203050102 ป.5 วิทยาศาสตร์ รายละเอียด
256203050101 ป.5 คณิตศาสตร์ รายละเอียด
ประถม 6 - BOOST T2
256203060102 ป.6 วิทยาศาสตร์ รายละเอียด
256203060101 ป.6 คณิตศาสตร์ รายละเอียด
ประถม 6 - MASTER
256203060402 ป.6 MASTER วิทยาศาสตร์ รายละเอียด
256203060401 ป.6 MASTER คณิตศาสตร์ รายละเอียด
ประถม 6 - ENT to M.1
256203060602 ป.6 ENT วิทยาศาสตร์ รายละเอียด
256203060603 ป.6 ENT ภาษาอังกฤษ รายละเอียด
256203060601 ป.6 ENT คณิตศาสตร์ รายละเอียด
มัธยม 3 - EXTRA Part 1
256203090102 ม.3 EXTRA วิทยาศาสตร์ part 1 รายละเอียด
256203090101 ม.3 EXTRA คณิตศาสตร์ part 1 รายละเอียด
มัธยม 3 - MASTER
256203090201 ม.3 MASTER คณิตศาสตร์ รายละเอียด