เลือกปีการศึกษา

เช็คคะเเนนส่วนตัวเช็คคะเเนนตามคอร์ส ในปีการศึกษา2560

ภาคการศึกษา / 2560 - เทอม2
คอร์ส ป.1
ป.1 ภาษาอังกฤษ
ผู้สอน - พี่เมย์
เสาร์ 10:10 - 11:10
คอร์ส ทักษะการเรียนรู้
ป.1 - ป.2 ทักษะการเรียนรู้
ผู้สอน - พี่มิ้น
เสาร์ 11:20 - 12:20
คอร์ส ป.2
ป.2 ภาษาอังกฤษ
ผู้สอน - พี่เมย์
เสาร์ 9:00 - 10:00
ป.2 คณิตศาสตร์
ผู้สอน - พี่มิ้น
เสาร์ 10:10 - 11:10
คอร์ส ป.3
ป.3 คณิตศาสตร์
ผู้สอน - พี่มิ้น
เสาร์ 9:00 - 10:00
ป.3 ภาษาไทย
ผู้สอน - พี่อ้อน
เสาร์ 10:10 - 11:10
ป.3 ภาษาอังกฤษ
ผู้สอน - พี่เมย์
เสาร์ 11:20 - 12:20
ป.3 วิทยาศาสตร์
ผู้สอน - พี่มิ้น
เสาร์ 8:00 - 9:00
คอร์ส ทดลองวิทยาศาสตร์
ป.1 - ป.3 ทดลองวิทยาศาสตร์
ผู้สอน - พี่มิ้น
เสาร์ 13:00 - 14:10
คอร์ส ป.4 วันเสาร์
ป.4 ภาษาอังกฤษ วันเสาร์
ผู้สอน - พี่แพรว
เสาร์ 10:00 - 11:00
ป.4 สังคม วันเสาร์
ผู้สอน - พี่เมย์
เสาร์ 13:10 - 14:10
ป.4 วิทยาศาสตร์ วันเสาร์
ผู้สอน - พี่มิ้น
เสาร์ 14:20 - 15:20
ป.4 ภาษาไทย วันเสาร์
ผู้สอน - พี่อ้อน
เสาร์ 11:10 - 12:10
ป.4 คณิตศาสตร์ วันเสาร์
ผู้สอน - พี่มิ้น
เสาร์ 15:30 - 16:30
คอร์ส ป.4 วันอาทิตย์
ป.4 ภาษาไทย วันอาทิตย์
ผู้สอน - พี่บอส
อาทิตย์ 11:30 - 12:30
ป.4 วิทยาศาสตร์ วันอาทิตย์
ผู้สอน - พี่มิ้น
อาทิตย์ 10:30 - 11:30
ป.4 ภาษาอังกฤษ วันอาทิตย์
ผู้สอน - พี่เกรซ
อาทิตย์ 14:20 - 15:20
ป.4 คณิตศาสตร์ วันอาทิตย์
ผู้สอน - พี่มิ้น
อาทิตย์ 13:10 - 14:10
ป.4 สังคม วันอาทิตย์
ผู้สอน - พี่เมย์
อาทิตย์ 15:40 - 16:40
คอร์ส ป.4 GIFTED
ป.4 GIFTED คณิต
ผู้สอน - พี่มิ้น
อาทิตย์ 8:00 - 9:10
ป.4 GIFTED วิทย์
ผู้สอน - พี่มิ้น
อาทิตย์ 9:10 - 10:20
คอร์ส ป.5 GIFTED
ป.5 GIFTED วิทย์
ผู้สอน - พี่ป๊อป
เสาร์ 8:00 - 9:30
ป.5 GIFTED ภาษาอังกฤษ
ผู้สอน - พี่เกรซ
อาทิตย์ 15:50 - 17:20
ป.5 GIFTED คณิต
ผู้สอน - พี่วิน
เสาร์ 9:40 - 11:00
คอร์ส ป.5 วันเสาร์
ป.5 สังคม วันเสาร์
ผู้สอน - พี่เมย์
เสาร์ 17:10 -18:10
ป.5 คณิตศาสตร์ วันเสาร์
ผู้สอน - พี่วิน
เสาร์ 14:30 - 15:50
ป.5 ภาษาไทย วันเสาร์
ผู้สอน - พี่อ้อน
เสาร์ 16:00 - 17:00
ป.5 ภาษาอังกฤษ วันเสาร์
ผู้สอน - พี่แพรว
เสาร์ 11:00 - 12:20
ป.5 วิทยาศาสตร์ วันเสาร์
ผู้สอน - พี่ป๊อป
เสาร์ 13:10 - 14:30
คอร์ส ป.5 วันอาทิตย์
ป.5 ภาษาไทย วันอาทิตย์
ผู้สอน - พี่บอส
อาทิตย์ 14:00 - 15:00
ป.5 คณิตศาสตร์ วันอาทิตย์
ผู้สอน - พี่วิน
อาทิตย์ 10:50 - 11:30
เเละ 13:20 - 14:00
ป.5 วิทยาศาสตร์ วันอาทิตย์
ผู้สอน - พี่ป๊อป
อาทิตย์ 8:00 - 9:20
ป.5 ภาษาอังกฤษ วันอาทิตย์
ผู้สอน - พี่แพรว
อาทิตย์ 9:30 - 10:50
ป.5 สังคม วันอาทิตย์
ผู้สอน - พี่เมย์
อาทิตย์ 12:00 - 13:00
คอร์ส ป.6 วันเสาร์
ป.6 ภาษาไทย วันเสาร์
ผู้สอน - พี่อ้อน
ไทยเสาร์1 > 8:50 - 10:00
ไทยเสาร์2 > 13:00 - 14:10
ป.6 วิทยาศาสตร์ วันเสาร์
ผู้สอน - พี่ป๊อป
วิทย์เสาร์1 > 11:30 - 12:50
วิทย์เสาร์2 > 10:00 - 11:20
ป.6 สังคม วันเสาร์
ผู้สอน - พี่เมย์
สังคมเสาร์1 > 16:10 - 17:10
สังคมเสาร์2 > 14:10 - 15:10
ป.6 ภาษาอังกฤษ วันเสาร์
ผู้สอน - พี่แพรว
อังกฤษเสาร์1 > 14:20 - 15:40
อังกฤษเสาร์2 > 15:50 - 17:10
ป.6 คณิตศาสตร์ วันเสาร์
ผู้สอน - พี่วิน
ห้องเสาร์ 1 > 8:00 - 9:40
ห้องเสาร์ 2 > 8:00 - 8:50
> 13:10 - 14:10
คอร์ส ป.6 วันอาทิตย์
ป.6 สังคม วันอาทิตย์
ผู้สอน - พี่เมย์
สังคมอาทิตย์1 > 13:30 -14:30
สังคมอาทิตย์2 > 11:00 -12:00
ป.6 ภาษาไทย วันอาทิตย์
ผู้สอน - พี่บอส
ไทยอาทิตย์1 > 15:00 - 16:10
ไทยอาทิตย์2 > 16:20 - 17:30
ป.6 ภาษาอังกฤษ วันอาทิตย์
ผู้สอน - พี่แพรว
อังกฤษอาทิตย์1 > 16:10 - 17:30
อังกฤษอาทิตย์2 > 14:50 - 16:10
ป.6 คณิตศาสตร์ วันอาทิตย์
ผู้สอน - พี่วิน
คณิตอาทิตย์1 > 8:10 - 9:50
คณิตอาทิตย์2 > 8:10 - 9:00
> 9:50 - 10:50
ป.6 วิทยาศาสตร์ วันอาทิตย์
ผู้สอน - พี่ป๊อป
วิทย์อาทิตย์1 > 10:50 - 12:10
วิทย์อาทิตย์2 > 12:40 - 14:00
คอร์ส ป.6 XX
ป.6 ภาษาไทย
ผู้สอน - พี่อ้อน
เสาร์ 14:10 - 15:10
ป.6 ภาษาอังกฤษ
ผู้สอน - พี่แพรว
เสาร์ 12:50 - 14:10
ป.6 วิทยาศาสตร์
ผู้สอน - พี่ป๊อป
จันทร์ 17:00 - 18:30
ป.6 คณิตศาสตร์
ผู้สอน - พี่วิน
ศุกร์ 17:00 - 18:30
ป.6 สังคม
ผู้สอน - พี่เมย์
เสาร์ 15:10 - 16:10
คอร์ส ป.6 GIFTED
ป.6 GIFTED ภาษาอังกฤษ
ผู้สอน - พี่แพรว
เสาร์ 17:30 - 19:00
คอร์ส ม.1
ม.1 สังคม
ผู้สอน - พี่เมย์
อาทิตย์ 9:00 - 10:00
ม.1 ภาษาไทย
ผู้สอน - พี่บอส
อาทิตย์ 10:00 - 11:00
ม.1 คณิตศาสตร์
ผู้สอน - พี่วิน,พี่ทาโร่
อาทิตย์ 14:10 - 15:30
คอร์ส ม.1 GIFTED
ม.1 S คณิต
ผู้สอน - พี่วิน
เสาร์ 18:40 - 19:40
ม.1 GIFTED วิทย์
ผู้สอน - พี่ป๊อป
เสาร์ 17:10 - 18:30
ม.1 GIFTED คณิต
ผู้สอน - พี่วิน
เสาร์ 15:50 - 17:10
ม.1 S วิทย์
ผู้สอน - พี่ป๊อป
อาทิตย์ 17:10 - 18:30
คอร์ส ม.1 .
ม.1 วิทยาศาสตร์
ผู้สอน - พี่มิ้น
อาทิตย์ 15:40 - 17:00
ม.1 วิทยาศาสตร์
ผู้สอน - พี่ป๊อป
อาทิตย์ 15:40 - 17:00
คอร์ส ม.2 GIFTED
ม.2 GIFTED คณิต
ผู้สอน - พี่วิน
เสาร์ 17:10 - 18:30
ม.2 GIFTED วิทย์
ผู้สอน - พี่ป๊อป
เสาร์ 15:50 - 17:10
ม.2 S วิทย์
ผู้สอน - พี่ป๊อป
เสาร์ 14:30 - 15:40
ม.2 S คณิต
ผู้สอน - พี่วิน
อาทิตย์ 17:30 - 18:30
คอร์ส ม.2 .
ม.2 วิทยาศาสตร์
ผู้สอน - พี่ป๊อป
อาทิตย์ 14:10 - 15:30
ม.2 วิทยาศาสตร์
ผู้สอน - พี่มิ้น
อาทิตย์ 14:10 - 15:30
คอร์ส ม.2
ม.2 สังคม
ผู้สอน - พี่เมย์
อาทิตย์ 9:00 - 10:00
ม.2 ภาษาไทย
ผู้สอน - พี่บอส
อาทิตย์ 9:00 - 10:00
ม.2 คณิตศาสตร์
ผู้สอน - พี่วิน,พี่ทาโร่
อาทิตย์ 15:40 - 17:00
คอร์ส ม.1-ม.2 ภาษาอังกฤษ
LV.2
ผู้สอน - พี่แพรว
อาทิตย์ 12:40 - 14:00
LV.3
ผู้สอน - พี่เกรซ
อาทิตย์ 11:10 - 12:30
LV.1
ผู้สอน - พี่แพรว
อาทิตย์ 11:10 - 12:30
LV.4
ผู้สอน - พี่เกรซ
อาทิตย์ 12:40 - 14:00
คอร์ส ม.3
ม.3 วิทยาศาสตร์
ผู้สอน - พี่ป๊อป
อาทิตย์ 9:20 - 10:50
ม.3 ภาษาไทย
ผู้สอน - พี่บอส
อาทิตย์ 12:50 - 14:00
ม.3 ภาษาอังกฤษ
ผู้สอน - พี่แพรว
อาทิตย์ 8:00 - 9:20
ม.3 คณิตศาสตร์
ผู้สอน - พี่วิน
อาทิตย์ 11:30 - 12:50
ม.3 สังคม
ผู้สอน - พี่เมย์
อาทิตย์ 14:30 - 15:40
คอร์ส ม.4
ม.4 คณิตศาสตร์
ผู้สอน - พี่วิน
อาทิตย์ 18:30 - 20:00
คอร์สม.5
ม.5 คณิตศาสตร์
ผู้สอน - พี่วิน
เสาร์ 11:00 - 12:30
รหัสห้องเรียน ชื่อห้องเรียน ผู้สอน รายละเอียดคอร์ส
คอร์ส ป.1
256004010101 ป.1 ภาษาอังกฤษ พี่เมย์ เสาร์ 10:10 - 11:10 รายละเอียด
คอร์ส ทักษะการเรียนรู้
256004020701 ป.1 - ป.2 ทักษะการเรียนรู้ พี่มิ้น เสาร์ 11:20 - 12:20 รายละเอียด
คอร์ส ป.2
256004020801 ป.2 ภาษาอังกฤษ พี่เมย์ เสาร์ 9:00 - 10:00 รายละเอียด
256004020902 ป.2 คณิตศาสตร์ พี่มิ้น เสาร์ 10:10 - 11:10 รายละเอียด
คอร์ส ป.3
256004030401 ป.3 คณิตศาสตร์ พี่มิ้น เสาร์ 9:00 - 10:00 รายละเอียด
256004031003 ป.3 ภาษาไทย พี่อ้อน เสาร์ 10:10 - 11:10 รายละเอียด
256004031004 ป.3 ภาษาอังกฤษ พี่เมย์ เสาร์ 11:20 - 12:20 รายละเอียด
256004030902 ป.3 วิทยาศาสตร์ พี่มิ้น เสาร์ 8:00 - 9:00 รายละเอียด
คอร์ส ทดลองวิทยาศาสตร์
256004030801 ป.1 - ป.3 ทดลองวิทยาศาสตร์ พี่มิ้น เสาร์ 13:00 - 14:10 รายละเอียด
คอร์ส ป.4 วันเสาร์
256004041702 ป.4 ภาษาอังกฤษ วันเสาร์ พี่แพรว เสาร์ 10:00 - 11:00 รายละเอียด
256004041804 ป.4 สังคม วันเสาร์ พี่เมย์ เสาร์ 13:10 - 14:10 รายละเอียด
256004041803 ป.4 วิทยาศาสตร์ วันเสาร์ พี่มิ้น เสาร์ 14:20 - 15:20 รายละเอียด
256004041805 ป.4 ภาษาไทย วันเสาร์ พี่อ้อน เสาร์ 11:10 - 12:10 รายละเอียด
256004040701 ป.4 คณิตศาสตร์ วันเสาร์ พี่มิ้น เสาร์ 15:30 - 16:30 รายละเอียด
คอร์ส ป.4 วันอาทิตย์
256004042103 ป.4 ภาษาไทย วันอาทิตย์ พี่บอส อาทิตย์ 11:30 - 12:30 รายละเอียด
256004042002 ป.4 วิทยาศาสตร์ วันอาทิตย์ พี่มิ้น อาทิตย์ 10:30 - 11:30 รายละเอียด
256004042104 ป.4 ภาษาอังกฤษ วันอาทิตย์ พี่เกรซ อาทิตย์ 14:20 - 15:20 รายละเอียด
256004041001 ป.4 คณิตศาสตร์ วันอาทิตย์ พี่มิ้น อาทิตย์ 13:10 - 14:10 รายละเอียด
256004042105 ป.4 สังคม วันอาทิตย์ พี่เมย์ อาทิตย์ 15:40 - 16:40 รายละเอียด
คอร์ส ป.4 GIFTED
256004041401 ป.4 GIFTED คณิต พี่มิ้น อาทิตย์ 8:00 - 9:10 รายละเอียด
256004041402 ป.4 GIFTED วิทย์ พี่มิ้น อาทิตย์ 9:10 - 10:20 รายละเอียด
คอร์ส ป.5 GIFTED
256004050301 ป.5 GIFTED วิทย์ พี่ป๊อป เสาร์ 8:00 - 9:30 รายละเอียด
256004050703 ป.5 GIFTED ภาษาอังกฤษ พี่เกรซ อาทิตย์ 15:50 - 17:20 รายละเอียด
256004050302 ป.5 GIFTED คณิต พี่วิน เสาร์ 9:40 - 11:00 รายละเอียด
คอร์ส ป.5 วันเสาร์
256004050105 ป.5 สังคม วันเสาร์ พี่เมย์ เสาร์ 17:10 -18:10 รายละเอียด
256004050103 ป.5 คณิตศาสตร์ วันเสาร์ พี่วิน เสาร์ 14:30 - 15:50 รายละเอียด
256004050104 ป.5 ภาษาไทย วันเสาร์ พี่อ้อน เสาร์ 16:00 - 17:00 รายละเอียด
256004050101 ป.5 ภาษาอังกฤษ วันเสาร์ พี่แพรว เสาร์ 11:00 - 12:20 รายละเอียด
256004050102 ป.5 วิทยาศาสตร์ วันเสาร์ พี่ป๊อป เสาร์ 13:10 - 14:30 รายละเอียด
คอร์ส ป.5 วันอาทิตย์
256004050205 ป.5 ภาษาไทย วันอาทิตย์ พี่บอส อาทิตย์ 14:00 - 15:00 รายละเอียด
256004050203 ป.5 คณิตศาสตร์ วันอาทิตย์ พี่วิน อาทิตย์ 10:50 - 11:30
เเละ 13:20 - 14:00
รายละเอียด
256004050201 ป.5 วิทยาศาสตร์ วันอาทิตย์ พี่ป๊อป อาทิตย์ 8:00 - 9:20 รายละเอียด
256004050202 ป.5 ภาษาอังกฤษ วันอาทิตย์ พี่แพรว อาทิตย์ 9:30 - 10:50 รายละเอียด
256004050204 ป.5 สังคม วันอาทิตย์ พี่เมย์ อาทิตย์ 12:00 - 13:00 รายละเอียด
คอร์ส ป.6 วันเสาร์
256004060103 ป.6 ภาษาไทย วันเสาร์ พี่อ้อน ไทยเสาร์1 > 8:50 - 10:00
ไทยเสาร์2 > 13:00 - 14:10
รายละเอียด
256004060104 ป.6 วิทยาศาสตร์ วันเสาร์ พี่ป๊อป วิทย์เสาร์1 > 11:30 - 12:50
วิทย์เสาร์2 > 10:00 - 11:20
รายละเอียด
256004060106 ป.6 สังคม วันเสาร์ พี่เมย์ สังคมเสาร์1 > 16:10 - 17:10
สังคมเสาร์2 > 14:10 - 15:10
รายละเอียด
256004060105 ป.6 ภาษาอังกฤษ วันเสาร์ พี่แพรว อังกฤษเสาร์1 > 14:20 - 15:40
อังกฤษเสาร์2 > 15:50 - 17:10
รายละเอียด
256004060101 ป.6 คณิตศาสตร์ วันเสาร์ พี่วิน ห้องเสาร์ 1 > 8:00 - 9:40
ห้องเสาร์ 2 > 8:00 - 8:50
> 13:10 - 14:10
รายละเอียด
คอร์ส ป.6 วันอาทิตย์
256004060204 ป.6 สังคม วันอาทิตย์ พี่เมย์ สังคมอาทิตย์1 > 13:30 -14:30
สังคมอาทิตย์2 > 11:00 -12:00
รายละเอียด
256004060205 ป.6 ภาษาไทย วันอาทิตย์ พี่บอส ไทยอาทิตย์1 > 15:00 - 16:10
ไทยอาทิตย์2 > 16:20 - 17:30
รายละเอียด
256004060206 ป.6 ภาษาอังกฤษ วันอาทิตย์ พี่แพรว อังกฤษอาทิตย์1 > 16:10 - 17:30
อังกฤษอาทิตย์2 > 14:50 - 16:10
รายละเอียด
256004060201 ป.6 คณิตศาสตร์ วันอาทิตย์ พี่วิน คณิตอาทิตย์1 > 8:10 - 9:50
คณิตอาทิตย์2 > 8:10 - 9:00
> 9:50 - 10:50
รายละเอียด
256004060203 ป.6 วิทยาศาสตร์ วันอาทิตย์ พี่ป๊อป วิทย์อาทิตย์1 > 10:50 - 12:10
วิทย์อาทิตย์2 > 12:40 - 14:00
รายละเอียด
คอร์ส ป.6 XX
256004060302 ป.6 ภาษาไทย พี่อ้อน เสาร์ 14:10 - 15:10 รายละเอียด
256004060301 ป.6 ภาษาอังกฤษ พี่แพรว เสาร์ 12:50 - 14:10 รายละเอียด
256004060804 ป.6 วิทยาศาสตร์ พี่ป๊อป จันทร์ 17:00 - 18:30 รายละเอียด
256004060805 ป.6 คณิตศาสตร์ พี่วิน ศุกร์ 17:00 - 18:30 รายละเอียด
256004060303 ป.6 สังคม พี่เมย์ เสาร์ 15:10 - 16:10 รายละเอียด
คอร์ส ป.6 GIFTED
256004060401 ป.6 GIFTED ภาษาอังกฤษ พี่แพรว เสาร์ 17:30 - 19:00 รายละเอียด
คอร์ส ม.1
256004070602 ม.1 สังคม พี่เมย์ อาทิตย์ 9:00 - 10:00 รายละเอียด
256004070603 ม.1 ภาษาไทย พี่บอส อาทิตย์ 10:00 - 11:00 รายละเอียด
256004070301 ม.1 คณิตศาสตร์ พี่วิน,พี่ทาโร่ อาทิตย์ 14:10 - 15:30 รายละเอียด
คอร์ส ม.1 GIFTED
256004070502 ม.1 S คณิต พี่วิน เสาร์ 18:40 - 19:40 รายละเอียด
256004070504 ม.1 GIFTED วิทย์ พี่ป๊อป เสาร์ 17:10 - 18:30 รายละเอียด
256004070501 ม.1 GIFTED คณิต พี่วิน เสาร์ 15:50 - 17:10 รายละเอียด
256004070503 ม.1 S วิทย์ พี่ป๊อป อาทิตย์ 17:10 - 18:30 รายละเอียด
คอร์ส ม.1 .
256004070401 ม.1 วิทยาศาสตร์ พี่มิ้น อาทิตย์ 15:40 - 17:00 รายละเอียด
256004070402 ม.1 วิทยาศาสตร์ พี่ป๊อป อาทิตย์ 15:40 - 17:00 รายละเอียด
คอร์ส ม.2 GIFTED
256004080403 ม.2 GIFTED คณิต พี่วิน เสาร์ 17:10 - 18:30 รายละเอียด
256004080402 ม.2 GIFTED วิทย์ พี่ป๊อป เสาร์ 15:50 - 17:10 รายละเอียด
256004080401 ม.2 S วิทย์ พี่ป๊อป เสาร์ 14:30 - 15:40 รายละเอียด
256004080404 ม.2 S คณิต พี่วิน อาทิตย์ 17:30 - 18:30 รายละเอียด
คอร์ส ม.2 .
256004080702 ม.2 วิทยาศาสตร์ พี่ป๊อป อาทิตย์ 14:10 - 15:30 รายละเอียด
256004080701 ม.2 วิทยาศาสตร์ พี่มิ้น อาทิตย์ 14:10 - 15:30 รายละเอียด
คอร์ส ม.2
256004081103 ม.2 สังคม พี่เมย์ อาทิตย์ 9:00 - 10:00 รายละเอียด
256004081102 ม.2 ภาษาไทย พี่บอส อาทิตย์ 9:00 - 10:00 รายละเอียด
256004080601 ม.2 คณิตศาสตร์ พี่วิน,พี่ทาโร่ อาทิตย์ 15:40 - 17:00 รายละเอียด
คอร์ส ม.1-ม.2 ภาษาอังกฤษ
256004080803 LV.2 พี่แพรว อาทิตย์ 12:40 - 14:00 รายละเอียด
256004080801 LV.3 พี่เกรซ อาทิตย์ 11:10 - 12:30 รายละเอียด
256004080802 LV.1 พี่แพรว อาทิตย์ 11:10 - 12:30 รายละเอียด
256004080804 LV.4 พี่เกรซ อาทิตย์ 12:40 - 14:00 รายละเอียด
คอร์ส ม.3
256004090704 ม.3 วิทยาศาสตร์ พี่ป๊อป อาทิตย์ 9:20 - 10:50 รายละเอียด
256004090702 ม.3 ภาษาไทย พี่บอส อาทิตย์ 12:50 - 14:00 รายละเอียด
256004090703 ม.3 ภาษาอังกฤษ พี่แพรว อาทิตย์ 8:00 - 9:20 รายละเอียด
256004090401 ม.3 คณิตศาสตร์ พี่วิน อาทิตย์ 11:30 - 12:50 รายละเอียด
256004090705 ม.3 สังคม พี่เมย์ อาทิตย์ 14:30 - 15:40 รายละเอียด
คอร์ส ม.4
256004100101 ม.4 คณิตศาสตร์ พี่วิน อาทิตย์ 18:30 - 20:00 รายละเอียด
คอร์สม.5
256004110101 ม.5 คณิตศาสตร์ พี่วิน เสาร์ 11:00 - 12:30 รายละเอียด

ภาคการศึกษา / 2560 - เทอมตุลาคม
รหัสห้องเรียน ชื่อห้องเรียน ผู้สอน รายละเอียดคอร์ส