ห้องเรียน - ป.1 - ป.3 ทดลองวิทยาศาสตร์
ย้อนกลับไปดูคอร์สอื่น ปัจุบันเรียนครั้งที่ 12

รหัส นักเรียน รวม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
คะเเนน 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ
70014 ตั้ม (ป.5)
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
98 10 10 10 9 10 10 8 10 9 10 10 7 10 - 10 10 8 9 10 10 4 10
71007 พริกไทย (ป.4)
โรงเรียนธัญวิทย์
91 10 10 10 9 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 7
70017 โอม (ป.5)
โรงเรียนธัญวิทย์
90 - - 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 - 10 10 8 10 10 10 5 10
70009 สิงโต (ป.5)
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์
88 10 10 10 9 10 10 10 10 9 8 10 10 10 - 10 10 8 8 9 10 3 3
72011 สตางค์ (ป.3)
โรงเรียนธัญวิทย์
87 10 10 10 9 10 10 10 10 10 5 10 8 10 10 10 10 10 6 10 10 5 7
72007 พรีม (ป.3)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
86 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 8 10 10 - 10 7
71003 พลอยขวัญ (ป.4)
โรงเรียนธัญวิทย์
86 10 10 10 9 8 10 10 10 10 10 10 10 - 9 10 10 10 10 10 10 5 7
70008 เพ้นท์ (ป.5)
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
86 10 10 10 9 10 10 8 10 10 10 10 10 - - 10 10 8 10 10 10 10 7
71009 พลอย (ป.4)
โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี
84 10 10 10 9 10 10 10 10 10 8 10 10 - 9 10 10 8 10 10 10 10 7
72001 อั่งเปา (ป.3)
โรงเรียนธัญวิทย์
83 10 10 10 9 10 10 10 10 10 8 7 10 10 9 10 10 8 9 10 - 10 7
72008 โพวิล (ป.3)
โรงเรียนธัญวิทย์
82 10 10 10 9 10 10 10 10 10 5 10 8 10 9 10 10 8 8 10 10 - -
71008 ญาญ่า (ป.4)
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก
82 10 10 10 10 8 10 8 10 10 5 10 10 10 - 10 10 10 - 10 10 5 7
72003 พู่กัน (ป.3)
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
81 10 10 10 9 10 10 8 10 10 5 10 10 - - 10 10 8 10 10 10 10 7
71002 แพรวา (ป.4)
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
80 10 10 10 9 10 10 10 10 10 5 10 8 10 - 10 10 8 9 10 - 5 7
70003 ปั้น (ป.5)
โรงเรียนธัญวิทย์
79 10 10 10 9 10 10 8 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 - 10 - 5 10
70021 หมิง (ป.5)
โรงเรียนรังสฤษฎิ์สองภาษา
79 10 10 10 9 10 10 - - - - 10 8 10 - 10 10 8 10 10 10 5 10
70020 ลาเต้ (ป.5)
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก
79 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 - - 10 10 8 9 9 10 - -
70019 ณิชา (ป.5)
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก
79 - - 10 9 10 10 10 10 - - 10 10 10 - 10 10 10 10 10 10 10 10
72002 ดรีม (ป.3)
โรงเรียนบ้านพลอย
76 10 10 10 9 10 10 10 10 - - 10 10 - 10 10 10 10 10 10 10 10 7
71010 พิม (ป.4)
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
76 - - 10 9 10 10 10 10 - - 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 5 7
71004 หลิน (ป.4)
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
70 10 9 10 10 10 10 10 5 10 10 - 9 10 10 8 9 10 10 5 7
70015 พั้นซ์ (ป.5)
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
59 10 10 10 9 10 10 10 10 9 10 10 10 - - 10 10 10 - 10 - - -
70016 โชกุน (ป.5)
โรงเรียนบึงเขาย้อน
49 10 10 10 9 10 10 8 10 - - 10 10 - - 10 10 10 - 10 - - -
72009 มีญ่า (ป.3)
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
29 10 9 10 10 - - - - 10 10 - - 10 10 10 - 10 - - -