ห้องเรียน - ม.4 คณิตศาสตร์
ย้อนกลับไปดูคอร์สอื่น ปัจุบันเรียนครั้งที่ 12

รหัส นักเรียน รวม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
คะเเนน 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ
63006 กล้วย (ม.6)
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
40 10 10 10 10 10 10 10 10 10
63010 วิว (ม.6)
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
34 10 7 10 7 10 10 10 10 10
63007 นาย (ม.6)
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
33 10 5 10 8 10 8 10 10 10
63011 เน (ม.6)
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
32 10 5 10 7 8 10 10 10 10
63008 ภัทร์ (ม.6)
โรงเรียนหอวัง
28 10 6 7 5 10 7 8 10 9
63014 ลินลี่ (ม.6)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
25 10 5 10 8 10 10 2 10 10
63005 ซัน (ม.6)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
22 10 5 10 8 10 10 - 10 9
63001 เบสท์ (ม.6)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
21 10 5 10 6 10 10 - 10 10
63016 ภู (ม.6)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
20 - 10 10 10 10 10
63013 ดอม (ม.6)
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
19 10 0 10 3 6 6 6 10 10
63012 ข้าวโอ๊ต (ม.6)
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
19 10 0 10 5 6 6 7 10 7
63009 เพียว (ม.6)
โรงเรียนหอวัง
16 - 10 6 10 10 - 10 10
63015 เอ๊ะ (ม.6)
โรงเรียนธัญบุรี
14 10 6 10 10 8 10 -