ห้องเรียน - ม.2 S คณิต
ย้อนกลับไปดูคอร์สอื่น ปัจุบันเรียนครั้งที่ 1

รหัส นักเรียน รวม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
คะเเนน 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ
65040 เมฆ (ม.4)
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
0
65036 พอร์ช (ม.4)
โรงเรียนหอวัง
0
65029 บอนส์ (ม.4)
โรงเรียนเทพศิรินทร์
0
65023 พัฒน์ (ม.4)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
0
65016 พร้อม (ม.4)
โรงเรียนหอวัง
0
65011 ภพ (ม.4)
โรงเรียนหอวัง
0
65005 กาย (ม.4)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
0