ห้องเรียน - ม.1 วิทยาศาสตร์
ย้อนกลับไปดูคอร์สอื่น ปัจุบันเรียนครั้งที่ 12

รหัส นักเรียน รวม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
คะเเนน 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ
66036 เอเธนส์ (ม.3)
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
77 10 10 10 4 10 8 10 10 10 5 10 7 10 4 10 6 10 - 10 9 10 6 10 8
66008 กานต์ (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
77 10 8 10 6 9 8 10 8 8 4 8 6 10 4 8 7 7 3 10 8 10 6 10 9.5
66053 โชกุน (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
76 10 8 10 2 10 8 10 8 10 6 10 8 10 0 10 5 7 7 10 7 10 8 10 9
66048 มิว (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
75 10 9 10 4 10 6 10 9 10 5 10 6 10 2 10 8 10 4 10 8 10 6 10 8
66005 ข้าวปาย (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
70 - 10 2 9 8 10 10 7 8 0 8 10 6 5 8 0 1 10 10 10 - 10 9.5
66062 การ์ฟิวส์ (ม.3)
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรังสิต คลอง4
68 10 6 10 6 6 8 10 6 8 5 9 5 10 0 8 5 7 7 10 8 10 6 10 6
66063 นาโน (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
67 10 6 10 6 10 8 8 10 8 5 10 - 10 6 7 8 7 10 9 8 10 - 10 -
66033 น้ำ (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
62 10 10 10 6 10 6 9 8 10 6 5 5 9 4 10 - 8 7 9 8 10 0.5 10 2
66022 โอห์ม (ม.3)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
62 8 8 - - 10 7 10 8 10 - 10 - 10 0 10 8 10 7 10 10 10 7.5 10 7
66026 เฟม (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
61 9 10 - - 10 8 10 6 10 5 8 3 10 6 10 - 10 6 10 9 10 8 10 -
66050 กลอยใจ (ม.3)
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
60 10 8 10 4 10 6 10 4 10 4 10 6 10 2 10 6 10 7 10 2 10 3 10 8
66023 ปิงปิง (ม.3)
โรงเรียนสารวิทยา
56 - 8 10 2 10 6 9 5 10 2 10 4 10 4 10 6 10 2 10 5 10 3 10 9
66040 แบม (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
54 10 6 10 4 10 7 10 3 10 6 10 - 10 6 10 2 10 7 10 6 10 6 10 1
66031 ติ๊ก (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
52 10 8 - - 10 8 10 7 10 - 10 5 10 - 10 - 10 6 10 10 10 8 10 -
66059 ดิว (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
52 10 8 10 4 9 8 9 7 10 4 10 5 10 - 10 - 10 2 10 6 10 8 10 -
66029 แบงค์ (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
48 8 6 - - 10 8 0 0 8 6 9 5 10 6 10 - 10 9 10 - 10 8 10 -
66034 เกียร์ (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
47 8 8 - - 9 8 10 - 9 5 10 - 8 2 10 - 10 9 10 9 10 6 10 -
66047 ชมพู (ม.3)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
47 10 8 10 4 9 4 10 4 10 - 10 - 10 2 10 - 10 7 10 7 10 3 10 8
66041 ออกัส (ม.3)
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
47 10 10 10 2 7 6 9 8 10 6 9 5 10 4 10 - 10 - 10 - 10 6 10 -
66037 พี (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
44 10 6 - - 10 6 10 8 8 2 9 6 10 2 8 6 10 7 10 - 10 - 10 1
66020 ไตเติ้ล (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
40 10 10 10 0 10 6 10 5 10 2 10 3 10 4 10 4 10 - 10 - 10 5 10 1
66007 ติวเตอร์ (ม.3)
โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี
38 10 6 10 2 10 - 10 4 10 7 10 - 10 0 9 6 7 4 10 3 10 6 10 -
66056 คุง (ม.3)
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
37 8 3 10 4 10 6 9 8 10 - 8 6 10 6 10 - 10 - 10 - 10 4 10 -
66019 โมเดล (ม.3)
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์
36 10 8 10 0 10 4 10 4 10 1 10 4 10 0 10 2 10 - 10 4 10 2 10 7
66016 นิวส์ (ม.3)
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
36 8 8 10 4 10 - 7 8 10 4 8 6 10 - 10 - 10 - 10 - 10 6 10 -
66039 แตน (ม.3)
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
35 10 4 10 4 10 7 10 5 10 3 10 6 10 0 10 - 10 - 10 - 10 6 10 -
66043 โชกุน (ม.3)
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง
32 10 4 10 2 10 2 10 4 10 3 9 3 10 0 10 4 7 2 10 3 10 4 10 1
66057 คิม (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
31 8 6 10 0 9 7 10 7 10 - 10 3 9 2 10 - 10 - 10 - 10 6 10 -
66058 มะเหมี่ยว (ม.3)
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
22 10 6 10 4 10 5 10 - 10 - 10 5 10 2 10 - 10 - 10 - 10 - 10 -