ห้องเรียน - ม.2 วิทยาศาสตร์
ย้อนกลับไปดูคอร์สอื่น ปัจุบันเรียนครั้งที่ 12

รหัส นักเรียน รวม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
คะเเนน 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ
65034 หมิง หมิง (ม.4)
โรงเรียนหอวัง
106 10 9 10 9 10 7 10 8 10 7 10 10 9 10 9 10 10 10 10 8 10 8 10 10
65003 วิว (ม.4)
โรงเรียนหอวัง
103 10 8 10 8 10 9 10 8 10 8 10 9 9 10 9 10 10 6 10 9 10 8 10 10
65036 พอร์ช (ม.4)
โรงเรียนหอวัง
102 10 9 10 10 10 8 10 8 10 8 10 10 9 8 9 8 10 9 10 8 10 6 10 10
65020 บัว (ม.4)
โรงเรียนหอวัง
100 10 10 10 7 - 9 10 10 10 6 10 7 9 8 9 8 9 8 8 9 10 8 10 10
65033 เซฟ (ม.4)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
99 10 6 10 8 10 8 10 8 10 7 10 10 9 10 9 10 10 7 10 9 10 6 10 10
65043 นิวตั้น (ม.4)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
96 10 7 9 6 10 10 10 7 10 5 10 10 9 8 9 7 10 10 10 8 9 8 10 10
65023 พัฒน์ (ม.4)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
96 10 7 10 6 10 10 10 7 10 5 9 10 9 8 9 7 9 10 10 8 10 8 10 10
65016 พร้อม (ม.4)
โรงเรียนหอวัง
90 10 10 10 9 - - 10 8 10 8 10 - 7 8 9 10 9 10 9 9 10 8 10 10
65010 อัพ (ม.4)
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
89 10 3 10 2 10 4 10 8 10 10 10 8 9 8 9 10 9 10 10 8 10 8 10 10
65050 ว่าน (ม.4)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
86 10 7 8 6 10 10 10 - 10 3 10 10 8 10 10 7 10 7 10 8 10 8 10 10
65041 มายด์ (ชา) (ม.4)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
83 10 10 10 4 10 8 10 8 10 6 10 3 9 6 9 9 9 10 10 3 10 6 10 10
65031 ภูมิ (ม.4)
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
83 10 7 10 3 10 7 10 4 10 9 10 6 9 10 9 10 10 9 10 8 10 - 10 10
65012 ตง (ม.4)
โรงเรียนหอวัง
80 10 6 8 6 10 6 10 8 10 5 7 7 7 6 9 7 9 7 8 4 10 8 10 10
65046 แสตมป์ (ม.4)
โรงเรียนหอวัง
79 10 9 10 6 - 5 10 6 10 5 10 7 9 8 9 8 10 8 10 - 10 7 10 10
65025 เกรซ (ม.4)
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
78 10 8 10 5 10 6 10 5 10 2 10 5 9 8 9 10 9 8 8 7 10 4 10 10
65011 ภพ (ม.4)
โรงเรียนหอวัง
78 10 10 - - 10 7 10 6 10 6 10 7 9 6 9 6 9 6 10 8 10 6 10 10
65053 พฤกษ์ (ม.4)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
77 10 6 - - 10 9 10 5 10 3 10 8 8 8 9 7 10 5 10 8 10 8 10 10
65004 มีมี่ (ม.4)
โรงเรียนหอวัง
77 10 8 10 7 10 2.5 10 4 10 6 10 6 9 10 9 10 10 - 10 9 10 5.5 10 10
65044 มิ้นท์ (ม.4)
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
76 10 7 10 6 - - 10 4 10 8 10 8 9 6 9 10 10 10 10 2 10 5 10 10
65052 พงศ์ (ม.4)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
76 10 8 10 2 10 4 10 9 10 7 10 7 9 10 10 6 10 5 10 8 10 - 10 10
65027 ภู (ม.4)
โรงเรียนหอวัง
76 10 8 10 8 10 5 10 2 10 8 7 8 9 4 9 6 9 7 9 4 10 6 10 10
65001 ท้องฟ้า (ม.4)
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
75 10 9 10 8 - - 10 8 10 - 10 7 9 8 10 10 10 9 10 8 10 8 10 -
65028 ออยอ (ม.4)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
74 10 5 10 5 7 6 4 6 8 2 5 4 5 8 9 10 9 10 8 3 10 5 10 10
65026 กันต์ (ม.4)
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
74 10 7 10 6 10 6 10 4 10 3 10 5 9 6 9 10 9 8 10 3 10 6 10 10
65045 ซิน (ม.4)
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
73 10 8 10 3 10 2 10 4 10 4 10 5 9 8 9 10 10 8 8 7 10 4 10 10
65055 บูม (ม.4)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
72 10 6 9 1 10 6 10 8 10 7 10 7 9 4 9 5 10 3 10 8 10 7 10 10
65030 โดนัท (ม.4)
โรงเรียนหอวัง
70 10 7 - 8 10 1.5 10 4 10 1 10 5 9 8 9 8 10 6 10 6 10 6 10 10
65047 พิมพ์ (ม.4)
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
68 10 9 9 5 - - 10 4 10 3 10 3 9 6 9 9 10 10 10 3 10 6 10 10
65060 รี๊ด (ม.4)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
68 10 10 10 3 10 6 10 4 10 5 10 5 9 10 10 - 10 6 10 2 10 7 10 10
65058 จีน (ม.4)
โรงเรียนหอวัง
63 10 7 10 4 - - 10 4 10 - 10 8 9 4 9 10 10 7 10 8 10 1.5 10 10
65049 แก้มใส (ม.4)
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
63 10 6 10 9 10 1 10 4 10 6 10 5 8 8 10 8 10 8 10 4 8 4 10 -
65006 หยงหยง (ม.4)
โรงเรียนหอวัง
57 10 8 10 6 - - 10 2 10 4 10 6 7 4 10 - 9 8 0 4 10 5.5 10 10
65054 ท็อป (ม.4)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
56 10 5 6 2 10 0 4 3 8 2 7 7 5 6 9 6 10 6 8 6 6 3 10 10
65059 ขุนเดช (ม.4)
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
49 10 5 7 2 - - 4 0 10 0 7 7 5 6 9 6 10 6 8 7 6 0 10 10
65039 โอ๋น (ม.4)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
48 - 10 5 7 6 4 6 10 - 0 9 5 8 10 - 10 9 10 - 8 5 10 -
65063 เจิ้น (ม.4)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
42 6 5 7 4 7 1 10 3 8 2 10 - 4 4 10 - 10 7 8 3 5 3 10 10
65062 วุ้นเส้น (ม.4)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
42 10 9 10 6 - - 10 - 10 2 6 2 10 - 9 10 10 6 10 - 5 7 10 -