ห้องเรียน - ม.1 คณิตศาสตร์
ย้อนกลับไปดูคอร์สอื่น ปัจุบันเรียนครั้งที่ 12

รหัส นักเรียน รวม 1 2 3 4 5 6 7 7.1 8 9 10 11 12
คะเเนน 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ
66026 เฟม (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
106 10 8 - - 10 6 10 8 10 10 10 8 10 9 10 12 10 9 10 8 9 10 10 8 10 10
66014 บีม (ม.3)
โรงเรียนหอวัง
106 10 10 10 8 10 10 6 10 6 10 9 10 8 10 15 10 8 10 10 10 10 10 8 9 8
66008 กานต์ (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
105 10 10 10 10 10 6 10 8 10 4 10 10 10 9 10 10 10 8 10 6 10 6 10 10 9 8
66002 นักบิน (ม.3)
โรงเรียนหอวัง
95 10 8 10 6 10 6 10 6 10 8 10 4 10 9 10 14 10 7 10 5 7 8 10 8 10 6
66032 ไนท์ (ม.3)
โรงเรียนหอวัง
94 10 6 - 8 10 4 10 8 10 8 10 4 10 8 10 6 10 10 10 10 10 8 10 10 10 4
66013 แซนด์ (ชาย) (ม.3)
โรงเรียนหอวัง
94 10 8 10 6 10 4 10 10 10 8 10 3 10 9 10 12 10 9 10 5 10 8 10 4 9 8
66052 อาย (ม.3)
โรงเรียนหอวัง
91 10 10 10 6 10 6 10 10 10 10 3 10 9 10 11 10 8 10 8 10 10 10 10 10
66005 ข้าวปาย (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
88 9 8 10 2 10 2 10 6 10 8 10 8 10 9 10 11 10 10 10 6 8 10 10 10 8
66040 แบม (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
86 - 6 10 4 10 2 10 4 10 8 10 8 10 9 10 15 10 8 10 8 10 10 8 10 6
66044 เอเซีย (ม.3)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
84 10 6 10 2 10 4 10 10 9 10 10 10 8 10 13 10 10 10 6 9 8 10 0 10 8
66034 เกียร์ (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
84 10 10 - - 10 8 10 8 10 10 10 10 7 10 5 10 8 10 6 9 6 10 8 10 8
66038 เมย์ (ม.3)
โรงเรียนหอวัง
81 10 2 10 6 8 8 10 6 10 4 10 6 10 6 10 8 10 4 10 6 10 8 10 9 10 8
66025 โฮมมี่ (ม.3)
โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์
79 10 8 10 4 10 4 8 4 10 8 10 7 10 10 10 6 10 10 10 8 10 4 10 6 10
66041 ออกัส (ม.3)
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
76 10 8 10 10 6 10 6 10 8 10 4 10 8 10 14 10 4 10 10 6 10 6 10 6
66054 เติมเต็ม (ม.3)
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
76 10 8 10 4 10 6 10 6 10 4 10 6 10 8 10 12 10 10 10 6 10 10 6 10
66037 พี (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
76 10 8 - - 10 2 10 6 10 8 10 3 10 8 10 10 10 7 10 8 10 8 10 10 8
66055 แพร (ณัฐ) (ม.3)
โรงเรียนหอวัง
73 10 2 10 6 10 8 8 6 10 6 10 2 10 8 10 1 10 4 10 6 10 8 10 10 10 6
66030 ภู (ม.3)
โรงเรียนหอวัง
73 10 10 10 4 10 4 7 4 10 8 10 3 10 7 10 11 10 10 6 10 2 10 6 10 8
66029 แบงค์ (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
72 10 6 - - 10 4 8 4 10 6 10 3 10 9 10 13 10 9 10 10 6 10 4 10 8
66060 นิว (ม.3)
โรงเรียนหอวัง
71 10 8 10 2 10 2 10 4 10 8 10 7 10 10 14 10 6 10 6 10 10 6 9 8
66047 ชมพู (ม.3)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
70 10 6 10 4 8 10 8 4 10 10 10 6 10 10 10 10 8 10 8 10 8 10 6
66045 มินนี่ (ม.3)
โรงเรียนหอวัง
70 10 6 10 8 10 6 10 2 10 0 10 4 10 8 10 8 10 6 10 4 10 8 10 6 10 4
66046 แพน (ม.3)
โรงเรียนหอวัง
70 10 6 10 4 10 6 10 4 10 8 10 2 10 7 10 9 10 8 10 4 10 4 10 2 10 6
66022 โอห์ม (ม.3)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
70 10 6 - - 10 6 7 10 10 10 10 8 10 11 10 5 10 10 8 10 10 10 6
66048 มิว (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
69 10 6 10 6 10 8 10 4 10 8 10 4 10 6 10 10 2 10 6 10 5 10 10 10 4
66033 น้ำ (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
68 7 8 10 2 10 4 8 4 10 6 10 9 10 9 10 8 10 10 8 10 6 10 0 8 4
66036 เอเธนส์ (ม.3)
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
67 10 8 10 4 10 10 10 4 10 4 10 0 10 6 10 8 10 4 10 10 8 10 7 10 4
66056 คุง (ม.3)
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
66 10 8 10 4 10 4 10 4 10 10 6 10 9 10 7 10 10 10 10 4 10 4 9 6
66062 การ์ฟิวส์ (ม.3)
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรังสิต คลอง4
65 10 2 9 6 10 4 10 2 10 4 10 2 10 4 10 4 10 6 10 8 10 6 10 9 10 8
66016 นิวส์ (ม.3)
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
64 10 2 10 4 - 7 6 10 10 10 5 10 10 10 10 9 10 9 4 10 4 10 10
66039 แตน (ม.3)
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
60 10 2 10 6 10 10 10 0 10 10 10 0 10 6 10 6 10 2 10 10 6 10 6 10 6
66050 กลอยใจ (ม.3)
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
59 10 6 10 - 10 8 10 2 10 4 10 0 10 6 10 9 10 4 10 4 10 2 10 10 10 4
66042 ไฟรต์ (ม.3)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
58 7 2 10 8 8 10 0 10 2 10 0 10 6 10 6 10 4 10 6 10 8 10 10 10 6
66053 โชกุน (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
58 10 6 10 0 10 0 10 4 10 6 10 2 10 8 10 10 6 10 8 10 6 10 6 10 6
66043 โชกุน (ม.3)
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง
57 10 2 10 10 8 10 0 10 2 10 8 10 6 10 1 10 9 10 2 10 6 10 9 10 4
66031 ติ๊ก (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
56 10 6 - - 10 8 10 8 10 10 5 10 10 10 9 10 8 9 4 10 0 10 8
66057 คิม (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
54 10 2 - - 8 8 10 2 10 10 2 10 4 10 5 10 6 10 8 10 8 10 9 10
66035 ข้าวหอม (ม.3)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
54 10 2 10 4 8 2 10 2 10 2 10 8 10 6 10 4 10 4 10 2 10 8 10 8 10 2
66023 ปิงปิง (ม.3)
โรงเรียนสารวิทยา
52 - 10 10 8 10 10 4 10 0 10 6 10 4 10 4 10 4 10 8 10 10 10 4
66017 โอม (ม.3)
โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
51 10 2 10 6 10 4 8 0 10 6 10 0 10 6 10 3 10 2 10 4 10 4 10 10 10 4
66061 การ์ตูน (ม.3)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
47 8 2 - - 8 2 10 0 10 6 10 0 10 8 10 3 10 2 10 4 10 8 10 8 10 4
66019 โมเดล (ม.3)
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์
47 10 8 10 - 10 4 10 6 10 4 10 4 10 5 10 6 10 10 2 10 6 10 2
66027 น้ำพั้นซ์ (ม.3)
โรงเรียนราชินีบน
44 10 8 10 10 10 8 6 10 4 10 10 6 10 10 10 4 10 6 10 10
66021 กิ๊มกิ๊ม (ม.3)
โรงเรียนหอวัง
43 8 4 6 6 - 8 2 10 10 0 10 4 10 3 10 7 0 10 8 10 10 10 6
66028 ภูริ (ม.3)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
41 10 2 10 8 8 8 10 10 0 10 10 6 10 10 10 4 10 10 9 10 4
66007 ติวเตอร์ (ม.3)
โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี
40 10 0 9 - 9 0 10 2 10 2 10 6 10 1 10 6 10 8 10 5 10 10 10
66024 ต้น (ม.3)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
39 10 4 5 4 - 10 10 10 0 10 8 10 3 10 0 6 2 10 4 10 10 10 4
66020 ไตเติ้ล (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
39 10 8 10 10 6 10 2 10 6 10 2 10 6 10 1 10 0 10 10 10 8 10 0
66065 มอส (ม.3)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
30 7 2 8 8 8 8 2 10 0 10 2 10 4 10 2 10 0 8 2 10 10 6 10 2
66049 ลูกหมี (ม.3)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
29 6 2 - - 8 2 8 4 10 0 10 0 10 4 10 5 10 0 10 2 10 2 10 6 10 2
66004 ปูน (ม.3)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
29 10 0 10 - 10 0 10 6 10 2 10 2 10 3 10 4 10 0 10 10 4 10 8
66067 แน็ค (ม.3)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
25 4 10 2 6 2 10 2 10 0 10 4 10 2 10 0 2 0 10 7 10 10 2
66066 กัณฐ์ (ม.3)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
24 10 - 5 0 10 0 10 0 10 4 10 10 2 2 10 8 10 8 10 2
66058 มะเหมี่ยว (ม.3)
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
19 10 2 10 - 10 0 10 10 10 0 10 8 10 1 10 10 4 10 10 10 4
66018 ฟาริด (ม.3)
โรงเรียนท่าอิฐศึกษา
16 10 0 10 10 0 10 6 10 10 2 2 4 10 10 10 4