ห้องเรียน - LV.2
ย้อนกลับไปดูคอร์สอื่น ปัจุบันเรียนครั้งที่ 9

รหัส นักเรียน รวม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
คะเเนน 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ
65029 บอนส์ (ม.4)
โรงเรียนเทพศิรินทร์
106 10 6 10 10 - 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
66005 ข้าวปาย (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
103 10 10 4 10 6 8 10 8 10 6 10 2 10 2 10 2 10 69 10 10 4
65033 เซฟ (ม.4)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
84 10 4 10 8 10 4 9 10 10 8 10 8 10 8 10 8 10 8 10 10 10 10 8
65030 โดนัท (ม.4)
โรงเรียนหอวัง
74 10 6 - 8 10 6 8 4 10 4 10 8 10 4 10 8 10 6 10 6 10 6 10 8
66030 ภู (ม.3)
โรงเรียนหอวัง
70 10 8 8 4 9 8 8 2 10 2 10 10 10 2 10 10 6 10 8 10 10 10 10
65004 มีมี่ (ม.4)
โรงเรียนหอวัง
66 10 4 10 8 10 4 10 4 10 6 10 8 10 2 10 6 10 6 10 8 10 6 10 4
65054 ท็อป (ม.4)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
64 9 2 9 8 7 2 8 8 10 8 8 6 10 8 10 4 10 6 10 6 10 6 10
65059 ขุนเดช (ม.4)
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
64 9 2 9 6 - - 9 6 10 8 8 8 10 6 10 2 10 8 10 6 10 6 10 6
66031 ติ๊ก (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
62 10 6 - - 10 6 8 8 - - 10 10 10 10 6 10 0 10 8 10 10 10 8
65005 กาย (ม.4)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
60 10 8 10 2 - 6 9 6 10 8 10 8 10 4 10 4 10 6 10 2 10 6 10
66034 เกียร์ (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
60 10 2 - - 9 6 - 10 4 - 10 4 10 6 10 10 10 10 10 8 10 10
65014 แพท (ม.4)
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
54 - 10 10 10 4 10 8 10 4 10 6 10 4 10 6 10 10 8 10 4 10
65047 พิมพ์ (ม.4)
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
54 10 4 9 6 - - 8 6 10 4 10 6 10 6 10 6 10 4 10 4 10 2 10 6
66048 มิว (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
54 10 0 10 10 10 8 10 4 - - - 10 2 10 6 10 2 10 4 10 10 10 8
65060 รี๊ด (ม.4)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
52 9 6 10 4 8 6 10 6 10 6 10 10 10 4 10 8 10 6 10 6
65044 มิ้นท์ (ม.4)
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
52 10 6 10 2 - - 9 6 10 6 10 6 10 6 10 4 10 4 10 6 10 4 10 2
66046 แพน (ม.3)
โรงเรียนหอวัง
52 10 6 10 8 10 4 9 6 10 2 9 6 10 0 10 4 10 0 10 10 10 10 6
66032 ไนท์ (ม.3)
โรงเรียนหอวัง
52 10 2 - 8 10 6 10 6 10 4 10 6 10 4 10 2 10 0 10 8 10 10 6
65039 โอ๋น (ม.4)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
48 - 9 8 7 2 8 8 - - 8 8 10 8 10 10 8 10 10 6 10
66017 โอม (ม.3)
โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
48 10 2 10 4 10 6 8 4 10 6 10 4 10 4 10 2 10 4 10 4 10 6 10 2
66045 มินนี่ (ม.3)
โรงเรียนหอวัง
46 10 2 10 8 10 4 9 6 10 2 10 4 10 2 10 4 10 10 2 10 4 10 8
66041 ออกัส (ม.3)
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
46 10 0 10 8 10 0 8 6 10 4 9 4 10 10 6 10 10 10 10 4 10 4
66036 เอเธนส์ (ม.3)
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
46 10 2 10 8 10 2 10 4 10 2 10 6 10 2 10 2 10 10 6 10 4 10 8
66047 ชมพู (ม.3)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
44 10 4 10 6 10 4 10 4 - - - 10 6 10 10 6 10 4 10 2 10 8
66033 น้ำ (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
44 10 4 10 10 10 0 8 4 10 0 7 10 10 10 10 4 10 8 10 4 10
65063 เจิ้น (ม.4)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
40 6 8 6 7 4 6 6 7 0 - 10 6 10 10 2 10 4 10 0 10 6