ห้องเรียน - LV.1
ย้อนกลับไปดูคอร์สอื่น ปัจุบันเรียนครั้งที่ 12

รหัส นักเรียน รวม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
คะเเนน 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ
66023 ปิงปิง (ม.3)
โรงเรียนสารวิทยา
59 10 6 10 6 10 2 9 4 9 6 9 4 10 5 10 6 10 2 10 10 10 2 10 6
66053 โชกุน (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
56 10 2 10 2 10 6 9 4 9 8 9 4 10 10 4 10 4 10 8 10 6 10 8
65058 จีน (ม.4)
โรงเรียนหอวัง
51 10 4 9 6 - 10 4 - - 7 2 10 7 10 10 10 6 10 6 10 6 10 0
66044 เอเซีย (ม.3)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
50 10 2 6 2 10 0 - 10 4 9 2 10 6 10 6 10 8 10 10 10 6 10 4
66049 ลูกหมี (ม.3)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
49 10 0 - - 7 6 5 2 6 4 7 4 10 7 10 6 10 6 10 4 10 4 10 6
65024 แพร (ม.4)
โรงเรียนสารวิทยา
49 10 2 10 6 10 4 - 8 0 7 0 10 7 10 10 10 8 10 6 10 6 10
66039 แตน (ม.3)
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
48 10 0 10 2 10 6 10 10 9 6 9 2 10 10 4 10 10 4 10 8 10 6
65041 มายด์ (ชา) (ม.4)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
48 10 6 10 8 10 4 - - - - 10 8 10 8 10 10 6 10 6 10 2
66056 คุง (ม.3)
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
46 10 6 10 2 10 4 - - - 9 6 10 10 6 10 10 8 10 6 10 8
66065 มอส (ม.3)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
44 10 0 10 4 5 4 7 0 8 0 - 10 10 10 4 10 6 10 8 10 4 10 4
66027 น้ำพั้นซ์ (ม.3)
โรงเรียนราชินีบน
44 10 0 10 6 7 6 5 6 6 6 - 10 8 10 10 6 10 6 10 10
66020 ไตเติ้ล (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
43 10 4 10 4 10 4 9 4 9 2 9 2 10 7 10 4 10 10 10 4 10 8
66043 โชกุน (ม.3)
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง
42 10 4 9 2 9 4 7 0 7 0 7 2 10 6 10 8 10 6 10 6 10 4 10
66004 ปูน (ม.3)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
42 10 2 10 8 - 5 8 8 6 7 0 10 6 10 10 4 10 10 2 10 6
66042 ไฟรต์ (ม.3)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
38 8 4 9 4 7 4 5 4 7 4 6 0 10 2 10 6 10 10 6 10 0 10 4
66028 ภูริ (ม.3)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
38 10 2 9 6 7 4 5 4 7 0 - 10 6 10 4 10 2 10 6 10 2 10 2
66035 ข้าวหอม (ม.3)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
35 10 2 10 2 10 6 10 4 8 4 9 0 10 3 10 4 10 2 10 2 10 4 10 2
66019 โมเดล (ม.3)
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์
35 10 2 10 2 - 2 9 2 10 4 10 2 10 1 10 6 10 10 4 10 4 10 6
66057 คิม (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
34 10 4 - 8 10 2 7 4 - - 8 2 10 10 2 10 2 10 4 10 6 10
66051 กันต์ (ม.3)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
33 10 4 10 2 - 9 2 10 8 9 0 10 1 10 6 10 8 10 10 0 10 2
66066 กัณฐ์ (ม.3)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
32 3 6 2 - 5 2 8 0 7 0 10 1 10 10 4 10 10 10 4 10 6
66050 กลอยใจ (ม.3)
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
32 10 2 10 2 10 0 8 10 4 9 6 10 2 10 6 10 2 10 2 10 4 10 2
66037 พี (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
32 10 4 - - 10 4 - 10 8 9 2 10 4 10 2 10 4 10 10 10 4
66024 ต้น (ม.3)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
30 8 4 8 2 - 4 5 2 8 0 7 2 10 2 10 2 10 4 10 2 10 4 10 2
66058 มะเหมี่ยว (ม.3)
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
27 10 2 10 4 10 0 - - - 9 0 10 7 10 10 4 10 4 10 10 6
66018 ฟาริด (ม.3)
โรงเรียนท่าอิฐศึกษา
14 6 4 8 2 8 0 10 10 4 10 0 10 10 4 10 0