ห้องเรียน - LV.3
ย้อนกลับไปดูคอร์สอื่น ปัจุบันเรียนครั้งที่ 12

รหัส นักเรียน รวม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
คะเเนน 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ
65043 นิวตั้น (ม.4)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
102 10 10 9 6 8 10 10 8 10 10 10 10 10 8 10 10 10 8 10 6 10 8 10 8
65023 พัฒน์ (ม.4)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
98 - 10 9 8 8 10 10 8 10 6 10 10 10 8 10 10 10 8 10 6 10 4 10 10
65053 พฤกษ์ (ม.4)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
96 10 10 - - 8 10 10 8 10 10 10 10 10 8 10 10 10 8 10 6 10 8 10 8
65052 พงศ์ (ม.4)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
94 10 10 9 8 10 8 10 8 10 6 10 10 10 8 10 8 10 10 10 8 - 10 10
65010 อัพ (ม.4)
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
94 10 8 9 0 10 8 10 8 10 6 10 10 10 6 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10
66062 การ์ฟิวส์ (ม.3)
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรังสิต คลอง4
82 10 10 9 0 - 6 6 10 8 6 10 6 10 6 10 8 10 6 10 10 8 6 10 8
66008 กานต์ (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
78 10 10 9 6 - 6 6 4 8 8 10 6 10 4 10 10 10 6 10 10 8 2 10 6
66052 อาย (ม.3)
โรงเรียนหอวัง
76 10 10 9 4 10 4 - 10 6 10 10 10 4 10 10 10 6 10 8 10 8 10 6
66025 โฮมมี่ (ม.3)
โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์
76 10 10 9 6 10 6 10 6 10 6 10 8 10 4 10 10 10 6 10 8 10 6 10 -
66055 แพร (ณัฐ) (ม.3)
โรงเรียนหอวัง
72 10 10 9 4 10 4 10 4 10 6 10 6 10 4 10 10 10 6 10 8 10 6 10 4
65001 ท้องฟ้า (ม.4)
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
70 10 10 9 8 - - 10 8 - - 10 10 10 6 - 10 10 10 10 10 8 10 -
66026 เฟม (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
66 10 10 - - 10 6 10 6 9 6 10 8 - - 8 6 10 6 10 10 10 4 10 4
66061 การ์ตูน (ม.3)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
62 10 2 - - - 4 6 8 10 6 10 10 9 2 9 6 9 2 10 8 10 8 10 6
65012 ตง (ม.4)
โรงเรียนหอวัง
60 10 10 9 0 - - 10 4 10 6 - - 10 4 10 8 10 10 10 8 10 2 10 8
65006 หยงหยง (ม.4)
โรงเรียนหอวัง
58 10 10 9 4 - - 10 6 10 8 10 6 - - - 10 8 10 8 10 8 10 -
66040 แบม (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
58 - 10 9 6 10 6 10 4 10 0 - - 10 6 10 10 10 6 - 10 6 10 4
66002 นักบิน (ม.3)
โรงเรียนหอวัง
58 10 8 9 2 - 2 6 4 8 8 10 8 - - 5 6 - 10 10 8 4 10 6
66022 โอห์ม (ม.3)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
56 10 10 - - - 4 5 4 - - - - 10 8 5 6 10 6 10 8 8 2 10 8
66060 นิว (ม.3)
โรงเรียนหอวัง
50 10 10 9 2 - - 6 10 8 6 10 6 - - 10 10 6 - 8 6 10 4