ห้องเรียน - ป.1 ภาษาอังกฤษ
ย้อนกลับไปดูคอร์สอื่น ปัจุบันเรียนครั้งที่ 12

รหัส นักเรียน รวม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
คะเเนน 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ
72009 มีญ่า (ป.3)
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
50 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 - 10
72007 พรีม (ป.3)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
50 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 - 10
72004 ปุ๋ม (ป.3)
โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา
50 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 - 10
72011 สตางค์ (ป.3)
โรงเรียนธัญวิทย์
48 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 - 10
72008 โพวิล (ป.3)
โรงเรียนธัญวิทย์
44 10 10 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 - 10
72003 พู่กัน (ป.3)
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
40 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 - 10 10 10 10 10 - 10
72002 ดรีม (ป.3)
โรงเรียนบ้านพลอย
30 10 10 10 10 10 10 - - 10 10 - 10 10 10 10 10 - 10