ห้องเรียน - ป.6 ภาษาไทย วันอาทิตย์
ย้อนกลับไปดูคอร์สอื่น ปัจุบันเรียนครั้งที่ 12

รหัส นักเรียน รวม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
คะเเนน 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ
67083 มิว (ฐิตา) (ม.2)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
102 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 8 10 8 10 10 10 8 10 10 10 10
67084 ซี (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
96 9 8 8 8 10 10 10 6 10 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10
67077 อองรี (ม.2)
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
96 10 8 10 8 10 8 10 10 10 8 10 8 10 8 10 10 10 10 10 8 10 10
67095 พลอย (พร) (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
95 - 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 6 10 10
67089 ข้าวหอม (ม.2)
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
95 10 8 10 8 10 10 10 8 10 10 10 8 10 5 10 10 10 10 10 8 10 10
67103 ไจไจ๋ (ม.2)
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก
94 9 8 10 4 10 6 10 10 10 8 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
67087 จะจ๋า (ม.2)
โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง
94 10 10 10 8 10 8 10 8 10 10 10 10 10 - 10 10 10 10 10 10 10 10
67081 โช (ม.2)
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก
91 10 10 - 8 10 8 10 6 10 8 10 8 10 8 10 10 10 5 10 10 10 10
67033 การ์ตูน (ม.2)
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
91 10 8 10 8 10 10 10 10 10 10 10 8 10 9 10 10 10 10 10 8 10 -
67099 มิว (ณัฐ) (ม.2)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
86 10 10 10 8 10 8 10 10 10 6 10 10 10 8 10 10 10 10 6 10 10
67100 ต้น (ม.2)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
85 10 8 10 8 10 10 10 8 10 8 10 8 10 5 - - 10 10 10 10 10 10
67018 มีมี่ (ม.2)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
83 10 10 10 10 - 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 5 10 10 10
67054 ธรรศ (ม.2)
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
82 - 8 10 6 10 10 10 8 10 4 10 8 10 8 - 10 10 10 10 10 10
67012 ตาต้า (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
79 10 10 10 10 10 8 10 8 10 8 10 8 10 7 10 10 10 10 10 10
67079 บีบี (ม.2)
โรงเรียนธัญบุรี
78 10 8 10 6 10 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 10 10 10
67051 น็อต (ม.2)
โรงเรียนอุดมวิทยา
78 10 10 10 6 10 8 10 10 10 6 10 - 10 8 10 10 10 10 10 10 10
67098 ต้นข้าว (บุญ) (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
76 10 8 10 6 10 6 10 10 10 8 10 8 10 6 10 10 10 10 4 10 10
67070 มิกซ์ (ม.2)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
76 10 8 - 6 10 6 10 8 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10
67101 เอย (ม.2)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
75 - 10 6 10 8 10 10 10 8 10 10 10 7 10 10 10 10 6 10 10
67075 ซีนัส (ม.2)
โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี
74 10 8 10 6 10 6 - 2 10 4 10 6 10 4 10 10 10 10 10 8 10 10
67091 เนเน่ (ม.2)
โรงเรียนธัญวิทย์
72 10 6 10 8 10 2 10 6 10 8 10 6 10 8 10 10 10 0 10 8 10 10
67022 ภู (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
71 10 8 10 4 10 8 10 4 10 6 10 8 10 5 10 10 10 8 10 10 10
67102 สายฟ้า (ม.2)
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
70 10 10 10 8 - - - 10 6 10 6 10 4 10 10 10 10 10 6 10 10
67006 แม็ก (ม.2)
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
69 10 8 10 6 10 2 10 6 10 6 10 8 10 5 10 8 10 10 10 10 10
67085 เซฟ (ม.2)
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
68 10 8 10 6 10 2 10 4 10 6 10 8 10 8 10 10 10 10 8 10 8
67067 เนย (ม.2)
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
68 10 6 10 4 10 10 - 6 10 - 10 8 10 6 10 8 10 10 10 10 10
67080 เจี่ย (ม.2)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
66 10 8 - 10 4 - - 10 8 10 8 10 - 10 10 10 10 10 8 10 10
67007 แพร (ม.2)
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก
64 10 6 10 4 10 10 10 8 10 10 10 10 10 6 - 10 10 10 10 -
67109 ลาม (ม.2)
โรงเรียนรังสฤษฎิ์สองภาษา
60 10 4 10 4 10 6 10 6 10 8 10 4 10 10 10 10 10 8 10 -
67106 หลง (ม.2)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
54 10 8 10 6 10 2 10 4 10 - 10 8 10 6 10 10 10 10 10 10 -
67023 นาย (ม.2)
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
52 10 8 10 4 10 4 10 2 10 2 10 - 10 6 10 10 10 6 10 10 10
67071 ธีร์ (ม.2)
โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี
50 - 10 8 - - 8 10 - 10 8 10 8 10 8 10 10 10 10
67108 แมงปอ (ม.2)
โรงเรียนรังสฤษฎิ์สองภาษา
47 10 6 10 4 10 2 10 6 10 6 10 6 10 7 - - 10 10 10 10 -
67014 เนเจอร์ (ม.2)
โรงเรียนศรีจิตรา
46 8 4 10 6 10 2 - 6 10 2 10 - 10 6 10 10 10 10 10 10
67069 เบนซ์ (ป) (ม.2)
โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี
35 10 4 10 4 10 2 - 2 10 - 10 8 10 5 - - 10 10 10 10
67107 ฟีฟ่า (ม.2)
โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ
29 10 2 10 4 - 10 2 10 - 10 8 10 3 10 10 10 10 10 -