ห้องเรียน - ป.6 คณิตศาสตร์ วันอาทิตย์
ย้อนกลับไปดูคอร์สอื่น ปัจุบันเรียนครั้งที่ 11

รหัส นักเรียน รวม 1 2 3 4 4.1 5 6 7 8 9 10 11 12
คะเเนน 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ
67054 ธรรศ (ม.1)
โรงเรียนอมาตยกุล
95 - 8 8 4 10 8 10 10 10 15 10 8 9 8 10 8 10 8 8 10 10 10
67081 โช (ม.1)
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก
95 10 4 - 8 10 6 10 8 10 13 10 10 10 10 10 10 10 8 10 8 10 10 10
67095 พลอย (ม.1)
โรงเรียนธัญวิทย์
92 - 10 10 4 10 8 10 8 10 16 10 10 10 8 10 8 10 8 10 6 10 10 6
67099 มิว (ม.1)
โรงเรียนวิภารัตน์
86 10 8 10 6 10 6 10 10 10 14 10 10 10 10 10 6 10 8 10 8 10 10 -
67083 มิว (ม.1)
โรงเรียนบ้านพลอย
85 10 6 10 4 10 6 10 8 10 15 10 8 10 8 10 8 10 8 10 8 10 10 6
67084 ซี (ม.1)
โรงเรียนธัญวิทย์
70 10 8 10 8 10 4 10 8 10 14 10 6 10 6 10 6 10 4 10 6 10 10 0
67089 ข้าวหอม (ม.1)
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
63 10 4 10 6 10 6 10 4 10 9 10 6 10 8 10 4 10 4 10 6 10 10 6
67079 บีบี (ม.1)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
61 10 2 10 2 10 8 10 4 10 11 10 4 10 10 10 10 10 6 10 2 10 9 2
67067 เนย (ม.1)
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
61 10 4 9 4 10 4 10 6 10 9 7 4 10 6 10 6 8 8 10 8 10 10 2
67022 ภู (ม.1)
โรงเรียนธัญวิทย์
60 10 4 10 4 10 8 10 2 10 6 10 8 10 8 10 4 10 6 10 6 10 10 4
67098 ต้นข้าว (ม.1)
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก
58 - 10 4 10 4 10 4 10 12 10 10 10 8 10 8 10 6 10 10 2
67051 น็อต (ม.1)
โรงเรียนอุดมวิทยา
57 9 4 9 6 10 2 10 4 10 11 10 8 10 - 10 2 10 8 10 4 10 10 8
67018 มีมี่ (ม.1)
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก
56 10 0 10 4 10 10 4 10 10 10 4 10 10 10 4 10 8 10 8 10 10 4
67070 มิกซ์ (ม.1)
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
52 10 6 10 2 10 8 9 4 10 10 10 2 10 6 10 4 10 4 10 6 10 10 -
67012 ตาต้า (ม.1)
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก
50 10 6 10 4 10 2 10 12 10 8 10 4 10 2 10 10 10 10 2
67077 อองรี (ม.1)
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์
48 8 2 9 10 4 10 6 10 6 10 8 10 4 10 6 10 2 10 6 5 10 4
67087 จะจ๋า (ม.1)
โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา
45 10 6 10 6 10 6 10 4 10 3 10 6 10 2 10 - 10 2 10 6 10 10 4
67101 เอย (ม.1)
โรงเรียนรัตนโกสินทร์-รังสิต
43 9 4 10 0 10 6 10 2 10 5 10 4 10 6 10 4 10 4 4 10 10 4
67033 การ์ตูน (ม.1)
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
42 10 8 - - 6 4 10 2 10 8 10 4 10 2 10 8 10 6 10 0 8 10 -
67100 ต้น (ม.1)
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
41 10 4 9 2 10 2 10 8 10 9 10 6 10 - 10 - 10 - 10 4 10 10 6
67106 หลง (ม.1)
โรงเรียนธัญวิทย์
37 10 4 10 2 10 2 5 2 10 7 10 - 10 4 10 2 10 6 8 10 8
67103 ไจไจ๋ (ม.1)
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก
33 9 2 6 2 10 2 10 2 10 3 10 10 10 6 10 0 10 4 10 10 2
67007 แพร (ม.1)
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก
26 10 2 7 0 10 2 10 4 10 4 10 6 10 2 10 0 10 6 10 10 -
67014 เนเจอร์ (ม.1)
โรงเรียนศรีจิตรา
25 8 0 1 0 10 2 10 4 10 3 10 4 10 10 10 0 10 0 10 10 2
67091 เนเน่ (ม.1)
โรงเรียนธัญวิทย์
24 8 0 1 0 10 4 9 2 10 10 2 10 2 10 2 8 4 10 4 10 9 4
67071 ธีร์ (ม.1)
โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี
21 - 2 2 10 2 10 - 10 3 10 - 8 2 10 0 10 8 10 10 4
67080 เจี่ย (ม.1)
โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี
20 8 2 - - 6 0 10 - 10 10 6 10 4 10 - 6 0 5 6 5 8 2
67109 ลาม (ม.1)
โรงเรียนรังสฤษฎิ์สองภาษา
18 10 0 10 2 9 0 10 4 10 6 10 2 10 0 10 0 10 4 10 10 -
67108 แมงปอ (ม.1)
โรงเรียนรังสฤษฎิ์สองภาษา
18 10 0 7 0 10 0 10 6 10 10 2 10 4 10 0 10 6 6 0 10 10 -
67102 สายฟ้า (ม.1)
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
18 10 2 7 0 10 0 10 2 10 2 10 4 10 2 10 0 10 0 10 2 10 10 4
67006 แม็ก (ม.1)
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก
17 10 0 7 2 5 4 9 2 10 3 10 2 9 4 10 0 8 0 10 10 -
67085 เซฟ (ม.1)
โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ
15 9 0 10 0 10 0 10 0 10 1 10 2 10 0 10 2 8 2 10 4 10 10 4
67023 นาย (ม.1)
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
14 10 2 9 0 8 0 10 0 10 2 10 0 10 - 10 0 6 4 5 4 10 9 2
67075 ซีนัส (ม.1)
โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี
12 8 2 8 0 7 2 10 2 10 0 10 0 10 4 10 0 10 2 3 0 10 10 -
67107 ฟีฟ่า (ม.1)
โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ
4 9 0 1 2 10 5 0 10 2 10 - 10 0 10 0 6 0 5 0 10 10 -
67069 เบนซ์ (ป) (ม.1)
โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี
3 10 2 8 0 10 0 10 - 10 1 10 - 10 0 10 0 10 - 10 10 0