ห้องเรียน - ป.5 สังคม วันอาทิตย์
ย้อนกลับไปดูคอร์สอื่น ปัจุบันเรียนครั้งที่ 12

รหัส นักเรียน รวม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
คะเเนน 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ
68065 มีน (ป.6)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
116 10 8 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
68049 ใบเตย (ป.6)
โรงเรียนบ้านพลอย
116 10 10 10 10 10 10 - 8 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 - 10
68008 ไอ (ป.6)
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก
112 10 8 10 10 10 10 10 8 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10
68076 ยาหยี (ป.6)
โรงเรียนอัมพรไพศาล
106 10 8 10 10 10 10 10 6 10 10 10 8 10 10 10 8 10 10 10 8 10 8 10 10
68074 แพร (ป.6)
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก
106 10 10 10 10 10 10 10 4 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 6
68067 พี (ป.6)
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
106 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 6 10 6 10 8 10 10
68037 ต้าร์ (ป.6)
โรงเรียนจุฑารัตน์วิทยา
100 10 8 10 8 10 8 - 8 10 8 10 8 10 8 10 10 10 6 10 10 10 10 10 8
68068 ลูกแก้ว (ป.6)
โรงเรียนบ้านพลอย
98 - 10 10 10 10 10 4 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 8 10 8
68054 มุก (ป.6)
โรงเรียนวิภารัตน์
98 10 8 10 8 10 10 10 8 10 8 10 8 10 10 10 8 10 10 10 - 10 10 10 10
68020 ขิงขิง (ป.6)
โรงเรียนธัญวิทย์
96 10 10 10 10 - - 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 - 10 8 10 8 10 10
68061 ซีเกมส์ (ป.6)
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
92 10 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6 10 10 10 10 10 - 10 - 10 10 10 10
68071 โซดา (ป.6)
โรงเรียนไตรราชวิทยา
90 10 4 10 10 10 10 10 4 10 10 10 10 10 10 10 6 10 10 10 6 10 - 10 10
68066 มิวนิค (ป.6)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
90 10 8 10 10 10 10 10 8 10 8 10 - 10 10 10 10 10 - 10 8 10 10 10 8
68078 ไอซ์ (ป.6)
โรงเรียนรังสฤษฎิ์สองภาษา
88 - - 10 10 10 6 10 8 10 10 10 10 10 8 10 10 10 6 10 10 - 10
68041 พราว (ป.6)
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
88 10 6 10 10 10 8 10 2 10 8 10 4 10 10 10 8 10 8 10 4 10 10 10 10
68043 ต้นกล้า (ป.6)
โรงเรียนอัมพรไพศาล
86 10 6 10 8 10 10 10 2 10 8 8 8 10 8 10 10 10 6 10 8 10 8 10 4
68025 เพชร (ป.6)
โรงเรียนธัญวิทย์
82 10 4 10 10 10 6 10 6 10 8 10 10 10 10 10 10 10 - 10 - 10 8 10 10
68024 จันทน์หอม (ป.6)
โรงเรียนธัญวิทย์
82 10 6 10 10 10 6 10 4 10 8 10 8 10 8 10 6 10 4 10 6 10 8 10 8
68004 ยูกิ (ป.6)
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
82 10 8 10 10 10 10 10 6 10 - 10 10 10 10 10 - 10 8 10 - 10 10 10 10
68069 มิค (ป.6)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
76 10 8 10 10 10 8 10 4 10 10 10 4 10 4 10 6 10 6 10 2 10 8 10 6
68073 จีซุง (ป.6)
โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต
72 10 0 10 6 9 8 10 4 10 4 8 6 10 8 10 - 10 8 10 8 10 10 10 10
68077 หยิ่วเชง (ป.6)
โรงเรียนธัญวิทย์
70 10 10 10 10 10 6 10 6 10 4 10 10 10 6 10 6 10 4 10 4 10 4
68003 อีฟ (ป.6)
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
70 10 6 10 10 10 4 10 2 10 2 10 10 10 8 10 8 10 6 10 4 10 10 - -
68038 คลอลีน (ป.6)
โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร
68 10 2 10 10 10 8 10 0 10 8 10 8 10 4 10 4 10 6 10 2 10 8 10 8
68010 ออมสิน (ป.6)
โรงเรียนธัญวิทย์
66 10 4 10 10 9 8 10 4 10 8 7 4 10 - 10 - 10 6 10 4 10 10 10 8
68021 เป็นต่อ (ป.6)
โรงเรียนธัญวิทย์
56 10 2 10 6 10 6 10 4 10 6 10 - 10 2 10 6 10 6 10 6 10 8 10 4
68079 โค้ช (ป.6)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
50 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
68081 เรนนี่ (ป.6)
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง
48 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10
68059 พลอย (ป.6)
โรงเรียนอัมพรไพศาล
40 10 2 10 8 10 6 - - 10 6 10 - 10 - 10 6 10 4 10 - 10 - 10 8
68080 กาก้า (ป.6)
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก
38 10 10 10 10 10 10 10 10 8
68075 เหนือ (ป.6)
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์
34 10 2 10 2 10 6 10 6 10 0 10 6 10 - 10 2 10 4 10 4 10 2 - -
69079 จีน (ป.5)
โรงเรียนธัญวิทย์
10 10 10
69081 เอิร์ธ (ป.5)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
10 10 10
69080 เอิร์ธ (ป.5)
โรงเรียนธัญวิทย์
8 10 8