ห้องเรียน - ม.1 S คณิต
ย้อนกลับไปดูคอร์สอื่น ปัจุบันเรียนครั้งที่ 1

รหัส นักเรียน รวม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
คะเเนน 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ
66053 โชกุน (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
0
66034 เกียร์ (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
0
66030 ภู (ม.3)
โรงเรียนหอวัง
0
66026 เฟม (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
0
66014 บีม (ม.3)
โรงเรียนหอวัง
0
66013 แซนด์ (ชาย) (ม.3)
โรงเรียนหอวัง
0
66008 กานต์ (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
0
66002 นักบิน (ม.3)
โรงเรียนหอวัง
0