ห้องเรียน - ม.1 GIFTED คณิต
ย้อนกลับไปดูคอร์สอื่น ปัจุบันเรียนครั้งที่ 12

รหัส นักเรียน รวม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10.1 11 11.1 12
คะเเนน 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ
66014 บีม (ม.3)
โรงเรียนหอวัง
78 10 10 10 20 10 8 10 10 9 10 8 10 5 10 6 10 8 10 2 10 5
66008 กานต์ (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
64 10 8 10 16 10 6 10 10 6 10 10 10 2.5 10 7 10 2 10 0 10 8
66063 นาโน (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
58 10 10 10 17 10 4 10 10 4 10 5 10 3 10 6 10 2 10 7 10 3
66022 โอห์ม (ม.3)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
50 10 10 10 6 10 4 10 10 7 10 8 10 0 10 2 10 8 10 5 10 5
66026 เฟม (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
37 - 10 10 10 10 4 10 10 6 10 2 10 0 10 4 10 2 10 5 10 0
66002 นักบิน (ม.3)
โรงเรียนหอวัง
36 10 10 10 14 10 8 10 10 - 8 2 10 0.5 10 2 10 3 10 3 10 2
66060 นิว (ม.3)
โรงเรียนหอวัง
32 10 10 10 5 10 4 10 10 8 10 5 10 - 10 - 10 3 10 2 10 3
66053 โชกุน (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
31 10 10 10 13 10 0 10 10 6 10 0 10 - 10 0 10 5 10 0 10 5
66059 ดิว (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
26 10 10 10 6 10 2 9 10 4 8 0 10 0 10 3 10 0 10 4 10 3
66029 แบงค์ (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
24 10 10 10 4 10 2 10 10 4 8 0 10 0 10 2 10 - 10 7 10 3
66052 อาย (ม.3)
โรงเรียนหอวัง
23 10 10 - 13 10 2 10 10 1 10 0 10 0 10 0 10 0 10 3 10 2
66013 แซนด์ (ชาย) (ม.3)
โรงเรียนหอวัง
19 10 10 10 9 10 2 10 10 1 10 3 10 0.5 10 2 10 0 10 2 10 -
66034 เกียร์ (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
18 10 10 10 11 10 - 10 10 - 10 0 10 0.5 10 2 10 0 10 0 10 3
66030 ภู (ม.3)
โรงเรียนหอวัง
18 10 10 10 14 10 2 10 10 - 10 0 10 0.5 10 2 10 0 10 0 10 0
66054 เติมเต็ม (ม.3)
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
17 10 10 10 2 10 6 9 10 6 10 - 10 - 10 - 10 3 10 - 10 -
66040 แบม (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
16 10 10 10 3 10 - 10 10 3 10 5 10 - 10 - 10 0 10 - 10 3
66057 คิม (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
15 - 10 10 6 10 0 10 10 - 10 - 10 0 10 2 10 0 10 7 10 -
66046 แพน (ม.3)
โรงเรียนหอวัง
13 10 10 10 2 10 - 9 10 - 10 0 10 0.5 10 0 10 0 10 7 10 2
66056 คุง (ม.3)
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
12 10 10 10 6 10 2 10 10 - 10 - 10 0 10 0 10 0 10 2 10 2
66041 ออกัส (ม.3)
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
12 10 8 10 4 10 0 8 10 3 10 3 10 0 10 0 10 0 10 2 10 0
66032 ไนท์ (ม.3)
โรงเรียนหอวัง
12 10 10 10 5 10 4 10 10 3 8 0 10 0.5 10 0 10 0 10 0 10 0
66038 เมย์ (ม.3)
โรงเรียนหอวัง
8 10 10 10 5 10 0 9 10 1 10 0 10 0.5 10 0 10 0 10 0 10 2
66036 เอเธนส์ (ม.3)
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
6 10 - - 10 - 10 10 4 10 0 10 0.5 10 0 10 - 10 0 10 2