ห้องเรียน - ม.2 GIFTED คณิต
ย้อนกลับไปดูคอร์สอื่น ปัจุบันเรียนครั้งที่ 12

รหัส นักเรียน รวม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
คะเเนน 10 10 10 10 10 10 10 35 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ
65016 พร้อม (ม.4)
โรงเรียนหอวัง
30 10 - 10 30 10 10 10
65040 เมฆ (ม.4)
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
25 10 10 10 25 10 10 10
65005 กาย (ม.4)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
19 - - 10 19 10 10 8
65029 บอนส์ (ม.4)
โรงเรียนเทพศิรินทร์
18 - - 10 18 10 10 10
65023 พัฒน์ (ม.4)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
16 10 10 10 16 10 10 10
65011 ภพ (ม.4)
โรงเรียนหอวัง
16 10 - 10 16 10 10 10
65055 บูม (ม.4)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
14 10 10 10 14 10 10 10
65033 เซฟ (ม.4)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
13 10 10 10 13 10 10 10
65028 ออยอ (ม.4)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
10 10 9 10 10 10 10 8
65057 ออมสิน (ม.4)
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
9 10 10 10 9 10 10 10
65026 กันต์ (ม.4)
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
3 10 10 10 3 10 10 10
65061 แจ๊สซี่ (ม.4)
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
0 10 - - 10 10 10
65036 พอร์ช (ม.4)
โรงเรียนหอวัง
0 10 - 10 10 10 10