ห้องเรียน - ม.2 GIFTED วิทย์
ย้อนกลับไปดูคอร์สอื่น ปัจุบันเรียนครั้งที่ 11

รหัส นักเรียน รวม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
คะเเนน 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ
65036 พอร์ช (ม.4)
โรงเรียนหอวัง
10 - 10 10 10 10 10 10 10 10
65016 พร้อม (ม.4)
โรงเรียนหอวัง
10 - 10 10 10 10 10 10 10 10
65011 ภพ (ม.4)
โรงเรียนหอวัง
8 - 10 10 10 10 10 10 10 8
65061 แจ๊สซี่ (ม.4)
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
6 - 10 10 10 10 10 10 10 6
65043 นิวตั้น (ม.4)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
6 10 10 10 10 10 10 10 10 6
65040 เมฆ (ม.4)
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
6 10 10 10 10 10 10 10 10 6
65023 พัฒน์ (ม.4)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
4 10 10 10 10 10 10 10 10 4
65051 ตั้งต้น (ม.4)
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
4 10 10 10 10 10 10 10 10 4
65033 เซฟ (ม.4)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
2 10 10 10 10 10 10 10 10 2
65026 กันต์ (ม.4)
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
2 10 10 10 10 10 10 10 10 2
65001 ท้องฟ้า (ม.4)
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
0 10 10 10 10 10 10 10 10 0