ห้องเรียน - ป.6 สังคม
ย้อนกลับไปดูคอร์สอื่น ปัจุบันเรียนครั้งที่ 12

รหัส นักเรียน รวม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
คะเเนน 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ
67097 โมจิ (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
98 10 8 10 8 10 10 10 8 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 6
67043 เจเกอร์ (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
90 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 8 10 - 10 8 10 10 10 6
67027 แทน (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
82 10 10 9 8 10 8 10 10 10 8 10 10 10 8 10 10 10 6 10 4
67068 วินเนอร์ (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
80 10 10 10 10 10 10 10 8 10 8 10 8 10 2 10 8 10 6 10 10
67061 ฝ้าย (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
80 10 10 10 8 10 8 10 6 10 10 10 10 10 8 10 - 10 10 10 10
67096 เกรฟ (ม.2)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
72 10 8 9 8 10 8 10 8 10 8 10 6 10 8 10 6 10 4 10 8
67055 ซีแชมป์ (ม.2)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
68 10 8 10 8 10 8 10 10 10 4 10 8 10 8 10 - 10 6 10 8
67057 เอก (ม.2)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
60 - 8 10 6 10 8 10 6 10 8 10 10 10 6 10 - 10 4 10 4
67086 เคน (ม.2)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
58 10 8 9 8 - - - - 10 8 10 10 10 8 10 - 10 - 10 10 10 6