ห้องเรียน - ม.3 MASTER คณิตศาสตร์
ย้อนกลับไปดูคอร์สอื่น ปัจุบันเรียนครั้งที่ 7

รหัส นักเรียน รวม 1 2 3 4 5 6 7
คะเเนน 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ
66100 ไอคิว (ม.3)
โรงเรียนหอวัง
0 10 10 10 0 10
66034 เกียร์ (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
0 - - 10
66136 เข้ม (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
0 8 10 8 6 - 10
66124 เมมโม่ (ม.3)
โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน
0 1 10 10 10 - 0
66119 ปิ๊งปิ๊ง (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
0 6 10 10 10 - 10
66114 เซฟ (ม.3)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
0 9 5 6 10 10 10
66113 พล (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
0 9 10 10 10 - 7
66105 ไตเติ้ล (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
0 - 10 10 10 0 10
66104 เพ็ชร (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
0 10 9 10 10 10 10
66103 กั๊ก (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
0 10 10 10 10 - 10
66078 เจเอ (ม.3)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
0 6 5 5 2 0 0
66063 นาโน (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
0 10 10 10 10 - 10
66053 โชกุน (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
0 5 6 0 9 10 10
66026 เฟม (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
0 0 10 5 2 4 8
66022 โอห์ม (ม.3)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
0 - 0 8 0 10 0
66014 บีม (ม.3)
โรงเรียนหอวัง
0 - 10 10 10 - 10
66013 แซนด์ (ชาย) (ม.3)
โรงเรียนหอวัง
0 0 10 10 10 0 10
66008 กานต์ (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
0 5 10 10 7 - 10
66002 นักบิน (ม.3)
โรงเรียนหอวัง
0 1 9 1 0 2 10