ห้องเรียน - ม.3 MASTER คณิตศาสตร์
ย้อนกลับไปดูคอร์สอื่น ปัจุบันเรียนครั้งที่ 2

รหัส นักเรียน รวม 1 2 3 4 5 6
คะเเนน 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ
66100 ไอคิว (ม.3)
โรงเรียนหอวัง
0
66034 เกียร์ (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
0
66136 เข้ม (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
0 8
66124 เมมโม่ (ม.3)
โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน
0 1
66119 ปิ๊งปิ๊ง (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
0 6
66114 เซฟ (ม.3)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
0 9
66113 พล (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
0 9
66105 ไตเติ้ล (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
0 -
66104 เพ็ชร (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
0 10
66103 กั๊ก (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
0 10
66078 เจเอ (ม.3)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
0 6
66063 นาโน (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
0 10
66053 โชกุน (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
0 5
66026 เฟม (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
0 0
66022 โอห์ม (ม.3)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
0 -
66014 บีม (ม.3)
โรงเรียนหอวัง
0 -
66013 แซนด์ (ชาย) (ม.3)
โรงเรียนหอวัง
0 0
66008 กานต์ (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
0 5
66002 นักบิน (ม.3)
โรงเรียนหอวัง
0 1