ห้องเรียน - ป.6 MASTER คณิตศาสตร์
ย้อนกลับไปดูคอร์สอื่น ปัจุบันเรียนครั้งที่ 12

รหัส นักเรียน รวม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
คะเเนน 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ
69050 ทันที (ป.6)
โรงเรียนบ้านพลอย
33 10 10 4 7 9 0 8 0 9 10 0 5 5 3 6
69164 ภูมิ (ป.6)
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน
24 10 6 2 10 10 10 10 4 8 8 7 5 5 3 1
69086 หยก (ป.6)
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
17 10 0 3 6 10 10 10 0 10 4 9 5 5 0 0
69003 เล้ง (ป.6)
โรงเรียนบ้านพลอย
15 5 10 5 7 10 7 10 5 9 4 10 0 5 0 1
69119 เบนซ์ (ป.6)
โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี
13 10 10 3 10 10 10 10 10 - - 10 5 5 0 0
69121 ใบตอง (ป.6)
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก
12 10 10 0 10 10 10 10 10 10 4 10 2 2 4 0
69007 โชกูล (ป.6)
โรงเรียนธัญวิทย์
12 10 10 2 10 10 10 10 10 10 2 10 2 2 0 4
70145 ภู (ป.5)
โรงเรียนเกตุพิชัยสระบุรี
11 10 10 0 10 10 10 8 0 9 4 0 2 2 3 0
69163 ปาล์ม (ป.6)
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
11 8 10 3 10 10 10 10 10 10 4 0 2 2 0 0
69035 กีต้าร์ (ป.6)
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
11 9 10 0 2 9 10 10 9 9 4 9 2 5 0 0
69009 ธฌา (ป.6)
โรงเรียนธัญวิทย์
10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 0 10 2 3 0 0
69110 ปิคโก้ (ป.6)
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
8 6 9 0 10 10 8 9 1 9 4 0 2 2 0 0
69023 อิน (ป.6)
โรงเรียนธัญวิทย์
7 8 10 3 10 10 10 10 10 10 0 10 2 2 0 0
69021 แก้ม (ป.6)
โรงเรียนธัญวิทย์
7 10 10 3 10 10 10 10 10 10 0 10 2 2 0 0
69098 ไอซ์ (พชร) (ป.6)
โรงเรียนธัญวิทย์
6 5 10 10 10 8 10 0 9 0 0 0 1
69134 ใบเตย (ป.6)
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
6 10 10 0 10 10 10 10 10 10 2 10 2 2 0 0
69101 พีพี (ป.6)
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
6 10 10 2 10 10 10 10 10 10 0 10 2 2 0 0
69036 โมกข์ (ป.6)
โรงเรียนจารุวรรณ
6 10 8 0 10 10 10 10 5 0 4 10 2 0 0 0
69066 ป๋องเเป้ง (ป.6)
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
5 5 10 5 10 10 10 10 10 - - - - - - -
69135 ต้นไม้ (ป.6)
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
4 10 10 3 10 10 10 10 6 9 0 0 0 0 0 1
69148 แบมบู (ป.6)
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
3 10 10 3 10 10 10 10 10 10 0 10 0 0 0 0
69144 ไหม (ป.6)
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
3 10 10 0 6 10 10 9 10 8 2 9 0 0 0 1
69143 ใบเฟิร์น (ป.6)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
3 10 10 2 10 10 10 10 10 10 0 10 0 0 0 1
69102 ป่าน (ป.6)
โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง
3 10 10 3 10 10 10 10 10 10 0 10 0 0 0 0
69042 อันดา (ป.6)
โรงเรียนธัญวิทย์
3 7 8 3 6 9 10 9 10 - - - - - - -
69168 เฟรชชี่ (ป.6)
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
0 10 10 0 9 10 10 10 10 - - - - - - -
69073 หว่าหวา (ป.6)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
0 10 10 0 10 10 10 10 10 - - 0 0 0 0 0