ห้องเรียน - ป.6 วิทยาศาสตร์
ย้อนกลับไปดูคอร์สอื่น ปัจุบันเรียนครั้งที่ 2

รหัส นักเรียน รวม 1 2 3 4 5 6
คะเเนน 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ
69170 ปาย (ป.6)
โรงเรียนธัญวิทย์
19 10 10 10 9
69036 โมกข์ (ป.6)
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
17 10 10 10 7
70145 ภู (ป.5)
โรงเรียนเกตุพิชัยสระบุรี
12 10 8 10 4
69178 เติร์ด (ป.6)
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก
12 10 8 10 4
69173 ปันปัน (ป.6)
โรงเรียนไตรราชวิทยา
12 10 8 10 4
69175 มิก (ป.6)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
11 10 4 10 7
69172 ขวัญ (ป.6)
โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา
11 10 4 10 7
69166 ใบพลู (ป.6)
โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง
11 10 4 10 7
69168 เฟรชชี่ (ป.6)
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
10 10 6 10 4
69165 ส้มโอ (ป.6)
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
10 10 2 10 8
69177 เหวินเหวิน (ป.6)
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก
9 10 6 10 3
69174 พีท (ป.6)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
9 10 6 10 3
69072 ต้นน้ำ (ป.6)
โรงเรียนธัญวิทย์
8 10 4 10 4
69169 อิง(มน) (ป.6)
โรงเรียนธัญวิทย์
8 10 4 10 4
69167 กีต้าร์ (ป.6)
โรงเรียนธัญวิทย์
6 10 2 10 4
69179 เอแคลร์ (ป.6)
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
2 - - 10 2
69176 พลอย (ป.6)
โรงเรียนวิภารัตน์
0 - -
69171 ปอนด์ (ป.6)
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
0 - - - -