ห้องเรียน - ป.5 วิทยาศาสตร์
ย้อนกลับไปดูคอร์สอื่น ปัจุบันเรียนครั้งที่ 6

รหัส นักเรียน รวม 1 2 3 4 5 6
คะเเนน 10 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ
70148 นาโน (ป.5)
โรงเรียนธัญวิทย์
46 10 9 10 8 10 7 10 4 8 8 7 10
70095 ไอซ์ (ป.5)
โรงเรียนธัญวิทย์
45 9 3 10 7 5 7 2 8 10 10 5 10
70051 ณัส (ป.5)
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
45 - 4 - 8 10 6 10 8 - 9 10 10
70153 ปิ๊บ (ป.5)
โรงเรียนธัญวิทย์
42 10 7 10 6 10 6 10 7 10 6 10 10
70150 แบม (ป.5)
โรงเรียนธัญวิทย์
41 10 7 10 7 10 8 10 5 10 6 10 8
70147 บอส (ป.5)
โรงเรียนธัญวิทย์
39 5 6 10 8 10 5 10 7 8 5 10 8
70036 คูณ (ป.5)
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
38 7 2 10 7 10 8 8 6 10 7 10 8
70124 เพลง (ป.5)
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
35 9 1 - 6 - 10 10 4 10 6 9 8
70040 มาร์ท (ป.5)
โรงเรียนธัญวิทย์
35 10 5 10 6 10 4 10 8 10 6 10 6
70152 ลิตเติ้ล (ป.5)
โรงเรียนธัญวิทย์
33 5 5 10 4 10 5 10 5 5 8 10 6
70025 โอม (ป.5)
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
31 10 4 10 7 10 6 - - 7 8 10 6
70121 ปันปัน (ป.5)
โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง
31 10 5 10 8 10 1 10 4 10 7 10 6
70077 ชิน (ป.5)
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์
30 10 4 10 9 - 4 10 4 8 5 10 4
70113 ตั๊ก (ป.5)
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก
30 10 3 6 3 10 2 10 9 8 7 10 6
70149 รดา (ป.5)
โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์
29 10 6 10 4 10 2 10 4 10 5 10 8
70099 คุณ (ป.5)
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
29 10 2 6 5 10 6 10 7 10 5 10 4
70110 ไม้หอม (ป.5)
โรงเรียนสันติวัน
28 10 5 10 3 8 2 10 7 7 5 10 6
70043 ออกัส (ป.5)
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
28 10 3 10 6 10 2 8 6 10 7 10 4
70030 นะโม (ป.5)
โรงเรียนธัญวิทย์
28 10 5 7 7 - - 10 7 10 5 10 4
70139 กงซุน (ป.5)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
26 10 3 10 6 - 2 10 5 10 8 10 2
70096 กาญ (ป.5)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
25 10 3 10 3 10 6 10 7 10 4 10 2
70120 อั๊ตมี่ (ป.5)
โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี
25 10 3 10 2 10 4 8 2 10 6 10 8
70112 ซูม (ป.5)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
25 10 2 6 2 10 2 8 5 10 6 10 8
70070 อะตอม (ป.5)
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
25 5 0 5 5 10 3 5 6 2 5 0 6
70089 อายส์ (ป.5)
โรงเรียนธัญวิทย์
25 10 7 10 5 10 4 10 4 10 3 10 2
70093 ภู (ป.5)
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
24 8 4 - 5 10 0 7 6 8 5 10 4
70137 ฟลุ๊ค (ป.5)
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
24 10 1 10 5 10 2 10 5 10 3 10 8
70127 ไฟท์ (ป.5)
โรงเรียนพิทักษ์นครินทร์
24 10 2 3 4 5 2 10 4 5 6 10 6
70105 พิม (ป.5)
โรงเรียนจารุวรรณ
24 10 6 10 6 10 7 10 5 - - - -
70078 เอิน (ป.5)
โรงเรียนธัญวิทย์
23 10 2 10 2 10 4 10 4 10 5 10 6
70128 ชีต้าห์ (ป.5)
โรงเรียนธัญวิทย์
21 10 2 - 2 10 4 10 3 10 4 10 6
70140 เมมี่ (ป.5)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
21 10 5 10 4 10 4 10 4 10 4 10 0
70059 คิว (ป.5)
โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา
21 8 2 7 2 10 2 10 7 10 4 10 4
70100 ซูกัส (ป.5)
โรงเรียนธัญวิทย์
20 10 3 10 5 8 2 10 2 10 4 8 4
70154 ฮิวโก้​ (ป.5)
โรงเรียนวัดเขียนเขต
19 10 4 6 4 10 6 6 5 - - - -
70144 บูก้า (ป.5)
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
18 10 4 10 3 10 4 10 0 10 3 10 4
70151 เชน (ป.5)
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
18 - 8 - 10 - - - - - - - -
70064 นโม (ป.5)
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
18 10 2 8 1 10 3 10 4 8 4 7 4
70119 น้ำมนต์ (ป.5)
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
17 10 4 10 2 10 3 10 4 10 4 10 0
70135 เค้ก (ป.5)
โรงเรียนมารีวิทย์ พัทยา
17 10 4 10 4 10 1 10 3 10 3 10 2
70092 กันต์ (ป.5)
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
16 10 2 5 2 10 4 10 3 10 3 10 2
70108 ลูกปัด (ป.5)
โรงเรียนไตรราชวิทยา
15 10 2 6 2 10 2 10 2 10 5 10 2
70081 อิง (ป.5)
โรงเรียนธัญวิทย์
15 10 3 10 1 10 4 10 2 10 2 4 3
70034 ไอซ์ (ป.5)
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
12 7 2 3 1 8 0 8 4 7 5 - -