ห้องเรียน - ป.5 วิทยาศาสตร์
ย้อนกลับไปดูคอร์สอื่น ปัจุบันเรียนครั้งที่ 2

รหัส นักเรียน รวม 1 2 3 4 5 6
คะเเนน 10 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ
70154 ฮิวโก้​ (ป.5)
โรงเรียนวัดเขียนเขต
58 10 54 6 4
70148 นาโน (ป.5)
โรงเรียนธัญวิทย์
17 10 9 10 8
70150 แบม (ป.5)
โรงเรียนธัญวิทย์
14 10 7 10 7
70147 บอส (ป.5)
โรงเรียนธัญวิทย์
14 5 6 10 8
70077 ชิน (ป.5)
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์
13 10 4 10 9
70153 ปิ๊บ (ป.5)
โรงเรียนธัญวิทย์
13 10 7 10 6
70121 ปันปัน (ป.5)
โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง
13 10 5 10 8
70030 นะโม (ป.5)
โรงเรียนธัญวิทย์
12 10 5 7 7
70105 พิม (ป.5)
โรงเรียนจารุวรรณ
12 10 6 10 6
70089 อายส์ (ป.5)
โรงเรียนธัญวิทย์
12 10 7 10 5
70025 โอม (ป.5)
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
11 10 4 10 7
70040 มาร์ท (ป.5)
โรงเรียนธัญวิทย์
11 10 5 10 6
70149 รดา (ป.5)
โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์
10 10 6 10 4
70095 ไอซ์ (ป.5)
โรงเรียนธัญวิทย์
10 9 3 10 7
70139 กงซุน (ป.5)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
9 10 3 10 6
70043 ออกัส (ป.5)
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
9 10 3 10 6
70152 ลิตเติ้ล (ป.5)
โรงเรียนธัญวิทย์
9 5 5 10 4
70140 เมมี่ (ป.5)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
9 10 5 10 4
70036 คูณ (ป.5)
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
9 7 2 10 7
70110 ไม้หอม (ป.5)
โรงเรียนสันติวัน
8 10 5 10 3
70100 ซูกัส (ป.5)
โรงเรียนธัญวิทย์
8 10 3 10 5
70135 เค้ก (ป.5)
โรงเรียนมารีวิทย์ พัทยา
8 10 4 10 4
70144 บูก้า (ป.5)
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
7 10 4 10 3
70099 คุณ (ป.5)
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
7 10 2 6 5
70119 น้ำมนต์ (ป.5)
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
6 10 4 10 2
70096 กาญ (ป.5)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
6 10 3 10 3
70137 ฟลุ๊ค (ป.5)
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
6 10 1 10 5
70127 ไฟท์ (ป.5)
โรงเรียนพิทักษ์นครินทร์
6 10 2 3 4
70113 ตั๊ก (ป.5)
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก
6 10 3 6 3
70120 อั๊ตมี่ (ป.5)
โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี
5 10 3 10 2
70070 อะตอม (ป.5)
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
5 5 0 5 5
70128 ชีต้าห์ (ป.5)
โรงเรียนธัญวิทย์
4 10 2 - 2
70093 ภู (ป.5)
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
4 8 4 - -
70078 เอิน (ป.5)
โรงเรียนธัญวิทย์
4 10 2 10 2
70112 ซูม (ป.5)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
4 10 2 6 2
70108 ลูกปัด (ป.5)
โรงเรียนไตรราชวิทยา
4 10 2 6 2
70092 กันต์ (ป.5)
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
4 10 2 5 2
70081 อิง (ป.5)
โรงเรียนธัญวิทย์
4 10 3 10 1
70059 คิว (ป.5)
โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา
4 8 2 7 2
70034 ไอซ์ (ป.5)
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
3 7 2 3 1
70064 นโม (ป.5)
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
3 10 2 8 1
70124 เพลง (ป.5)
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
1 9 1 - -
70151 เชน (ป.5)
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
0 - - - -
70051 ณัส (ป.5)
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
0 - - - -