ห้องเรียน - ป.5 คณิตศาสตร์
ย้อนกลับไปดูคอร์สอื่น ปัจุบันเรียนครั้งที่ 1

รหัส นักเรียน รวม 1 2 3 4 5 6
คะเเนน 10 10 10 6 10 10 10 10 10 10 10 10
สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ
70148 นาโน (ป.5)
โรงเรียนธัญวิทย์
16 10 8 10 8
70095 ไอซ์ (ป.5)
โรงเรียนธัญวิทย์
14 10 10 10 4
70112 ซูม (ป.5)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
12 10 8 10 4
70108 ลูกปัด (ป.5)
โรงเรียนไตรราชวิทยา
12 10 8 8 4
70099 คุณ (ป.5)
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
12 10 8 10 4
70043 ออกัส (ป.5)
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
12 10 8 10 4
70030 นะโม (ป.5)
โรงเรียนธัญวิทย์
12 9 8 10 4
70150 แบม (ป.5)
โรงเรียนธัญวิทย์
12 10 6 10 6
70140 เมมี่ (ป.5)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
12 10 6 10 6
70025 โอม (ป.5)
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
11 10 8 10 3
70128 ชีต้าห์ (ป.5)
โรงเรียนธัญวิทย์
11 9 6 10 5
70051 ณัส (ป.5)
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
10 - 10 - -
70154 ฮิวโก้​ (ป.5)
โรงเรียนวัดเขียนเขต
10 10 6 10 4
70135 เค้ก (ป.5)
โรงเรียนมารีวิทย์ พัทยา
10 10 6 10 4
70147 บอส (ป.5)
โรงเรียนธัญวิทย์
10 5 4 10 6
70113 ตั๊ก (ป.5)
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก
10 10 4 10 6
70089 อายส์ (ป.5)
โรงเรียนธัญวิทย์
10 10 6 10 4
70120 อั๊ตมี่ (ป.5)
โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี
10 10 6 10 4
70078 เอิน (ป.5)
โรงเรียนธัญวิทย์
10 10 6 10 4
70153 ปิ๊บ (ป.5)
โรงเรียนธัญวิทย์
10 5 4 10 6
70119 น้ำมนต์ (ป.5)
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
9 9 6 10 3
70081 อิง (ป.5)
โรงเรียนธัญวิทย์
9 7 6 10 3
70137 ฟลุ๊ค (ป.5)
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
8 10 6 6 2
70121 ปันปัน (ป.5)
โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง
8 10 6 10 2
70040 มาร์ท (ป.5)
โรงเรียนธัญวิทย์
8 9 4 10 4
70152 ลิตเติ้ล (ป.5)
โรงเรียนธัญวิทย์
8 5 4 10 4
70110 ไม้หอม (ป.5)
โรงเรียนสันติวัน
8 9 4 10 4
70059 คิว (ป.5)
โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา
8 8 4 10 4
70064 นโม (ป.5)
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
8 10 4 7 4
70096 กาญ (ป.5)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
7 9 4 10 3
70070 อะตอม (ป.5)
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
6 7 4 2 2
70149 รดา (ป.5)
โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์
6 10 4 10 2
70092 กันต์ (ป.5)
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
5 10 4 10 1
70139 กงซุน (ป.5)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
5 9 2 10 3
70036 คูณ (ป.5)
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
5 10 2 10 3
70077 ชิน (ป.5)
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์
4 10 2 7 2
70100 ซูกัส (ป.5)
โรงเรียนธัญวิทย์
4 10 2 10 2
70144 บูก้า (ป.5)
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
3 10 2 10 1
70105 พิม (ป.5)
โรงเรียนจารุวรรณ
3 10 0 10 3
70034 ไอซ์ (ป.5)
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
3 10 2 2 1
70127 ไฟท์ (ป.5)
โรงเรียนพิทักษ์นครินทร์
2 7 0 5 2
70093 ภู (ป.5)
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
2 10 2 - -
70124 เพลง (ป.5)
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
0 - - - -
70151 เชน (ป.5)
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
0 - - - -