ห้องเรียน - ป.5 คณิตศาสตร์
ย้อนกลับไปดูคอร์สอื่น ปัจุบันเรียนครั้งที่ 1

รหัส นักเรียน รวม 1 2 3 4 5 6
คะเเนน 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ
70051 ณัส (ป.5)
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
47 - 10 - 10 10 5 10 8 - 8 10 6
70112 ซูม (ป.5)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
45 10 8 10 4 10 5 10 8 10 10 10 10
70095 ไอซ์ (ป.5)
โรงเรียนธัญวิทย์
43 10 10 10 4 10 4 9 10 10 7 10 8
70113 ตั๊ก (ป.5)
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก
38 10 4 10 6 10 8 10 4 8 8 10 8
70089 อายส์ (ป.5)
โรงเรียนธัญวิทย์
32 10 6 10 4 10 8 10 6 10 4 10 4
70150 แบม (ป.5)
โรงเรียนธัญวิทย์
32 10 6 10 6 10 10 10 2 10 4 10 4
70099 คุณ (ป.5)
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
30 10 8 10 4 10 4 8 4 10 4 10 6
70120 อั๊ตมี่ (ป.5)
โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี
30 10 6 10 4 10 1 9 4 10 7 10 8
70148 นาโน (ป.5)
โรงเรียนธัญวิทย์
30 10 8 10 8 10 8 10 2 10 0 8 4
70124 เพลง (ป.5)
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
29 - 8 - 8 - 10 3 0 10 1 5 2
70140 เมมี่ (ป.5)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
29 10 6 10 6 10 5 10 0 10 2 10 10
70025 โอม (ป.5)
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
28 10 8 10 3 10 2 - - 10 9 10 6
70152 ลิตเติ้ล (ป.5)
โรงเรียนธัญวิทย์
28 5 4 10 4 10 6 10 2 10 4 10 8
70149 รดา (ป.5)
โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์
28 10 4 10 2 10 4 10 6 10 4 10 8
70147 บอส (ป.5)
โรงเรียนธัญวิทย์
28 5 4 10 6 10 6 10 4 10 4 10 4
70144 บูก้า (ป.5)
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
28 10 2 10 1 10 3 9 6 10 10 10 6
70154 ฮิวโก้​ (ป.5)
โรงเรียนวัดเขียนเขต
26 10 6 10 4 10 10 6 6 - - - -
70119 น้ำมนต์ (ป.5)
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
26 9 6 10 3 10 3 9 0 10 10 10 4
70030 นะโม (ป.5)
โรงเรียนธัญวิทย์
26 9 8 10 4 - - 10 8 - - 10 6
70059 คิว (ป.5)
โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา
25 8 4 10 4 10 3 10 4 10 6 10 4
70036 คูณ (ป.5)
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
25 10 2 10 3 10 4 9 4 10 8 10 4
70040 มาร์ท (ป.5)
โรงเรียนธัญวิทย์
23 9 4 10 4 10 2 10 3 10 6 10 4
70078 เอิน (ป.5)
โรงเรียนธัญวิทย์
23 10 6 10 4 10 3 7 2 10 4 10 4
70108 ลูกปัด (ป.5)
โรงเรียนไตรราชวิทยา
22 10 8 8 4 10 3 9 2 10 1 10 4
70093 ภู (ป.5)
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
21 10 2 - - 10 3 9 2 7 6 10 8
70043 ออกัส (ป.5)
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
21 10 8 10 4 10 3 10 0 10 4 10 2
70064 นโม (ป.5)
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
21 10 4 7 4 10 3 8 2 8 4 0 4
70096 กาญ (ป.5)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
20 9 4 10 3 10 2 9 0 10 5 10 6
70153 ปิ๊บ (ป.5)
โรงเรียนธัญวิทย์
20 5 4 10 6 10 4 8 2 10 2 10 2
70151 เชน (ป.5)
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
20 - 10 - 10 - - - - - - - -
70070 อะตอม (ป.5)
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
19 7 4 2 2 10 5 7 0 7 4 8 4
70139 กงซุน (ป.5)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
19 9 2 10 3 - 1 8 0 10 5 10 8
70110 ไม้หอม (ป.5)
โรงเรียนสันติวัน
19 9 4 10 4 10 1 10 0 7 4 10 6
70137 ฟลุ๊ค (ป.5)
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
17 10 6 6 2 10 3 8 0 10 0 10 6
70077 ชิน (ป.5)
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์
16 10 2 7 2 - 4 10 2 10 4 10 2
70121 ปันปัน (ป.5)
โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง
16 10 6 10 2 10 2 9 0 10 2 10 4
70135 เค้ก (ป.5)
โรงเรียนมารีวิทย์ พัทยา
16 10 6 10 4 10 2 10 2 10 0 10 2
70081 อิง (ป.5)
โรงเรียนธัญวิทย์
16 7 6 10 3 10 3 9 0 10 2 10 2
70128 ชีต้าห์ (ป.5)
โรงเรียนธัญวิทย์
15 9 6 10 5 10 1 10 0 10 1 10 2
70034 ไอซ์ (ป.5)
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
11 10 2 2 1 10 1 9 6 7 1 - -
70127 ไฟท์ (ป.5)
โรงเรียนพิทักษ์นครินทร์
9 7 0 5 2 10 1 7 0 7 2 7 4
70100 ซูกัส (ป.5)
โรงเรียนธัญวิทย์
9 10 2 10 2 10 2 9 0 10 1 9 2
70092 กันต์ (ป.5)
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
7 10 4 10 1 10 1 9 0 10 1 10 0
70105 พิม (ป.5)
โรงเรียนจารุวรรณ
5 10 0 10 3 10 2 9 0 - - - -