ห้องเรียน - ENT ชีวะ เคมี ดาราศาสตร์
ย้อนกลับไปดูคอร์สอื่น ปัจุบันเรียนครั้งที่ 13

รหัส นักเรียน รวม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
คะเเนน 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ
66002 นักบิน (ม.3)
โรงเรียนหอวัง
70 10 8 10 7 10 9 8 8 9 8 8 10 6 10 8 10 7 10 8 0 10 10
66125 เบสท์ (ม.3)
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
62 10 8 10 4 10 9 10 10 7.5 10 9 8 6.5 10 7 6 7 10 5 10 10 10
66135 ไอคิว (ม.3)
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง
61 10 6 10 5 10 6 8 8 2 10 10 10 8 10 6 10 9 10 9 10 10 10
66130 มองต์ (ม.3)
โรงเรียนหอวัง
61 10 7 10 3 10 10 8 8 10 8 7 8 7.5 - - 6 8 6 9 - 10 10
66134 พาย (ม.3)
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
55 10 5 10 3 10 10 8 8 7 10 9 10 8 10 6 - - 6 7 - 10 10
66128 ซิมเมท (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
54 10 8 10 4 10 6 8 8 9 8 8 10 3.5 8 4 10 5 6 7 10 10 10
66131 เอม (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
53 10 6 10 4 10 7 8 8 5 8 8 10 5.5 10 5 6 6 10 7 10 10 -
66126 ต่อ (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
53 10 2 10 6 10 10 8 10 6 10 8 10 5 10 5 10 7 10 4 10 10 10
66102 โปเต้ (ม.3)
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
48 10 8 10 3 10 5 8 8 5 8 6 8 4.5 8 3 6 6 6 8 10 10 10
66039 แตน (ม.3)
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
45 10 8 10 3 10 5 10 8 5 8 7 8 5 10 5 - - 6 7 10 10 10
66076 ปลื้ม (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
41 - - 10 2 10 5 8 8 7 8 7 10 3 10 5 10 5 10 7 10 10 -
66084 กรีน (ม.3)
โรงเรียนหอวัง
32 10 8 10 3 10 7 8 8 3 8 7 - - - - 6 4 - - - 10 -
66127 หนุน (ม.3)
โรงเรียนหอวัง
29 10 2 10 3 10 7 8 10 2 10 6 10 4 - - 6 5 - - 10 10 10
66129 จั๋ง (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
26 - - 10 0 10 4 8 8 4.5 8 7 - - - - 6 4 6 7 10 10 10
66132 มิกซ์ (ม.3)
โรงเรียนธัญบุรี
0 - - - - - -