ห้องเรียน - MASTER ภาษาอังกฤษ
ย้อนกลับไปดูคอร์สอื่น ปัจุบันเรียนครั้งที่ 10

รหัส นักเรียน รวม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
คะเเนน 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ
69023 อิน (ป.6)
โรงเรียนธัญวิทย์
86 10 8 10 7 10 7 10 9.5 10 10 10 10 10 6 10 9 10 10 10 10
69124 ต้นข้าว (ป.6)
โรงเรียนบ้านพลอย
84 10 6 10 8.5 10 10 10 10 10 9 10 10 10 6 10 9 10 6 10 10
69079 จีน (ป.6)
โรงเรียนธัญวิทย์
83 10 7 - 9 10 9 10 6 10 8 10 10 10 6 10 8 10 10 10 10
69134 ใบเตย (ป.6)
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
80 10 10 10 8.5 10 8 10 7 10 6 10 10 10 8 10 5 10 8 10 10
69009 ธฌา (ป.6)
โรงเรียนธัญวิทย์
79 10 9 10 8 10 9 10 7.5 10 8 10 10 10 4 10 6 10 8 10 10
69102 ป่าน (ป.6)
โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง
78 10 8 10 6 10 6.5 10 7 10 8 10 10 - 10 10 7 10 6 10 10
69101 พีพี (ป.6)
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
77 10 8 10 5.5 10 8 10 9.5 10 6 10 10 10 8 10 7 10 6 10 10
69098 ไอซ์ (ป.6)
โรงเรียนธัญวิทย์
76 10 7 10 7.5 10 9 10 10 10 8 10 10 10 4 10 3 10 8 10 10
69153 จินนี่ (ป.6)
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์
73 10 9 10 5 - 8.5 10 7.5 10 6 - 10 10 8 10 6 - 6 10 8
69100 ไอซ์ (ป.6)
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
72 10 9 10 6 10 3 10 7.5 10 6 10 10 10 10 10 5 10 10 10 6
69042 อันดา (ป.6)
โรงเรียนธัญวิทย์
72 10 7 10 9 10 5 10 6 10 6 10 10 10 8 10 5 10 8 10 8
69119 เบนซ์ (ป.6)
โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี
71 10 10 - 8 - 6 - 9.5 - 10 - 10 - 6 - 4 - 8 - -
69146 กุนซือ (ป.6)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
70 10 5 10 6 - 7 10 9 10 4 - 8 10 6 10 7 - 8 10 10
69143 ใบเฟิร์น (ป.6)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
70 10 6 10 8 10 10 10 8 10 6 10 8 10 4 10 8 10 6 10 6
69036 โมกข์ (ป.6)
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
69 - - 10 10 10 8 - - 10 8 10 10 10 8 10 7 10 8 10 10
69171 ปอนด์ (ป.6)
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
68 10 8 10 6.5 10 2 10 8 10 6 10 10 10 10 10 8 10 6 10 4
69109 มินนี่ (ป.6)
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก
68 10 9 10 5.5 - 6 10 6 10 4 10 8 10 8 10 8 10 4 10 10
69073 หว่าหวา (ป.6)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
68 10 7 10 8.5 10 5 10 4 10 6 10 10 10 8 10 4 10 6 10 10
69007 โชกูล (ป.6)
โรงเรียนธัญวิทย์
65 - 8 - 5 - 6 - 7 - 6 - 8 - 6 - 9 - 10 - -
69107 ต้นหลิว (ป.6)
โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง
65 10 8 10 7.5 10 5.5 10 9 10 0 10 10 10 6 10 4 10 6 10 10
69021 แก้ม (ป.6)
โรงเรียนธัญวิทย์
65 10 7 10 6.5 10 2 10 8 10 8 10 8 10 2 10 6 10 8 10 10
69097 ไดม่อน (ป.6)
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก
64 - 8 10 6 10 3 10 6 10 2 10 8 10 10 10 7 10 6 10 8
69085 ข้าวฟ่าง (ป.6)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
64 10 8 10 7 10 6 10 6.5 10 2 10 8 10 6 10 5 10 10 10 6
69121 ใบตอง (ป.6)
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก
62 10 7 10 3.5 10 8.5 10 9 10 4 10 10 - 6 10 3 10 6 10 6
69028 แก้ม (ป.6)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
61 10 7 10 3.5 10 3.5 10 8 10 8 10 8 10 8 10 4 10 6 10 6
69099 หนุงหนิง (ป.6)
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์
60 10 8 10 8 10 7 10 5.5 10 3 10 10 - - 10 5 10 4 10 10
69014 สมาร์ท (ป.6)
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก
55 - 4 10 8.5 10 3 10 9 10 4 - - 10 6 10 7 10 8 10 6
69137 เพิร์ธ (ป.6)
โรงเรียนธัญวิทย์
52 - 6 10 9 10 2 10 6 10 0 10 10 10 4 10 5 10 6 10 4
69082 ซาโจ้ (ป.6)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
52 10 9 10 4.5 - 8 10 3.5 10 2 10 6 10 0 10 6 10 6 10 8
69074 ไอวี่ (ป.6)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
50 10 7 10 2.5 10 4 10 9 10 2 10 6 10 2 10 8 10 4 10 6
69144 ไหม (ป.6)
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
48 10 7 10 7.5 10 7 10 9 10 2 10 8 - 8 - - - - - -
69174 พีท (ป.6)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
46 - 5 10 3 10 4 10 7.5 10 0 10 6 10 4 10 3 10 8 10 6
69071 ต้นข้าว (ป.6)
โรงเรียนธัญวิทย์
23 10 4 - - 10 0 10 3.5 10 2 - - 10 2 10 4 10 6 10 2