ห้องเรียน - MASTER คณิตศาสตร์
ย้อนกลับไปดูคอร์สอื่น ปัจุบันเรียนครั้งที่ 9

รหัส นักเรียน รวม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
คะเเนน 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ
69050 ทันที (ป.6)
โรงเรียนบ้านพลอย
74 10 6 10 10.2 0 8 10 7.1 8 10 10 7 10 10 0 10 10 6
69164 ภูมิ (ป.6)
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน
49 10 6 10 8 5 2 9 7 10 3 10 2 10 6 0 5 10 10
69035 กีต้าร์ (ป.6)
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
49 10 10 3 8 2 2 10 2 10 6 10 5 10 6 10 0 10 10
69003 เล้ง (ป.6)
โรงเรียนบ้านพลอย
46 10 6 1 8 10 5 4 8 10 3 6 0 10 3 10 7 7 6
69144 ไหม (ป.6)
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
41 - 6 - 7 - 5 10 7 9 3 9 2 10 3 10 2 10 6
69119 เบนซ์ (ป.6)
โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี
39 10 10 10 2 3 7 10 5 - 0 10 2 10 3 - 4 10 6
69143 ใบเฟิร์น (ป.6)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
37 10 6 9 5 10 2 9 5 10 0 10 2 10 3 10 7 10 7
69007 โชกูล (ป.6)
โรงเรียนธัญวิทย์
36 10 6 10 5 10 7 9 5 10 0 10 2 10 0 - 4 10 7
69137 เพิร์ธ (ป.6)
โรงเรียนธัญวิทย์
34 10 6 10 4 0 2 0 0 0 0 4 2 - 10 10 0 - 10
69026 โชกุน (ป.6)
โรงเรียนพิชญศึกษา
33 - 6 - 7 - 3 - 5 - 6 - 6 - - -
69146 กุนซือ (ป.6)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
33 10 4 8 2 6 7 0 5 10 0 10 0 10 6 - 6 10 3
69015 ปุณณ์ (ป.6)
โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี
32 10 2 10 4 10 6 9 5 10 0 8 0 10 4 - 4 - 7
69110 ปิคโก้ (ป.6)
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
31 10 6 10 7 0 2 3 2 9 4 7 2 3 0 - 2 10 6
69101 พีพี (ป.6)
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
31 10 2 - 7 0 3 10 7 10 0 10 0 10 0 - 6 10 6
69021 แก้ม (ป.6)
โรงเรียนธัญวิทย์
31 10 6 9 5 10 5 10 3 10 0 10 2 10 0 10 4 10 6
69135 ต้นไม้ (ป.6)
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
29 10 6 3 2 9 6 9 2 9 0 10 2 9 3 10 5 10 3
69025 ภัทร (ป.6)
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
29 10 6 10 7 10 3 10 4 10 0 10 0 10 0 10 2 10 7
69093 ชวิน (ป.6)
โรงเรียนบ้านพลอย
28 10 4 10 7 8 2 9 2 10 0 8 5 - 3 10 2 8 3
69066 ป๋องเเป้ง (ป.6)
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
28 10 6 10 4 10 5 9 5 10 0 10 2 10 0 - 0 10 6
69036 โมกข์ (ป.6)
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
28 10 2 10 10 10 0 10 2 0 4 5 5 10 0 10 2 10 3
69009 ธฌา (ป.6)
โรงเรียนธัญวิทย์
28 10 6 10 5 10 5 10 4 10 0 10 2 10 0 10 0 10 6
69098 ไอซ์ (ป.6)
โรงเรียนธัญวิทย์
27 - 4 - 7 10 5 10 4 10 0 10 2 10 0 10 2 5 3
69102 ป่าน (ป.6)
โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง
27 10 4 10 2 10 5 10 5 10 0 10 2 10 3 10 0 10 6
69134 ใบเตย (ป.6)
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
25 10 2 10 7 9 5 9 0 10 0 10 0 10 3 10 5 10 3
69074 ไอวี่ (ป.6)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
25 10 4 - 5 10 0 10 5 10 0 10 2 10 3 10 0 10 6
69086 หยก (ป.6)
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
24 10 4 4 2 10 3 10 5 10 0 9 5 10 3 10 2 10 0
69023 อิน (ป.6)
โรงเรียนธัญวิทย์
24 10 4 10 7 10 3 10 0 10 0 10 2 10 0 10 2 10 6
69077 ว่าน (ป.6)
โรงเรียนธัญวิทย์
22 - 6 - 5 - 5 8 0 10 0 10 0 8 3 9 0 10 3
69153 จินนี่ (ป.6)
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์
22 10 2 9 4 9 5 9 0 8 0 9 5 10 3 0 0 - 3
69121 ใบตอง (ป.6)
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก
22 10 2 10 2 10 2 10 7 10 0 10 4 10 0 - 5 - -
69082 ซาโจ้ (ป.6)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
20 10 0 10 5 9 3 8 5 10 0 10 2 10 0 10 2 10 3
69042 อันดา (ป.6)
โรงเรียนธัญวิทย์
20 10 6 9 8 8 2 10 0 10 0 10 2 10 0 5 2 10 0
69079 จีน (ป.6)
โรงเรียนธัญวิทย์
18 10 6 10 5 7 2 10 0 10 0 0 2 10 0 10 0 8 3
69073 หว่าหวา (ป.6)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
11 - 2 6 2 10 3 8 0 10 0 10 2 10 0 10 2 10 0
69113 ไบร้ท (ป.6)
โรงเรียนอัมพรไพศาล
8 10 0 10 4 10 2 10 0 10 0 10 2 10 0 10 0 10 0
69051 กานต์ (ป.6)
โรงเรียนบ้านพลอย
8 10 0 10 4 10 2 9 0 10 0 10 0 10 0 10 2 10 0