ห้องเรียน - MASTER วิทยาศาสตร์
ย้อนกลับไปดูคอร์สอื่น ปัจุบันเรียนครั้งที่ 3

รหัส นักเรียน รวม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
คะเเนน 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ
67043 เจเกอร์ (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
25 10 8 10 7 10 10
67061 ฝ้าย (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
22 10 8 10 4 10 10
67068 วินเนอร์ (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
21 10 8 10 5 10 8
67140 ปัณณ์ (ม.2)
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
19 10 8 10 1 10 10
67121 สตางค์ (ม.2)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
18 10 8 10 4 10 6
67027 แทน (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
18 10 6 10 4 10 8
67034 เจ (ม.2)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
17 10 8 10 3 10 6
67150 ต้นหอม (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
16 10 6 10 2 10 8
67054 ธรรศ (ม.2)
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
15 10 8 10 3 10 4
67097 โมจิ (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
14 10 4 10 4 10 6
67086 เคน (ม.2)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
13 10 4 10 1 10 8
67072 อิฐ (ม.2)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
13 10 6 10 1 10 6
67025 พั้นช์ (พิม) (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
13 10 4 10 3 10 6
67012 ตาต้า (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
13 10 4 10 3 10 6
67098 ต้นข้าว (บุญ) (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
12 10 2 10 4 10 6
67156 ผิงผิง (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
11 10 4 10 1 10 6
67133 นิว (ลิสา) (ม.2)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
11 10 2 10 3 10 6
67059 ก้าว (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
11 10 4 10 1 10 6
67151 ซัน (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
10 10 4 10 0 10 6
67148 ลีโอ (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
10 10 6 10 2 10 2
67055 ซีแชมป์ (ม.2)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
9 10 6 10 3 - -
67008 อุ้ม (ม.2)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
8 10 2 - 2 10 4
67167 มันนี่ (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
7 6 1
67111 ปั้ง (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
7 10 4 10 1 10 2
67013 โชกุน (ง) (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
7 10 0 10 1 10 6
67157 หมิง หมิง (ม.2)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
6 10 2 10 2 10 2
67095 พลอย (พร) (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
5 10 4 10 1 10 0
67158 น่านน้ำ (ม.2)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
4 10 2 10 2 - -
67166 เอิร์ธ (ม.2)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
1 10 0 10 1 - -