ห้องเรียน - SUPREME วิทยาศาสตร์
ย้อนกลับไปดูคอร์สอื่น ปัจุบันเรียนครั้งที่ 9.2 วัดผล

รหัส นักเรียน รวม ijso 3 1 2 3.1 3.2 4 5 6 7 8 9 9.2 วัดผล 10 11 12 13
คะเเนน 10 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 25 10 10 10 10 10 10 10 10
สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ
68103 วิทญ์ (ม.1)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
131 - 19 10 4 10 10 10 10 10 10 10 8 10 8 10 6 10 6 10 4 18
68084 มัทธิว (ม.1)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
116 - 16 10 4 10 10 10 10 10 8 10 6 10 8 10 6 10 6 10 4 14
68080 กาก้า (ม.1)
โรงเรียนหอวัง
106 10 18 10 4 10 9 10 10 10 8 10 2 10 8 10 4 10 2 10 4 14
68002 ณัช (ม.1)
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
103 10 15 10 0 10 10 10 10 10 8 10 8 10 8 - - 10 4 10 2 14
68048 พลับ (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
91 10 17 10 2 10 9 10 10 10 6 10 6 10 4 10 4 - - 10 2 11
68050 ไนซ์ (ม.1)
โรงเรียนหอวัง
84 10 12 10 2 10 9 10 10 10 8 10 4 10 2 10 2 10 2 10 2 11
68096 โอม (ม.1)
โรงเรียนหอวัง
83 10 11 10 2 10 9 10 8 10 8 10 2 10 2 10 2 - - 10 4 13
68193 พั้นซ์ (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
80 10 10 10 2 10 9 10 8 10 4 - 6 - 4 - - 10 4 10 4 10
68145 พราว (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
77 10 11 10 4 10 9 10 10 10 6 10 6 10 6 10 2 - - 10 2 6
68064 เจได (ม.1)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
76 - - - - 10 7 10 10 10 8 10 4 10 2 10 2 10 4 10 4 14
68055 ภูฉาย (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
71 - 13 10 4 10 9 10 8 10 6 10 0 10 0 10 0 - - 10 0 11
68056 ภูผา (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
70 - - 10 2 10 9 10 10 10 8 10 4 10 2 10 2 - - 10 0 12
68155 เอม (ม.1)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
68 - 10 10 4 10 8 - 10 - 4 10 6 10 4 - 0 10 4 10 2 8
68060 โฟกัส (ม.1)
โรงเรียนหอวัง
64 10 12 10 2 10 10 10 6 10 6 - - - - 10 0 10 2 10 0 8
68070 อิมมี่ (ม.1)
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
52 - - 10 4 10 7 10 8 10 4 10 2 10 0 10 2 10 0 10 2 8
68188 เอมี่ (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
37 - - 10 4 10 5 10 6 10 4 10 2 10 0 10 0 10 2 10 2 6
68074 แพร (ม.1)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
20 - - 10 2 10 8 - 6 - 2 10 0 10 2 - - - - - - - -