ห้องเรียน - SUPREME วิทยาศาสตร์
ย้อนกลับไปดูคอร์สอื่น ปัจุบันเรียนครั้งที่ 1

รหัส นักเรียน รวม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
คะเเนน 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ
68060 โฟกัส (ม.1)
โรงเรียนหอวัง
10 10 10
68002 ณัช (ม.1)
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
10 10 10
68193 พั้นซ์ (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
9 10 9
68145 พราว (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
9 10 9
68096 โอม (ม.1)
โรงเรียนหอวัง
9 10 9
68080 กาก้า (ม.1)
โรงเรียนหอวัง
9 10 9
68056 ภูผา (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
9 10 9
68055 ภูฉาย (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
9 10 9
68050 ไนซ์ (ม.1)
โรงเรียนหอวัง
9 10 9
68048 พลับ (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
9 10 9
68070 อิมมี่ (ม.1)
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
7 10 7
68155 เอม (ม.1)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
0 - -
68103 วิทญ์ (ม.1)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
0 - -
68084 มัทธิว (ม.1)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
0 - -
68074 แพร (ม.1)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
0 - -
68064 เจได (ม.1)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
0 - -