ห้องเรียน - MASTER ภาษาอังกฤษ
ย้อนกลับไปดูคอร์สอื่น ปัจุบันเรียนครั้งที่ 3

รหัส นักเรียน รวม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
คะเเนน 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ
66119 ปิ๊งปิ๊ง (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
23 10 8 10 6 10 9
66081 เอก (ม.3)
โรงเรียนหอวัง
23 10 10 10 6 10 7
66008 กานต์ (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
22 10 8 10 6 10 8.5
66131 เอม (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
20 10 8 10 4 10 8.5
66130 มองต์ (ม.3)
โรงเรียนหอวัง
18 10 6 10 6 10 6.75
66089 แพร (ปิ) (ม.3)
โรงเรียนมัธยมสาธิตวัพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
17 10 8 10 4 10 5.5
66071 แม็กซ์ (ม.3)
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
16 10 4 10 4 10 8
66086 บอม (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
15 10 10 10 2 10 3.5
66048 มิว (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
15 10 8 10 4 10 3.5
66032 ไนท์ (ม.3)
โรงเรียนหอวัง
15 10 10 10 2 10 3.5
66102 โปเต้ (ม.3)
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
14 10 4 10 4 10 6.5
66041 ออกัส (ม.3)
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
14 10 6 10 8 - -
66013 แซนด์ (ชาย) (ม.3)
โรงเรียนหอวัง
13 10 8 10 2 10 3.5
66108 พิซซ่า (ม.3)
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
12 10 8 10 4 - -
66113 พล (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
11 10 8 10 0 10 3.75
66017 โอม (ม.3)
โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
10 10 4 10 4 10 2
66002 นักบิน (ม.3)
โรงเรียนหอวัง
9 10 6 10 0 10 3