ห้องเรียน - MASTER วิทยาศาสตร์
ย้อนกลับไปดูคอร์สอื่น ปัจุบันเรียนครั้งที่ 6.1

รหัส นักเรียน รวม 1 2 3 3.2 4 5 6.1 6.2 7 8 9 10 11 12 13
คะเเนน 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ
66104 เพ็ชร (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
80 10 7 10 11 10 9 10 4 10 8 10 8 10 8 10 8 10 9.5
66114 เซฟ (ม.3)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
77 10 6 10 9 10 5 10 2 10 8 10 8 10 10 10 10 10 9.5
66124 เมมโม่ (ม.3)
โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน
67 10 7 10 9 10 8 - - 10 6 10 4 10 9 10 6 10 9.5
66014 บีม (ม.3)
โรงเรียนหอวัง
65 10 6 10 12 10 7 10 4 10 8 10 8 10 7 10 6 - -
66013 แซนด์ (ชาย) (ม.3)
โรงเรียนหอวัง
64 10 8 10 8 10 6 10 2 10 8 10 6 10 9 10 8 - -
66063 นาโน (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
63 10 5 10 10 10 4 10 4 10 6 - 6 10 9 10 - 10 10
66105 ไตเติ้ล (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
61 10 6.5 10 6 10 9 10 2 10 8 10 2 10 8 10 6 - 6
66008 กานต์ (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
55 10 4.5 10 6 10 3 10 0 10 8 10 4 10 8 10 6 10 8
66002 นักบิน (ม.3)
โรงเรียนหอวัง
54 - - - - 10 6 10 4 10 8 10 4 10 9 10 6 10 8
66120 ไผ่หลิว (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
54 10 5 10 7 10 6 10 2 10 6 10 4 10 8 10 0 10 8.5
66060 นิว (ม.3)
โรงเรียนหอวัง
51 - - - - 10 8 10 4 10 2 10 4 10 9 10 6 10 9.5
66113 พล (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
50 10 7 10 6 10 5 10 2 10 0 10 4 10 8 10 1 10 9.5
66119 ปิ๊งปิ๊ง (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
45 10 7 10 7 10 7 10 2 10 4 10 4 10 4 10 2 10 4
66111 กิม (ม.3)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
45 10 5.5 10 6 10 6 10 0 10 4 10 0 10 8 10 2 10 6
66081 เอก (ม.3)
โรงเรียนหอวัง
44 10 5.5 10 6 10 7 - 2 10 2 10 0 10 7 10 0 10 8
66022 โอห์ม (ม.3)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
43 - - - - 10 3 10 2 10 6 10 4 10 7 10 5 10 9.5
66132 มิกซ์ (ม.3)
โรงเรียนธัญบุรี
42 10 5 10 6 10 5 10 2 10 2 10 2 10 6 10 4 10 4
66053 โชกุน (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
41 - - - - 10 2 - - 10 4 10 6 10 7 10 6 10 9.5
66100 ไอคิว (ม.3)
โรงเรียนหอวัง
35 - - - - 10 3 10 2 10 4 10 2 10 7 10 2 10 8
66032 ไนท์ (ม.3)
โรงเรียนหอวัง
14 - - - - - - 10 2 - - - - 10 6 8 - - -
66050 กลอยใจ (ม.3)
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
7 - - - - 0 - - - - 7
66026 เฟม (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
5 - - - - - - - 5 -
66109 ดิว (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
0 - - - - - - - -
66034 เกียร์ (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
0 - - - - - - - -