ห้องเรียน - MASTER คณิตศาสตร์
ย้อนกลับไปดูคอร์สอื่น ปัจุบันเรียนครั้งที่ 13

รหัส นักเรียน รวม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
คะเเนน 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ
66014 บีม (ม.3)
โรงเรียนหอวัง
68 10 10 0 0 10 3 10 2 10 10 7 3 10 8 10 7 10 5 5 3 9 6 6 10 5
66008 กานต์ (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
40 10 0 0 1.5 9 2 10 2 10 7 10 2 10 2 10 4 10 5 7 4 10 6 - - 5
66114 เซฟ (ม.3)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
38 10 0 8 1.5 10 0 10 0 10 3 9 2 10 6 10 3 10 5 8 4 10 6 6 10 2
66104 เพ็ชร (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
37 10 7 9 4.5 0 2 10 0 10 7 10 0 10 6 10 7 10 0 10 0 10 2 - - 2
66078 เจเอ (ม.3)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
35 10 3 0 0 10 2 9 2 10 3 10 2 10 - - 7 5 9 3 10 4 6 0 5
66022 โอห์ม (ม.3)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
31 10 0 - 0.5 0 0 4 2 10 0 9 2 4 4 10 4 10 5 1 0 10 4 7 10 3
66124 เมมโม่ (ม.3)
โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน
25 10 0 0 0 10 2 10 0 10 3 10 0 10 4 10 0 10 10 7 3 10 0 0 10 3
66013 แซนด์ (ชาย) (ม.3)
โรงเรียนหอวัง
22 10 0 9 6 10 3 10 0 10 3 10 1 10 2 10 0 10 5 0 0 10 0 0 10 2
66053 โชกุน (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
20 10 3 - 0 - 0 0 0 10 3 10 0 10 0 10 7 10 5 7 0 10 0 - - 2
66113 พล (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
18 10 3 7 0 3 0 10 0 9 0 10 0 10 4 10 0 10 0 10 0 10 4 3 - 4
66063 นาโน (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
18 10 7 9 0 10 2 10 0 - - 10 3 10 - - 10 0 10 0 8 2 - - 4
66015 อลัน (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
13 10 3 5 0 1 0 0 0 0 0 10 2 10 - - 0 5 4 3 10 0 - - -
66119 ปิ๊งปิ๊ง (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
11 10 0 5 0 0 2 10 0 10 0 10 3 10 0 10 4 10 0 10 0 10 0 - - 2
66026 เฟม (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
8 0 0 - 0 2 - 0 - 3 - 0 - 0 - - 10 3
66105 ไตเติ้ล (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
7 10 0 9 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 2 10 2 10 0 10 0 10 0 - - 3
66081 เอก (ม.3)
โรงเรียนหอวัง
7 10 0 6 0 0 3 1 0 10 0 5 1 4 2 10 0 8 0 7 0 - 0 0 10 1
66103 กั๊ก (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
3 10 0 3 0 0 0 10 2 10 0 10 0 10 - - 10 - - - - - - - 1
66109 ดิว (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
0 - - - - - -
66034 เกียร์ (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
0 0 - - - - - -