ห้องเรียน - ENT ภาษาอังกฤษ
ย้อนกลับไปดูคอร์สอื่น ปัจุบันเรียนครั้งที่ 3

รหัส นักเรียน รวม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
คะเเนน 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ
66126 ต่อ (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
24 10 10 10 6 10 8
66081 เอก (ม.3)
โรงเรียนหอวัง
24 10 10 10 6 10 8
66127 หนุน (ม.3)
โรงเรียนหอวัง
23 10 10 10 5 10 8
66071 แม็กซ์ (ม.3)
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
21 10 8 10 7 10 6.5
66038 เมย์ (ม.3)
โรงเรียนหอวัง
21 10 8 10 5 10 8
66116 ณิชา (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
20 10 8 10 6 10 6
66084 กรีน (ม.3)
โรงเรียนหอวัง
20 10 7 10 6 10 7.5
66113 พล (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
19 10 10 10 4 10 5.5
66076 ปลื้ม (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
19 10 7 10 6 10 6
66025 โฮมมี่ (ม.3)
โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์
19 10 7 10 7 10 5.5
66131 เอม (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
18 10 6 10 7 10 5
66130 มองต์ (ม.3)
โรงเรียนหอวัง
18 10 8 10 5 10 5
66129 จั๋ง (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
18 10 8 10 3 10 7.5
66102 โปเต้ (ม.3)
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
18 10 6 10 4 10 8
66046 แพน (ม.3)
โรงเรียนหอวัง
18 10 6 10 7 10 5.5
66008 กานต์ (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
18 10 6 10 6 10 6.5
66002 นักบิน (ม.3)
โรงเรียนหอวัง
18 10 9 10 5.5 10 4
66086 บอม (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
17 10 10 10 4 10 3.5
66015 อลัน (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
17 10 9 10 2 10 6.5
66117 นะโม (ม.3)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
16 10 3 - 7 10 6
66050 กลอยใจ (ม.3)
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
16 10 7 10 4 10 5.5
66042 ไฟรต์ (ม.3)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
16 10 8 10 2 10 6
66013 แซนด์ (ชาย) (ม.3)
โรงเรียนหอวัง
16 10 9 10 1 10 6
66134 พาย (ม.3)
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
15 10 6 10 9 - -
66125 เบสท์ (ม.3)
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
15 10 5 10 3 10 7.5
66108 พิซซ่า (ม.3)
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
15 10 7 10 2 10 6.5
66089 แพร (ปิ) (ม.3)
โรงเรียนมัธยมสาธิตวัพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
15 10 8 - - 10 7.5
66077 ชิชา (ม.3)
โรงเรียนหอวัง
15 10 5 10 3 10 7.5
66023 ปิงปิง (ม.3)
โรงเรียนสารวิทยา
15 10 6 10 3 10 6
66062 การ์ฟิวส์ (ม.3)
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรังสิต คลอง4
14 10 4 10 3 10 7
66053 โชกุน (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
14 10 10 - - 10 4
66119 ปิ๊งปิ๊ง (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
13 10 8 - - 10 5.5
66032 ไนท์ (ม.3)
โรงเรียนหอวัง
13 10 5 10 5 10 3
66039 แตน (ม.3)
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
12 10 4 10 1.5 10 7
66085 พอร์ช (ม.3)
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์
11 10 3 10 8.5
66100 ไอคิว (ม.3)
โรงเรียนหอวัง
11 10 6 10 5 - -
66094 โอปอล (ม.3)
โรงเรียนหอวัง
11 - - 10 5 10 6.5
66074 กาม่อน (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
11 10 8 - - 10 3
66056 คุง (ม.3)
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
11 10 9 10 2 - -
66036 เอเธนส์ (ม.3)
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
11 10 4 10 2 10 5
66048 มิว (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
10 10 1 10 2 10 7.5
66101 ชิลชิล (ม.3)
โรงเรียนหอวัง
9 - - 10 3 10 6.5
66045 มินนี่ (ม.3)
โรงเรียนหอวัง
9 10 1 10 4 10 4.5
66034 เกียร์ (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
9 10 4 10 2 10 3
66026 เฟม (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
9 10 2 10 7 - -
66135 ไอคิว (ม.3)
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง
7 10 2 10 1 10 4.5
66044 เอเซีย (ม.3)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
7 10 2 10 3 10 2.5
66041 ออกัส (ม.3)
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
7 10 2 10 5 - -
66017 โอม (ม.3)
โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
6 10 3 10 2.5 10 1.5
66058 มะเหมี่ยว (ม.3)
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
1 10 0 10 1.5 - -