ห้องเรียน - BOOST คณิตศาสตร์
ย้อนกลับไปดูคอร์สอื่น ปัจุบันเรียนครั้งที่ 13

รหัส นักเรียน รวม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
คะเเนน 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ
66008 กานต์ (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
94 10 7.5 10 7 10 10 10 8 10 10 10 8 10 7.5 10 8 10 10 - - 10 10 10 9
66105 ไตเติ้ล (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
93 10 4.5 10 4 10 8 10 10 10 8 10 8 10 5 10 8 10 10 - 10 10 8 10 10
66119 ปิ๊งปิ๊ง (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
92 10 7 10 6 10 8 10 8 10 8 10 10 10 5 10 6 10 10 - 8 10 8 10 8
66053 โชกุน (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
89 10 4 - 10 10 6 10 10 10 8 10 10 10 5 10 6 10 10 - - 10 10 10 10
66104 เพ็ชร (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
88 10 7 10 7 10 6 10 8 10 10 10 10 10 7.5 10 6 10 7.5 - - 10 10 10 10
66013 แซนด์ (ชาย) (ม.3)
โรงเรียนหอวัง
86 10 6 10 7 10 8 10 8 10 8 10 6 10 7.5 10 6 10 10 - - 10 10 10 10
66114 เซฟ (ม.3)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
84 10 4.5 10 6 10 8 10 10 10 10 10 10 - - 10 8 10 10 - - 10 10 10 8
66022 โอห์ม (ม.3)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
83 10 10 10 7 10 10 10 10 10 10 10 6 - - 10 6 10 10 - - 10 10 10 4
66122 อิงก์ (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
82 10 7 10 6 10 2 10 10 10 6 10 6 10 5 10 4 10 10 10 8 10 8 10 10
66133 ปัน (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
81 10 4.5 10 5 10 6 10 8 10 10 10 4 10 5 10 4 10 10 10 6 10 10 10 9
66030 ภู (ม.3)
โรงเรียนหอวัง
81 10 10 10 10 10 8 6 4.5 6 10 7 6 10 5 10 2 10 10 - - 10 8 10 8
66103 กั๊ก (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
81 10 5 10 8 10 10 8 4.5 8 10 10 8 10 5 10 6 10 10 - - 10 6 10 9
66076 ปลื้ม (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
81 10 8 10 6 10 10 10 4.5 10 7 10 6 10 2.5 10 10 10 7.5 10 6 10 8 10 7
66126 ต่อ (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
80 10 1.5 10 8 10 8 10 8 10 8 10 6 10 5 10 6 10 5 10 10 10 10 10 5
66040 แบม (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
80 10 1.5 10 10 10 4 10 8 10 6 10 6 10 5 10 4 10 10 10 8 10 10 10 8
66124 เมมโม่ (ม.3)
โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน
79 10 1.5 10 5 10 10 10 10 10 8 10 6 10 7.5 - 6 10 10 - - 10 6 10 10
66116 ณิชา (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
78 10 4.5 10 5 10 6 10 8 10 8 10 6 10 6 10 10 10 9 - - 10 6 10 10
66125 เบสท์ (ม.3)
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
77 10 3 10 5 10 8 10 8 10 0 10 8 10 5 10 6 10 10 10 8 10 8 10 8
66048 มิว (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
77 10 7 10 8 10 4 - 8 - 10 8 6 - 8 10 8 10 8 10 3 10 0 10 7.5
66100 ไอคิว (ม.3)
โรงเรียนหอวัง
76 10 6 10 7 10 8 10 10 10 8 10 4 10 5 10 4 10 10 - - 10 4 10 10
66111 กิม (ม.3)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
75 10 2.5 10 3 - 8 10 8 10 4 10 7 - - 10 8 10 10 10 9 10 8 10 8
66101 ชิลชิล (ม.3)
โรงเรียนหอวัง
75 - 8 10 10 10 0 7 0 7 7 10 6 - - 10 6 10 10 10 10 10 8 10 10
66123 พรีม (ม.3)
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
74 10 10 10 7 10 2 10 6 10 4 10 6 10 0 - 10 10 9 10 6 10 4 - 10
66081 เอก (ม.3)
โรงเรียนหอวัง
73 10 1.5 10 5 10 2 10 10 10 10 4 10 10 10 8 10 6 10 7 - 10 10 10
66034 เกียร์ (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
73 10 4.5 10 5 10 4 10 10 10 6 10 4 10 2.5 10 6 10 10 10 4 10 8 10 10
66002 นักบิน (ม.3)
โรงเรียนหอวัง
72 10 7.5 10 7 10 8 10 8 10 4 10 4 10 5 10 6 10 10 - - 10 4 10 9
66041 ออกัส (ม.3)
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
71 10 4 10 8 - - 10 6 10 8 10 6 10 2.5 10 4 10 10 10 10 10 8 10 5
66044 เอเซีย (ม.3)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
71 10 3 10 5 10 4 10 8 - - 10 4 10 4 10 10 10 10 10 7 10 6 10 10
66086 บอม (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
70 10 7.5 10 7 10 2 10 10 10 8 10 6 10 7.5 10 6 - - - - 10 8 10 9
66117 นะโม (ม.3)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
69 10 5 - 8 10 2 - 4.5 - 4 - 8 - - 10 4 - 8 - 8 - 8 10 10
66130 มองต์ (ม.3)
โรงเรียนหอวัง
68 10 8 10 6 10 4 6 4.5 6 4 7 4 10 4 10 8 10 10 - - 10 6 10 10
66113 พล (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
68 10 1.5 10 7 10 6 10 8 10 8 10 4 10 7.5 10 2 10 10 - - 10 8 10 7
66026 เฟม (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
67 10 4.5 10 5 - - 10 10 10 4 10 6 10 5 10 8 - - 10 7 10 10 10 8
66015 อลัน (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
66 10 4.5 10 4.5 10 8 10 8 10 6 10 10 10 2.5 10 6 10 10 - - 10 8 - -
66131 เอม (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
64 10 6 10 3 10 6 10 8 10 8 10 7 10 6 10 4 10 8 10 2 10 6 - -
66038 เมย์ (ม.3)
โรงเรียนหอวัง
64 10 7 10 8 10 6 6 1.5 6 2 10 2 10 8 10 6 10 5 10 5 10 4 10 10
66071 แม็กซ์ (ม.3)
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
63 10 1.5 10 2 10 4 10 6 10 8 10 2 10 6 10 4 10 9 10 5 10 6 10 10
66135 ไอคิว (ม.3)
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง
60 10 7 10 2 10 2 6 3 6 2 10 8 - 5 10 4 10 5 10 7 10 6 10 9
66039 แตน (ม.3)
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
60 10 5 10 6 10 2 8 1.5 8 0 10 6 10 8 10 8 10 8 10 3 10 8 10 5
66078 เจเอ (ม.3)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
59 10 7 10 10 10 10 10 8 10 6 - - 10 8 10 10 - - - - - -
66032 ไนท์ (ม.3)
โรงเรียนหอวัง
53 10 3 10 8 10 2 10 8 10 6 10 3 - - 10 2 10 7.5 - - 10 4 10 10
66132 มิกซ์ (ม.3)
โรงเรียนธัญบุรี
52 10 3 10 4 10 6 7 1.5 7 0 10 4 10 6 10 6 10 8 - - 10 4 10 10
66084 กรีน (ม.3)
โรงเรียนหอวัง
52 10 6 10 8 10 2 6 1.5 6 0 10 8 - - 10 8 - - 10 7 10 2 10 10
66109 ดิว (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
51 10 3 10 0 10 2 10 10 10 6 10 6 10 8 - 8 - - 10 2 10 4 10 2.5
66127 หนุน (ม.3)
โรงเรียนหอวัง
51 10 7 10 8 10 6 6 1.5 6 8 10 2 - - 10 6 - - 10 7 10 6 - -
66025 โฮมมี่ (ม.3)
โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์
51 10 7 10 4 10 2 8 4.5 8 0 10 4 10 8 10 4 10 2 - - 10 6 - 10
66085 พอร์ช (ม.3)
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์
50 10 3 10 6 10 4 6 4 6 4.5 10 2 10 6 10 4 10 8 10 0 10 4 10 5
66102 โปเต้ (ม.3)
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
50 10 3 10 6 10 2 6 4.5 6 3 10 2 10 6 10 4 10 8 10 0 10 2 10 10
66094 โอปอล (ม.3)
โรงเรียนหอวัง
50 - - 10 2 10 4 6 0 6 5 10 10 - - 10 8 - - 10 5 10 6 10 10
66045 มินนี่ (ม.3)
โรงเรียนหอวัง
48 10 7 10 6 10 2 6 0 6 8 2 2 - - 10 6 10 3 10 5 10 2 10 7.5
66062 การ์ฟิวส์ (ม.3)
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรังสิต คลอง4
46 10 4 10 2 - - 6 4 6 6 10 0 10 4 10 4 10 8 10 0 10 4 10 10
66050 กลอยใจ (ม.3)
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
46 10 3 10 2 10 0 6 1.5 6 2 10 4 10 6 10 6 10 6 - - 10 6 10 10
66046 แพน (ม.3)
โรงเรียนหอวัง
42 10 6 10 8 10 2 6 1.5 6 0 - - 10 6 10 6 - - 10 4 10 2 10 7.5
66007 ติวเตอร์ (ม.3)
โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี
42 10 5 10 6 10 6 7 2 7 2 10 2 10 6 10 6 - - 10 2 - - 10 5
66035 ข้าวหอม (ม.3)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
40 10 4 10 6 10 0 7 3 7 0 10 0 10 6 10 4 10 8 10 2 10 0 10 7.5
66128 ซิมเมท (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
39 10 7 10 0 10 4 7 0 7 2 3 0 10 2 10 4 10 6 - - 10 4 10 10
66056 คุง (ม.3)
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
38 10 4.5 10 4 - - 10 10 10 6 10 2 10 4 10 6 - - - - 8 2 10 0
66036 เอเธนส์ (ม.3)
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
36 10 6 10 4 10 2 - - - - 10 4 10 2 10 4 - - - - 10 4 10 10
66074 กาม่อน (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
35 10 8 - - 10 0 6 1.5 6 2 2 2 10 2 10 2 - 8 10 0 10 0 10 10
66079 ใบตอง (ม.3)
โรงเรียนหอวัง
34 10 4.5 - - 10 2 10 8 10 6 10 2 - - 10 4 10 8 - - - - - -
66077 ชิชา (ม.3)
โรงเรียนหอวัง
33 10 7 10 0 10 4 6 0 6 0 2 6 - - - - 10 6 10 3 - - 10 7.5
66089 แพร (ปิ) (ม.3)
โรงเรียนมัธยมสาธิตวัพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
32 10 4 10 6 10 2 6 2 6 0 2 2 10 4 - - - - 10 2 - - 10 10
66017 โอม (ม.3)
โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
32 10 5 10 2 10 0 6 0 6 0 10 4 10 4 10 6 10 2 10 0 10 2 10 7.5
66129 จั๋ง (ม.3)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
30 10 2 10 2 10 4 6 3 6 0 2 2 - - 10 2 - 4 10 0 10 4 10 7.5
66023 ปิงปิง (ม.3)
โรงเรียนสารวิทยา
26 10 5 10 0 10 2 6 0 6 2 2 2 10 4 10 4 10 2 10 0 10 0 10 5
66134 พาย (ม.3)
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
22 10 4 10 2 - - 8 0 8 0 2 2 10 0 - - 10 7 10 2 - - 10 5
66042 ไฟรต์ (ม.3)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
18 10 4 10 0 10 0 6 0 6 0 - - 10 2 10 2 10 4 10 2 10 4 10 0
66108 พิซซ่า (ม.3)
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
14 10 4 10 6 10 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
66058 มะเหมี่ยว (ม.3)
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
9 10 4 10 0 - - 6 0 6 0 - - 10 2 10 0 10 3 10 0 - - 10 0