ห้องเรียน - SUPREME วิทยาศาสตร์
ย้อนกลับไปดูคอร์สอื่น ปัจุบันเรียนครั้งที่ 12 รวม

รหัส นักเรียน รวม ijso 3 1.1 1.2 2 3.1 3.2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 รวม 13
คะเเนน 10 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ
67043 เจเกอร์ (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
103 10 19 10 10 10 6 10 10 10 6 10 8 10 8 10 8 10 8.5 10 8 10 6 6
67061 ฝ้าย (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
77 10 15 10 6 10 6 10 4 10 8 10 10 10 4 10 6 10 6 10 8 10 4 -
67068 วินเนอร์ (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
67 10 16 10 8 10 6 - 2 10 4 10 6 10 4 10 4 10 3 10 6 10 4 4
67034 เจ (ม.2)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
65 10 19 10 8 10 6 10 2 10 6 10 4 10 2 10 4 10 4 10 4 10 4 2
67150 ต้นหอม (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
59 10 15 10 6 10 6 10 4 10 6 10 4 10 2 10 0 10 4 10 8 10 2 2
67027 แทน (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
57 10 15 10 4 10 10 10 2 10 6 10 4 10 2 10 2 10 2 10 4 10 4 2
67086 เคน (ม.2)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
51 10 11 10 6 10 0 10 4 10 6 10 8 10 4 10 2 10 2 10 6 10 2 -
67072 อิฐ (ม.2)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
47 10 15 10 8 10 6 10 2 10 6 10 6 10 2 10 2 - - - - 10 0 0
67140 ปัณณ์ (ม.2)
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
45 10 13 - - - - 10 8 10 4 10 4 10 2 10 4 10 0.5 10 8 10 2 -
67148 ลีโอ (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
38 10 9 10 8 10 6 10 2 10 4 10 2 10 2 10 0 10 1 10 2 10 2 0
67167 มันนี่ (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
37 10 11 10 8 10 6 10 2 10 4 10 2 10 2 10 0 10 0 10 2 10 0 -
67025 พั้นช์ (พิม) (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
36 10 11 10 6 10 8 - - 10 0 10 0 10 2 10 2 10 3 10 4 10 0 -
67158 น่านน้ำ (ม.2)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
28 - - 10 2 10 4 - - 10 2 10 8 10 4 10 0 10 0 10 6 10 2 0
67055 ซีแชมป์ (ม.2)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
22 - - 10 2 10 2 - - 10 0 10 4 - - 10 4 10 2 10 4 10 0 4
67008 อุ้ม (ม.2)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
18 - - 10 6 10 2 10 0 10 2 10 2 10 2 10 0 10 2.5 10 0 10 2 -