ห้องเรียน - SUPREME คณิตศาสตร์
ย้อนกลับไปดูคอร์สอื่น ปัจุบันเรียนครั้งที่ 10

รหัส นักเรียน รวม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9.1 10 11 12 13
คะเเนน 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ
67043 เจเกอร์ (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
69 10 10 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 7 9 10 10 7.5 0 5
67150 ต้นหอม (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
61 10 10 10 10 10 9.5 7 5 10 5 4 9 6 9 10 10 7.5 0 4
67099 มิว (ณัฐ) (ม.2)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
48 10 10 10 7 10 7 9 3 8 8 3 10 3 7 10 10 5 - 6
67140 ปัณณ์ (ม.2)
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
40 10 10 10 8 10 3 8 0 7 6 3 10 6 7 3.6 10 7.5 4 7
67138 เอิร์ธ (ศิว) (ม.2)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
34 10 9 10 5 10 4.5 8 0 8 8 0 7 4 7 7 10 5 0 3
67145 ปลาวาฬ (ม.2)
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
32 10 4 10 6 10 7.5 9 0 10 - 3 - - 10 7 10 5 8 9
67068 วินเนอร์ (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
32 10 7 10 10 10 4 9 0 7 2 0 7 3 3 3 10 5 0 0
67008 อุ้ม (ม.2)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
29 10 8 - 7 10 3 9 0 5 8 0 10 0 - 6.5 10 5 8 8
67061 ฝ้าย (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
27 10 4 10 7 10 6 8 0 10 10 3 10 0 - - 10 7.5 10 9
67158 น่านน้ำ (ม.2)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
22 10 7 10 4 - - 6 0 - - 5 0 8 3 2 3.5 10 5 0 0
67167 มันนี่ (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
20 - 7 - 8 - 5.5 - - - - - - - - - -
67027 แทน (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
19 10 3 10 6 10 3.5 5 0 9 5 0 6 0 0 0 10 7.5 9 0
67148 ลีโอ (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
14 10 2 10 2 10 3 6 0 7 5 0 8 0 - - 10 7.5 0 4
67086 เคน (ม.2)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
14 10 5 10 1 10 4 8 2 9 6 0 - - 7 0 10 2.5 0 - -
67034 เจ (ม.2)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
7 10 3 10 2 10 0.5 9 0 - - 3 0 7 0 5 0 10 2.5 0 0