ห้องเรียน - SUPREME คณิตศาสตร์
ย้อนกลับไปดูคอร์สอื่น ปัจุบันเรียนครั้งที่ 7

รหัส นักเรียน รวม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
คะเเนน 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30
สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ
68084 มัทธิว (ม.1)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
75 10 6.5 - - 10 3 9 5 10 9.5 10 4.2 9 8 10 - 7 - 8.5 - 2 0 8 10 15.5
68103 วิทญ์ (ม.1)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
69 10 3.5 - - 10 9 5 5 10 9.5 0 6.2 8 8 10 - - - - 9 4 7 8 10 17
68183 พัตเตอร์ (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
67 10 4.5 8 3.5 9 6 10 4 10 6.5 10 0 9 7 10 0 7 10 6 9 2 9 8 10 14
68145 พราว (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
62 10 3 9 5 10 8 10 7 9 9 9 4 10 6 9 10 - 10 - 10 4 10 4 - 12.5
68060 โฟกัส (ม.1)
โรงเรียนหอวัง
58 10 0 7 3.5 10 6 10 3 10 7.6 10 2 10 5 10 10 4.5 10 7 10 4 10 10 10 7.5
68080 กาก้า (ม.1)
โรงเรียนหอวัง
53 10 3.5 10 3.5 8 6 7 7 10 6.3 10 2 10 8 10 10 5 10 5.5 10 2 10 6 - -
68065 มีน (ม.1)
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
52 10 6.5 9 2.5 10 5 10 7 10 2 9 2 9 6 10 10 5 10 5 10 0 9 6 10 6
68196 ต้นข้าว (ม.1)
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
48 10 10 8 1.5 9 5 10 2 - - 0 0 1 2 10 0 4 8 6.5 9 4 7 8 10 6.5
68050 ไนซ์ (ม.1)
โรงเรียนหอวัง
48 10 1.5 7 0 10 6 6 5 10 5.5 10 0 10 5 10 0 1.5 10 6 10 4 9 6 10 9.5
68056 ภูผา (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
46 10 3.5 9 1.5 10 4 10 0 10 4 3 4 10 5 10 10 3 - 4 - 2 0 8 10 8.5
68150 น้อยหน่า (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
44 10 0 9 0 10 1 10 4 10 4.5 10 2 - 5 10 5 6 10 7.5 6 0 10 6 10 9.5
68193 พั้นซ์ (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
42 10 1.5 9 1.5 10 6 10 7 10 3.6 10 2.2 - - 10 6 5 10 - - 4 10 7 10 6
68064 เจได (ม.1)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
41 10 0 - - 5 7 6 3 8 3 - 0 - - 0 0 2 10 7.5 - - 0 4 10 15
68192 บุญอุ้ม (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
35 10 0 9 1.5 10 3 10 2 10 2.5 10 2.1 9 3 10 10 5 10 2.5 - - 8 6 10 9.5
68149 นอย (ม.1)
โรงเรียนหอวัง
29 10 0 8 0 10 4 10 3 10 2 0 0 10 2 10 10 5 10 1.5 10 2 10 2 10 8.5
68002 ณัช (ม.1)
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
29 10 0 8 1.5 2 7 0 2 9 0 0 0 8 0 - 0 1.5 - - - 2 - 6 8 10.5
68055 ภูฉาย (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
28 10 1.5 0 2 8 3 10 2 8 1.5 0 0 10 0 7 7 3 - 4 - 2 5 6 8 4.5
68155 เอม (ม.1)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
21 10 1.5 - - 10 5 4 3 9 2.8 - - - 2 - 10 1 - 5 - - - 2.1 - -
68048 พลับ (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
20 10 0 3 0 10 6 10 0 10 1 8 0 - 2 10 1 1 0 3.5 - 2 0 2 10 3.5
68194 เกรท (ม.1)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
18 10 2 - 0 10 4 5 0 9 0.5 - 0 0 2 10 10 - 10 3.5 10 2 10 0 10 5.5
68079 โค้ช (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
16 10 0 9 0 8 0 9 2 9 0.5 10 0 - 3 7 - - 0 4.5 - - 0 2 10 5