ห้องเรียน - ภาษาอังกฤษ LEVEL.3
ย้อนกลับไปดูคอร์สอื่น ปัจุบันเรียนครั้งที่ 13

รหัส นักเรียน รวม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
คะเเนน 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20
สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ
68183 พัตเตอร์ (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
119 - 6 10 6 10 9 10 7 10 10 10 10 10 8 10 10 10 9 10 10 - 10 10 10 10 14
68186 แป้ง (ม.1)
โรงเรียนมัธยมสาธิตวัพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
115 10 9 10 8 10 9 10 8 - 9 10 9 10 0 10 8 10 9 10 10 10 10 10 10 10 16
68182 พอตเตอร์ (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
113 10 5.5 10 6 10 9 10 8 10 10 10 10 10 8 10 10 10 7 10 10 10 10 10 10 10 10
67025 พั้นช์ (พิม) (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
111 10 9.5 10 6 10 10 10 9 10 9 10 9 10 6 10 4 10 8 10 8 10 10 10 8 10 15
68152 แคท (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
108 10 7.5 10 9 10 9 10 10 10 5 10 10 10 8 10 10 10 10 - - 10 10 - - 10 20
67151 ซัน (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
108 10 9.5 - - 10 9 10 9 10 7.5 10 9 10 8 - - 10 9 10 8 10 10 10 10 10 20
67121 สตางค์ (ม.2)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
108 10 10 10 7.5 10 9 10 6 10 10 10 10 10 6 10 6 10 9 10 10 - - 10 10 10 15
67131 บัว (ม.2)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
107 10 5.5 10 8.5 10 8 10 8 10 9.5 10 8 10 6 10 4 10 10 10 8 - 10 10 8 10 15
68181 นาย (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
107 10 10 10 7 10 6 10 8 10 9 10 9 10 6 10 6 10 8 10 6 10 10 10 8 10 14
67070 มิกซ์ (ม.2)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
107 10 9 10 6 10 9 10 7 10 6 10 7.5 - 2 10 6 10 9 10 8 10 10 10 10 10 18
67140 ปัณณ์ (ม.2)
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
106 10 9.5 10 5 10 10 10 9 10 10 10 9 10 6 10 8 10 9 10 10 - - 10 6 10 15
67095 พลอย (พร) (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
106 10 8 10 8.5 10 7 10 8 10 10 10 8 10 0 10 8 10 7 10 10 10 10 10 6 10 16
67160 โฟล์ค (ม.2)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
104 10 9.5 10 6.5 10 7.5 10 8 10 8 10 7 10 4 10 6 10 6 10 10 10 10 10 10 10 13
68167 นิกกี้ (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
102 10 9.5 10 9.5 10 6 10 9 10 7.5 10 6 10 6 10 10 10 7 10 8 10 10 10 4 10 11
67148 ลีโอ (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
102 10 9.5 10 8 10 9 10 8 10 8 10 7 10 10 10 6 10 8 10 10 - - 10 6 10 13
68188 เอมี่ (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
101 10 9.5 10 7.5 10 9 10 6 10 7.5 10 9 10 4 10 2 10 8 10 8 - 10 10 8 10 14
68164 เตย (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
101 10 7 10 7 10 8 - - 10 6 10 9 10 4 10 10 10 8 10 10 10 10 10 8 10 14
67110 ออมสิน (ม.2)
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
101 10 8 10 4 10 9 10 9 10 8 10 6 10 6 - 6 10 8 10 6 10 10 10 10 10 11
68102 แมรี่ (ม.1)
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
100 - 7 - 6.5 - 9 - 10 - 6 - 9 - 6 - 6 - 6 - 6 - 8 - 8 - 13
67138 เอิร์ธ (ศิว) (ม.2)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
100 10 9 10 7 10 8.5 10 9 10 8 - - 10 4 10 10 10 5 10 10 - - 10 10 10 20
67056 โอมมี่ (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
100 10 8 10 10 10 9 10 10 10 6.5 10 9 10 4 10 4 10 8 - - 10 10 10 8 10 14
67137 ปุ๊บปั๊บ (ม.2)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
99 10 9.5 10 6 10 7 10 10 10 7 10 8 10 4 10 8 10 5 - 6 10 10 10 10 10 9
68046 พีช (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
98 10 8.5 10 5 10 9 10 8 10 5 10 6 10 2 10 6 - 6 - 8 10 10 10 8 10 17
67127 มาร์ค (ม.2)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
95 10 8.5 10 4 10 8 10 8 10 8 10 4 10 0 10 4 10 9 10 10 10 10 10 10 10 12
67084 ซี (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
95 10 9 10 5.5 10 4 10 10 10 7 10 7 10 6 10 6 10 5 10 8 10 10 10 8 10 10
68133 เตอร์ (ม.1)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
92 10 3.5 10 5 10 7 10 9 10 8 10 9 10 8 10 8 10 7 10 8 10 4 10 6 10 10
68056 ภูผา (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
92 10 6.5 10 4.5 10 9.5 10 7 10 10 10 10 10 8 - - 10 9 - - 10 10 10 10 10 9
68178 ขวัญ (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
90 10 9.5 10 5 10 9 10 6 10 2.5 10 7 10 3 10 4 10 8 10 8 10 10 10 8 10 11
68047 แพร์ (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
90 10 8 10 5.5 10 9 10 7 10 6 10 7 10 4 10 4 - 7 - 8 10 6 10 8 10 11
68190 บี (ม.1)
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
89 10 8.5 10 7.5 - 5 10 7 10 8 10 8 10 2 10 6 10 8 10 6 - 6 10 6 10 12
67162 ใบบัว (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
89 10 8 10 7 10 7 10 8 10 8 10 8 10 6 10 6 - - 10 6 10 10 10 6 10 9
68177 เพชร (สร) (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
88 10 9 10 7.5 10 6.5 10 8 10 8 10 6 10 6 10 4 10 6 10 6 10 8 10 8 10 6
68104 นน (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
88 10 8.5 10 4.5 10 8.5 10 7 10 6 10 4 10 2 10 4 10 7 10 10 10 10 10 6 10 12
68093 หยก(ชาย) (ม.1)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
88 10 6 10 6.5 10 5 10 8 10 8 10 8 10 6 10 8 10 6 10 8 10 4 10 4 10 11
68067 พี (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
88 10 9 10 5 10 6 10 7 10 2 10 9 10 6 10 6 10 8 10 6 10 6 10 8 10 10
67086 เคน (ม.2)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
87 10 9.5 10 6 10 8 10 8 10 8 10 7.5 10 - 10 4 10 5 10 8 10 8 10 6 10 10
67057 เอก (ม.2)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
86 - - 10 8 10 8.5 10 8 10 8 10 7 10 6 10 6 - - 10 10 10 8 10 10 10 7
68086 เซียน่า (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
85 10 9 10 5.5 10 6 10 7 10 6 10 0 10 6 10 6 10 8 10 8 10 8 10 8 10 8
68174 โอห์ม (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
84 10 7 10 9 10 8 10 7 10 2 10 9 10 8 - - 10 6 10 10 10 10 10 8 - -
68157 ขิง (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
83 10 7 - 4 10 7 10 7 10 7 10 8 10 6 10 6 10 7 - - 10 10 10 8 10 6
68126 อองรี (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
83 10 8 10 7 10 6.5 10 6 10 8 10 6 10 6 10 4 10 8 - - 10 10 10 6 10 8
67083 มิว (ฐิตา) (ม.2)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
83 10 9 10 8.5 - - 10 7 10 6.5 10 9 10 0 - - - - 10 8 10 10 10 10 10 16
67033 การ์ตูน (ม.2)
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
83 10 8.5 10 7.5 10 8 10 9 10 0 10 8 10 0 - - 10 8 10 6 10 10 10 10 10 9
67054 ธรรศ (ม.2)
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
82 10 9 10 4.5 10 6.5 - 6 - 7.5 - 8 10 8 - 2 10 4 10 10 - - 10 6 10 12
67034 เจ (ม.2)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
82 10 10 10 4 10 10 10 9 10 6 10 6 10 6 10 10 - - - - - - 10 8 10 13
67142 โมจิ (ม.2)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
81 10 8 10 6.5 10 5 10 9 10 5 10 9 10 0 10 8 10 5 10 8 10 10 10 8 - -
68158 เตเต้ (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
80 10 5.5 10 4 10 8 10 8 10 1 10 6 10 4 10 10 10 6 10 8 10 6 10 6 10 8
68176 เจ้านาย (ม.1)
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรังสิต คลอง4
78 10 6 10 4.5 10 6 10 9 10 7 10 2 10 6 10 6 10 4 10 8 10 6 10 8 10 6
67018 มีมี่ (ม.2)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
74 10 9 10 5 - - 10 5 10 7 10 6 10 2 10 4 10 10 10 4 - 8 10 8 10 6
67101 เอย (ม.2)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
62 10 7.5 - - 10 9 10 6 - - 10 9 10 4 10 2 10 9 10 8 - - 10 8 - -
67099 มิว (ณัฐ) (ม.2)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
57 10 9.5 10 6 10 10 - - 10 9 - - 10 4 10 4 - - - - - - - - 10 15
68077 หยิ่วเชง (ม.1)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
52 10 8 10 4 10 5 - - 10 6 10 3 10 4 - - 10 2 10 6 - - 10 8 10 6
68049 ใบเตย (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
37 10 8.5 10 6 - - 10 9 - - 10 8 10 6 - - - - - - - - - - - -