ห้องเรียน - ภาษาอังกฤษ LEVEL.3
ย้อนกลับไปดูคอร์สอื่น ปัจุบันเรียนครั้งที่ 10

รหัส นักเรียน รวม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
คะเเนน 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ
68183 พัตเตอร์ (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
85 - 6 10 6 10 9 10 7 10 10 10 10 10 8 10 10 10 9 10 10
67140 ปัณณ์ (ม.2)
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
85 10 9.5 10 5 10 10 10 9 10 10 10 9 10 6 10 8 10 9 10 10
68182 พอตเตอร์ (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
83 10 5.5 10 6 10 9 10 8 10 10 10 10 10 8 10 10 10 7 10 10
67148 ลีโอ (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
83 10 9.5 10 8 10 9 10 8 10 8 10 7 10 10 10 6 10 8 10 10
67121 สตางค์ (ม.2)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
83 10 10 10 7.5 10 9 10 6 10 10 10 10 10 6 10 6 10 9 10 10
68186 แป้ง (ม.1)
โรงเรียนมัธยมสาธิตวัพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
79 10 9 10 8 10 9 10 8 - 9 10 9 10 0 10 8 10 9 10 10
68152 แคท (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
78 10 7.5 10 9 10 9 10 10 10 5 10 10 10 8 10 10 10 10 - -
67025 พั้นช์ (พิม) (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
78 10 9.5 10 6 10 10 10 9 10 9 10 9 10 6 10 4 10 8 10 8
68167 นิกกี้ (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
77 10 9.5 10 9.5 10 6 10 9 10 7.5 10 6 10 6 10 10 10 7 10 8
68181 นาย (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
75 10 10 10 7 10 6 10 8 10 9 10 9 10 6 10 6 10 8 10 6
67131 บัว (ม.2)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
74 10 5.5 10 8.5 10 8 10 8 10 9.5 10 8 10 6 10 4 10 10 10 8
67095 พลอย (พร) (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
74 10 8 10 8.5 10 7 10 8 10 10 10 8 10 0 10 8 10 7 10 10
68133 เตอร์ (ม.1)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
72 10 3.5 10 5 10 7 10 9 10 8 10 9 10 8 10 8 10 7 10 8
67160 โฟล์ค (ม.2)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
71 10 9.5 10 6.5 10 7.5 10 8 10 8 10 7 10 4 10 6 10 6 10 10
67138 เอิร์ธ (ศิว) (ม.2)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
70 10 9 10 7 10 8.5 10 9 10 8 - - 10 4 10 10 10 5 10 10
67110 ออมสิน (ม.2)
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
70 10 8 10 4 10 9 10 9 10 8 10 6 10 6 - 6 10 8 10 6
68188 เอมี่ (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
69 10 9.5 10 7.5 10 9 10 6 10 7.5 10 9 10 4 10 2 10 8 10 8
68164 เตย (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
69 10 7 10 7 10 8 - - 10 6 10 9 10 4 10 10 10 8 10 10
68093 หยก(ชาย) (ม.1)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
69 10 6 10 6.5 10 5 10 8 10 8 10 8 10 6 10 8 10 6 10 8
67070 มิกซ์ (ม.2)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
69 10 9 10 6 10 9 10 7 10 6 10 7.5 - 2 10 6 10 9 10 8
67151 ซัน (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
68 10 9.5 - - 10 9 10 9 10 7.5 10 9 10 8 - - 10 9 10 8
67056 โอมมี่ (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
68 10 8 10 10 10 9 10 10 10 6.5 10 9 10 4 10 4 10 8 - -
67084 ซี (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
67 10 9 10 5.5 10 4 10 10 10 7 10 7 10 6 10 6 10 5 10 8
68177 เพชร (สร) (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
66 10 9 10 7.5 10 6.5 10 8 10 8 10 6 10 6 10 4 10 6 10 6
68174 โอห์ม (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
66 10 7 10 9 10 8 10 7 10 2 10 9 10 8 - - 10 6 10 10
68102 แมรี่ (ม.1)
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
65 - 7 - 6.5 - 9 - 10 - 6 - 9 - 6 - 6 - 6 - -
68190 บี (ม.1)
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
65 10 8.5 10 7.5 - 5 10 7 10 8 10 8 10 2 10 6 10 8 10 6
68067 พี (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
64 10 9 10 5 10 6 10 7 10 2 10 9 10 6 10 6 10 8 10 6
67162 ใบบัว (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
64 10 8 10 7 10 7 10 8 10 8 10 8 10 6 10 6 - - 10 6
67137 ปุ๊บปั๊บ (ม.2)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
64 10 9.5 10 6 10 7 10 10 10 7 10 8 10 4 10 8 10 5 - -
67054 ธรรศ (ม.2)
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
64 10 9 10 4.5 10 6.5 - 6 - 7.5 - 8 10 8 - 2 10 4 10 10
68056 ภูผา (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
63 10 6.5 10 4.5 10 9.5 10 7 10 10 10 10 10 8 - - 10 9 - -
67142 โมจิ (ม.2)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
63 10 8 10 6.5 10 5 10 9 10 5 10 9 10 0 10 8 10 5 10 8
67127 มาร์ค (ม.2)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
63 10 8.5 10 4 10 8 10 8 10 8 10 4 10 0 10 4 10 9 10 10
67086 เคน (ม.2)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
63 10 9.5 10 6 10 8 10 8 10 8 10 7.5 10 - 10 4 10 5 10 8
68178 ขวัญ (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
61 10 9.5 10 5 10 9 10 6 10 2.5 10 7 10 3 10 4 10 8 10 8
68086 เซียน่า (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
61 10 9 10 5.5 10 6 10 7 10 6 10 0 10 6 10 6 10 8 10 8
67057 เอก (ม.2)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
61 - - 10 8 10 8.5 10 8 10 8 10 7 10 6 10 6 - - 10 10
67034 เจ (ม.2)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
61 10 10 10 4 10 10 10 9 10 6 10 6 10 6 10 10 - - - -
68158 เตเต้ (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
60 10 5.5 10 4 10 8 10 8 10 1 10 6 10 4 10 10 10 6 10 8
68104 นน (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
60 10 8.5 10 4.5 10 8.5 10 7 10 6 10 4 10 2 10 4 10 7 10 10
68157 ขิง (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
59 10 7 - 4 10 7 10 7 10 7 10 8 10 6 10 6 10 7 - -
68126 อองรี (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
59 10 8 10 7 10 6.5 10 6 10 8 10 6 10 6 10 4 10 8 - -
68176 เจ้านาย (ม.1)
ไม่ทราบโรงเรียน
58 10 6 10 4.5 10 6 10 9 10 7 10 2 10 6 10 6 10 4 10 8
68047 แพร์ (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
57 10 8 10 5.5 10 9 10 7 10 6 10 7 10 4 10 4 - 7 - -
68046 พีช (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
55 10 8.5 10 5 10 9 10 8 10 5 10 6 10 2 10 6 - 6 - -
67101 เอย (ม.2)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
54 10 7.5 - - 10 9 10 6 - - 10 9 10 4 10 2 10 9 10 8
67033 การ์ตูน (ม.2)
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
54 10 8.5 10 7.5 10 8 10 9 10 0 10 8 10 0 - - 10 8 10 6
67018 มีมี่ (ม.2)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
52 10 9 10 5 - - 10 5 10 7 10 6 10 2 10 4 10 10 10 4
67083 มิว (ฐิตา) (ม.2)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
47 10 9 10 8.5 - - 10 7 10 6.5 10 9 10 0 - - - - 10 8
67099 มิว (ณัฐ) (ม.2)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
42 10 9.5 10 6 10 10 - - 10 9 - - 10 4 10 4 - - - -
68077 หยิ่วเชง (ม.1)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
38 10 8 10 4 10 5 - - 10 6 10 3 10 4 - - 10 2 10 6
68049 ใบเตย (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
37 10 8.5 10 6 - - 10 9 - - 10 8 10 6 - - - - - -