ห้องเรียน - ภาษาอังกฤษ LEVEL.2
ย้อนกลับไปดูคอร์สอื่น ปัจุบันเรียนครั้งที่ 3

รหัส นักเรียน รวม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
คะเเนน 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ
67133 นิว (ลิสา) (ม.2)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
25 10 9 10 7 9 9
67165 แคน (ม.2)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
24 10 7 10 8 8 9
67163 พลอย (ม.2)
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
24 10 10 10 7 8 7
67128 เบลล์ (ม.2)
โรงเรียนบางกอกแอ๊ดเวนต์
24 10 9 10 9 9 6
68041 พราว (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
23 10 9 10 7 10 7
67164 พร้อม (ม.2)
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
21 10 8 10 7 10 6
67060 มัดหวาย (ม.2)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
21 10 9 10 5 10 7
68048 พลับ (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
21 10 7 10 5 8 9
68044 ฟลุ๊ค (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
20 10 9 10 4 8 7
68169 ใบหม่อน (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
19 10 6 10 6 10 7
68042 เบสท์ (ม.1)
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
19 10 9 10 2 8 8
67072 อิฐ (ม.2)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
18 10 7 10 6 9 5
68053 ธีร์ (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
18 10 7 10 3 9 8
68030 อ้อม (ม.1)
โรงเรียนหอวัง
17 10 8 10 4 9 5
68141 ดีน (ม.1)
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
16 10 5 10 3 9 8
67130 กฤต (ม.2)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
15 10 7 10 3 9 5
68184 ตะวัน (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
15 10 6 10 5 9 4
68187 ชมพู่ (ม.1)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
14 10 8 10 6 - -
67035 แมงปอ (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
13 10 7 10 6 - -
67011 โฟร์โมสต์ (ม.2)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
13 10 6 10 5 9 2