ห้องเรียน - ภาษาอังกฤษ LEVEL.1
ย้อนกลับไปดูคอร์สอื่น ปัจุบันเรียนครั้งที่ 3

รหัส นักเรียน รวม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
คะเเนน 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ
67012 ตาต้า (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
24 10 10 10 10 8 4
68106 คอตต้อน (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
20 10 7 10 8 10 5
67122 ผิง (ม.2)
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
19 10 5.5 10 7 8 7
68179 ภู (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
18 10 5.5 10 5 8 8
68111 ใบตอง (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
18 10 8.5 10 7 10 3
68136 อิง (ม.1)
โรงเรียนหอวัง
17 10 5 10 6 8 6
68087 ต้นไผ่ (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
17 10 8 10 9 - -
67016 เฟิร์ส (ม.2)
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
16 10 7 10 7 8 2
68151 แพนเค้ก (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
16 10 5.5 10 7 8 4
68054 มุก (ม.1)
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
16 10 7 10 6 8 3
68018 โฟโต้ (ม.1)
โรงเรียนหอวัง
16 10 5.5 10 6 8 5
68172 นะโม (ม.1)
โรงเรียนหอวัง
14 10 5 10 6 9 3
68171 โมริน (ม.1)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
14 10 4.5 10 5 8 5
68098 ธี (ม.1)
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
14 10 3.5 10 8 8 3
67113 พลอย (ศิ) (ม.2)
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
13 10 7 - - 10 6
68112 ซัน (ม.1)
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
13 10 7 - 5 8 1
68035 ฮูโต๋ (ม.1)
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
13 10 5 10 7 10 1
67117 ภีม (ม.2)
โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
12 10 2.5 10 6 8 4
67085 เซฟ (ม.2)
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
12 10 2.5 10 6 8 4
67080 เจี่ย (ม.2)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
12 10 5.5 10 5 8 2
67153 เต็ก (ม.2)
โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร
11 10 2.5 10 7 8 2
68090 ป้อง (ม.1)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
11 10 5.5 10 5 8 1
68006 ออมสิน (ม.1)
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
11 10 3 10 6 8 2
67055 ซีแชมป์ (ม.2)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
9 10 1 10 8 - -