ห้องเรียน - MASTER คณิตศาสตร์
ย้อนกลับไปดูคอร์สอื่น ปัจุบันเรียนครั้งที่ 3

รหัส นักเรียน รวม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9.1 10 11 12 13
คะเเนน 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ
67043 เจเกอร์ (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
90 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6.2 10 4.1 10 10 10 10 10 10 10
67140 ปัณณ์ (ม.2)
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
63 10 3 10 3 9 7 8 10 9 10 10 6 9 0 9 7 10 7 8 10 10
67145 ปลาวาฬ (ม.2)
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
62 10 10 10 3 10 7 9 8 10 3 - 7 - 7 10 7 0 0 5 8 10
67099 มิว (ณัฐ) (ม.2)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
59 10 7 10 3 10 6 10 8 10 10 10 6.2 - - 10 3 10 6 10 0 10
67150 ต้นหอม (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
58 10 4 10 7 10 7 10 7 10 3 10 6.7 8 7 10 0 10 7 9 8 10
67138 เอิร์ธ (ศิว) (ม.2)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
53 10 3 10 0 10 6 10 7 10 7 10 3 10 4 10 10 10 10 10 5 3
67061 ฝ้าย (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
50 10 10 10 7 10 0 10 4 10 10 10 6.2 10 0 - - 10 3 10 10 10
67068 วินเนอร์ (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
41 10 4 10 3 10 7 10 4 10 7 10 6 10 4 10 0 10 0 9 4 6
67148 ลีโอ (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
39 10 3 10 0 9 7 9 2 10 7 10 6 10 4 - - 0 7 0 2 3
67013 โชกุน (ง) (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
38 10 4 10 3 7 4 10 2 10 0 0 6.2 10 3 - 6 10 3 6 5 7
67008 อุ้ม (ม.2)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
36 10 0 - - 7 7 10 4 10 3 10 6.2 10 0 - 7 10 3 10 10 6
67158 น่านน้ำ (ม.2)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
32 10 4 10 7 - 7 0 2 - 3 7 3 9 0 6 3 6 0 10 3 3
67097 โมจิ (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
31 10 3 10 3 10 3 10 5 9 3 10 6.2 10 0 - - 10 4 10 10 4
67072 อิฐ (ม.2)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
25 10 3 10 3 8 4 5 3 4 0 4 6.2 4 0 0 6 4 0 0 6 0
67121 สตางค์ (ม.2)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
22 10 0 10 3 10 4 8 3 - - - - 10 3 9 3 8 3 10 10 3
67059 ก้าว (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
22 10 3 10 3 0 3 10 0 10 0 10 3 10 3 - 3 9 0 9 10 4
67027 แทน (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
22 10 0 10 3 9 0 6 6 10 0 8 3 8 0 4 3 5 0 0 1 7
67167 มันนี่ (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
21 - 4 - 10 - - - 7 - - - - - - - -
67137 ปุ๊บปั๊บ (ม.2)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
21 10 6 10 0 9 3 8 2 - 3 10 0 9 0 - 3 6 0 0 3 4
67086 เคน (ม.2)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
20 10 7 10 3 10 4 7 3 10 0 10 3 - - 4 0 10 0 8 - -
67025 พั้นช์ (พิม) (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
20 10 0 10 0 9 7 8 0 10 3 - - 0 0 10 6 10 0 10 0 4
67034 เจ (ม.2)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
18 10 0 10 6 8 0 7 0 - - 4 3 8 3 0 3 10 3 7 10 0
67166 เอิร์ธ (ม.2)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
16 10 0 10 10 - 0 0 0 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6
67125 กานพลู (ม.2)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
14 - 0 - 3 - 3 10 1 10 0 10 0 10 0 9 4 10 0 10 7 3
67133 นิว (ลิสา) (ม.2)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
12 10 0 10 0 10 4 8 1 10 3 10 0 10 0 9 4 10 0 10 0 0
67054 ธรรศ (ม.2)
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
11 - 4 - 3 - 4 10 - -
67057 เอก (ม.2)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
11 - - 10 0 10 0 10 2 - 3 0 0 10 0 - 3 6 0 10 0 3
67149 ไฟท์เตอร์ (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
10 10 4 10 0 10 0 5 2 6 0 4 0 - 0 10 0 6 0 3 10 4
67012 ตาต้า (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
10 10 0 10 0 8 4 0 2 - - 0 0 2 0 - - 0 0 10 0 4
67156 ผิงผิง (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
9 10 4 10 3 10 0 10 2 10 0 10 0 10 0 - - 10 0 10 10 0
67151 ซัน (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
3 10 0 10 3 9 0 10 0 10 0 - - 0 0 - - 0 0 10 - -