ห้องเรียน - MASTER วิทยาศาสตร์
ย้อนกลับไปดูคอร์สอื่น ปัจุบันเรียนครั้งที่ 3.2

รหัส นักเรียน รวม 1 2 3.1 3.2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
คะเเนน 10 10 10 10 10 10 10 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ
68188 เอมี่ (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
41 10 8 10 10 10 10 10 13
68193 พั้นซ์ (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
40 10 5.75 10 10 10 10 10 15
68145 พราว (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
38 10 5.25 10 10 10 9.5 10 14
68096 โอม (ม.1)
โรงเรียนหอวัง
38 10 7 10 10 10 7.5 10 14
68002 ณัช (ม.1)
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
37 10 9.75 10 9.5 10 6 10 13
68070 อิมมี่ (ม.1)
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
35 10 6 10 10 10 9.5 10 10
68065 มีน (ม.1)
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
35 10 3 10 10 10 9.5 10 13
68056 ภูผา (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
35 10 3.5 10 10 10 10 10 12
68050 ไนซ์ (ม.1)
โรงเรียนหอวัง
34 10 7 10 9.5 10 6 10 12
68150 น้อยหน่า (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
33 10 4.25 10 10 10 9 10 10
68067 พี (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
33 10 1.5 10 10 10 10 10 12
68044 ฟลุ๊ค (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
33 10 2 10 10 10 9.5 10 12
68080 กาก้า (ม.1)
โรงเรียนหอวัง
32 10 4 10 8.5 10 10 10 10
68079 โค้ช (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
30 10 1.5 10 6 10 10 10 13
68134 เบิ้ล (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
29 10 2.75 10 7.5 10 6.5 10 14
68133 เตอร์ (ม.1)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
29 10 1 10 9.5 10 9 10 10
68014 แม็ค (ม.1)
โรงเรียนหอวัง
28 10 5 10 7.5 10 7.5 10 9
68055 ภูฉาย (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
27 10 4 10 8 10 4.5 10 11
68165 ไอซ์ (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
26 10 0.5 10 10 10 10 10 6
68048 พลับ (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
26 10 2.75 10 7 10 10 10 7
68157 ขิง (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
24 10 0.25 - 8.5 10 8 10 8
68099 ปลื้ม (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
23 10 1.5 10 10 10 10 10 2
68060 โฟกัส (ม.1)
โรงเรียนหอวัง
23 10 2 10 5.5 10 8 10 8
68142 ออกัส (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
21 10 1.75 10 9 10 9 10 2
68086 เซียน่า (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
19 10 1.25 10 8.5 10 5 10 5
68084 มัทธิว (ม.1)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
18 10 9.5 10 9.5 - - - -
68018 โฟโต้ (ม.1)
โรงเรียนหอวัง
18 10 2.75 10 5.5 10 3 10 8
68192 บุญอุ้ม (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
15 10 1.75 10 7.5 10 5 10 2
68155 เอม (ม.1)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
14 10 4.75 10 10 - - - -
68103 วิทญ์ (ม.1)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
14 10 4 10 10 - - - -
68074 แพร (ม.1)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
11 10 2.25 10 9 - - - -
68146 น้ำ (ม.1)
โรงเรียนหอวัง
9 10 1.75 10 8.5 - - - -
68125 ต้น (ม.1)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
8 10 0.25 10 8 - - - -
68064 เจได (ม.1)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
7 10 0.75 10 7.5 - - - -
68149 นอย (ม.1)
โรงเรียนหอวัง
1 - 1.50 - - - - - -