ห้องเรียน - MASTER วิทยาศาสตร์
ย้อนกลับไปดูคอร์สอื่น ปัจุบันเรียนครั้งที่ 8.2

รหัส นักเรียน รวม 1 2 3.1 3.2 4.1 5.1 5.2 6.1 7.1 7.2 8.1 8.2 9.1 9.2 9.3 วัดผล 10 11 12 13
คะเเนน 10 10 10 10 10 10 10 15 10 10 10 10 10 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 10 10 10 10 10 10 10
สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ
68080 กาก้า (ม.1)
โรงเรียนหอวัง
147 10 4 10 8.5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 10 9.5 10 10 9 10 10 9 27
68145 พราว (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
142 10 5.25 10 10 10 9.5 10 14 10 9.5 10 10 10 12 10 9 10 10 8 10 10 8 19
68103 วิทญ์ (ม.1)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
139 10 4 10 10 - 9 - 14 10 8.5 10 10 10 13 10 9 10 10 5 10 6.5 7 26
68096 โอม (ม.1)
โรงเรียนหอวัง
138 10 7 10 10 10 7.5 10 14 10 10 10 8.5 10 8 10 6.5 10 10 10 10 10 7 21
68084 มัทธิว (ม.1)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
137 10 9.5 10 9.5 - 10 - 14 10 8.5 10 10 10 10 10 10 10 10 5 10 10 3.5 21
68188 เอมี่ (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
129 10 8 10 10 10 10 10 13 10 9.5 10 9.5 10 7 10 10 10 10 4 10 9 2.5 19
68067 พี (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
129 10 1.5 10 10 10 10 10 12 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 8 10 8 2 19
68002 ณัช (ม.1)
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
129 10 9.75 10 9.5 10 6 10 13 10 6 10 7 10 11 10 8 10 8 7 10 8 9.5 22
68150 น้อยหน่า (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
126 10 4.25 10 10 10 9 10 10 10 9 10 8 10 11 10 9 10 10 5 - 10 2.5 20
68065 มีน (ม.1)
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
125 10 3 10 10 10 9.5 10 13 10 9.5 - 9.5 - 8 10 9 10 10 1 10 9 2 24
68050 ไนซ์ (ม.1)
โรงเรียนหอวัง
124 10 7 10 9.5 10 6 10 12 10 8 10 5.5 10 7 10 10 10 9.5 4 10 8.5 4 27
68079 โค้ช (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
123 10 1.5 10 6 10 10 10 13 10 10 10 8.5 10 12 10 10 10 10 8 10 5 3 17
68070 อิมมี่ (ม.1)
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
120 10 6 10 10 10 9.5 10 10 10 7 - 9.5 - 8 10 9 10 7 3 10 10 3 22
68056 ภูผา (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
117 10 3.5 10 10 10 10 10 12 10 9 10 9 10 11 10 9.5 10 10 10 10 15
68193 พั้นซ์ (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
115 10 5.75 10 10 10 10 10 15 10 8 10 9 10 11 10 10 - 9.3 20
68055 ภูฉาย (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
113 10 4 10 8 10 4.5 10 11 10 6.5 10 4.5 10 8 10 10 10 10 8 10 9 8 17
68048 พลับ (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
113 10 2.75 10 7 10 10 10 7 10 9 10 8.5 10 11 10 8.5 10 9.5 4 10 8.5 2.5 19
68060 โฟกัส (ม.1)
โรงเรียนหอวัง
112 10 2 10 5.5 10 8 10 8 10 9 10 7.5 10 9 10 9 - 9.3 5 10 10 6.5 16
68044 ฟลุ๊ค (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
109 10 2 10 10 10 9.5 10 12 10 9 10 8 10 4 10 8 10 8.5 5 10 6.5 3.5 16
68165 ไอซ์ (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
103 10 0.5 10 10 10 10 10 6 10 9 10 6 10 5 10 9.5 10 10 4 10 3.5 4.5 18
68155 เอม (ม.1)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
97 10 4.75 10 10 - - - - 10 9 10 7.5 10 8 10 8 10 9 4 - 8 6.5 15
68142 ออกัส (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
97 10 1.75 10 9 10 9 10 2 10 9 10 9 10 5 10 7 10 10 2 10 8 4 13
68133 เตอร์ (ม.1)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
97 10 1 10 9.5 10 9 10 10 10 7 - - - - 10 6 10 10 2 10 8 5 23
68099 ปลื้ม (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
97 10 1.5 10 10 10 10 10 2 10 9 10 6 10 6 10 9.5 10 10 6 10 8.5 4 7
68157 ขิง (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
90 10 0.25 - 8.5 10 8 10 8 10 8 10 5 10 8 10 6 10 10 10 7 14
68014 แม็ค (ม.1)
โรงเรียนหอวัง
89 10 5 10 7.5 10 7.5 10 9 10 8 10 9 10 8 - - 10 9.5 10 8 11
68192 บุญอุ้ม (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
82 10 1.75 10 7.5 10 5 10 2 10 7 10 8.5 10 5 10 9.5 10 10 10 8.5 13
68125 ต้น (ม.1)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
79 10 0.25 10 8 - 5 - 11 10 5 10 2.5 10 8 10 1 10 9.5 6 10 5 3 11
68018 โฟโต้ (ม.1)
โรงเรียนหอวัง
70 10 2.75 10 5.5 10 3 10 8 10 2 10 5.5 10 11 10 3 10 4.5 10 8 17
68086 เซียน่า (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
69 10 1.25 10 8.5 10 5 10 5 10 3 10 6 10 5 10 6 10 8.5 6 10 5 0.5 8
68134 เบิ้ล (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
67 10 2.75 10 7.5 10 6.5 10 14 - - 10 5.5 10 9 10 4 - - 10 8.5 12
68074 แพร (ม.1)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
66 10 2.25 10 9 - 9.5 - 8 10 4 10 9 10 5 10 6.5 10 10 - - - -
68146 น้ำ (ม.1)
โรงเรียนหอวัง
60 10 1.75 10 8.5 - - - - 10 7 10 6 10 8 - 8.5 - 8 - 7 - -
68064 เจได (ม.1)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
51 10 0.75 10 7.5 - - - - 10 2.5 10 3.5 10 7 - - 10 9 7 10 3 0 11
68149 นอย (ม.1)
โรงเรียนหอวัง
32 - 1.50 - 2 - 3 - 5 - 3.33 - 3.5 - - - 4.33 - 2.33 - 5 4 - -