ห้องเรียน - BOOST ภาษาไทย
ย้อนกลับไปดูคอร์สอื่น ปัจุบันเรียนครั้งที่ 10

รหัส นักเรียน รวม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
คะเเนน 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ
67112 ต้นข้าว (ชาย) (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
96 10 10 10 10 - 10 10 8 10 10 10 10 10 8 - 10 10 10 10 10
67068 วินเนอร์ (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
96 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 8
67025 พั้นช์ (พิม) (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
96 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 8
67149 ไฟท์เตอร์ (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
94 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 8 10 8 10 10 10 10
67150 ต้นหอม (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
92 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 - 10 10 8 10 8 10 10 10 6
67043 เจเกอร์ (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
92 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 8 10 6
67111 ปั้ง (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
88 10 10 10 10 10 10 10 8 10 8 10 10 10 8 10 6 10 10 10 8
67095 พลอย (พร) (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
88 10 10 10 10 10 10 10 8 10 8 10 10 10 8 10 10 10 8 10 6
67125 กานพลู (ม.2)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
86 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 - - 10 8 10 10
67097 โมจิ (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
86 10 10 10 10 10 10 10 4 10 10 10 10 10 8 10 10 10 8 10 6
67162 ใบบัว (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
84 10 10 10 10 10 10 10 4 10 8 10 10 10 6 10 8 10 8 10 10
67151 ซัน (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
84 10 10 - - 10 10 10 8 10 10 10 10 10 8 10 10 10 8 10 10
67140 ปัณณ์ (ม.2)
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
82 10 10 10 10 10 10 10 2 10 10 10 10 10 6 10 10 10 4 10 10
67086 เคน (ม.2)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
82 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 8 10 - - 10 10 10 8 10 6
67072 อิฐ (ม.2)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
82 10 10 10 10 10 8 10 6 10 10 10 10 10 4 10 10 10 6 10 8
67160 โฟล์ค (ม.2)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
80 10 10 10 10 10 10 10 4 10 10 10 10 10 4 10 10 10 8 10 4
67084 ซี (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
80 10 10 10 10 10 10 10 8 10 8 10 10 10 8 10 6 10 6 10 4
67027 แทน (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
80 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 - 10 10 10 10 - 10 - -
67098 ต้นข้าว (บุญ) (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
78 10 10 10 10 10 10 10 6 10 8 10 10 10 8 10 8 10 8 - -
67056 โอมมี่ (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
78 10 10 10 10 10 10 10 6 10 6 10 10 10 6 10 10 10 10 - -
67148 ลีโอ (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
76 10 6 10 10 10 10 10 6 10 10 10 10 10 6 10 8 10 6 10 4
67138 เอิร์ธ (ศิว) (ม.2)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
76 10 10 10 10 10 8 10 4 10 8 - 10 10 2 10 8 10 8 10 8
67130 กฤต (ม.2)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
76 10 10 10 10 10 8 10 6 10 4 - 10 10 8 10 8 10 8 10 4
67122 ผิง (ม.2)
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
76 10 10 10 10 10 10 10 6 - - 10 10 10 8 10 6 10 8 10 8
67085 เซฟ (ม.2)
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
76 10 10 10 10 10 8 10 4 10 6 10 10 10 8 10 8 10 8 10 4
67127 มาร์ค (ม.2)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
74 10 6 10 10 10 10 10 4 10 10 10 10 10 4 10 2 10 10 10 8
67080 เจี่ย (ม.2)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
74 10 10 10 10 10 8 10 4 10 6 10 10 10 6 10 8 10 8 10 4
67070 มิกซ์ (ม.2)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
74 10 10 10 10 10 8 10 6 10 4 10 10 - 4 10 4 10 8 10 10
67060 มัดหวาย (ม.2)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
74 10 10 10 10 10 8 10 2 10 10 10 10 10 4 10 4 10 6 10 10
67016 เฟิร์ส (ม.2)
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
72 10 10 10 10 10 8 10 4 10 4 - 10 10 4 10 8 10 8 10 6
67011 โฟร์โมสต์ (ม.2)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
70 10 10 10 10 10 8 10 4 10 8 10 10 10 4 10 4 10 8 10 4
67142 โมจิ (ม.2)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
68 10 8 10 10 10 10 10 4 10 4 10 10 10 4 10 6 10 6 10 6
67033 การ์ตูน (ม.2)
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
68 10 10 10 10 10 8 10 4 10 8 10 10 10 6 - - 10 4 10 8
67101 เอย (ม.2)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
66 10 10 - - 10 10 10 2 - - 10 10 10 6 10 10 10 8 10 10
67061 ฝ้าย (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
66 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 - 10 8 10 10 - - - -
67035 แมงปอ (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
66 10 10 10 10 - 6 10 6 10 8 10 10 - - 10 6 10 10 - -
67034 เจ (ม.2)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
64 10 10 10 10 10 10 10 6 10 10 10 - 10 10 10 8 - - - -
67124 พลอย (พิช) (ม.2)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
62 10 8 10 10 10 10 10 2 10 4 10 10 10 4 10 6 10 4 10 4
67055 ซีแชมป์ (ม.2)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
62 10 8 10 8 - 8 10 4 10 10 8 10 7 8 - - 10 4 10 2
67156 ผิงผิง (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
60 10 10 - - 10 10 10 6 10 10 - 10 - - - - 10 8 10 6
67153 เต็ก (ม.2)
โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร
60 10 10 10 10 10 4 10 4 10 2 - 10 10 10 10 10 10 0 - -
67137 ปุ๊บปั๊บ (ม.2)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
58 10 10 - 10 10 10 10 6 10 10 10 - 10 8 10 4 - - - -
67059 ก้าว (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
58 10 10 10 10 10 10 10 8 10 8 8 - 10 6 - - - - 10 6
67083 มิว (ฐิตา) (ม.2)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
54 10 10 10 10 10 10 10 6 - - 10 10 - - - - - - 10 8
67008 อุ้ม (ม.2)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
54 10 10 10 10 10 10 10 6 10 10 10 - 10 8 - - - - - -
67057 เอก (ม.2)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
52 - - 10 10 10 10 10 4 10 10 10 - 10 8 10 4 - - 10 6
67117 ภีม (ม.2)
โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
50 - - 10 6 10 8 10 2 10 4 10 10 10 2 10 6 10 8 10 4
67165 แคน (ม.2)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
46 10 10 10 10 10 8 10 4 10 6 10 - 10 2 - 6 - - - -
67113 พลอย (ศิ) (ม.2)
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
40 10 6 - - 10 6 10 4 10 6 - - 10 6 10 6 - - 10 6
67099 มิว (ณัฐ) (ม.2)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
40 10 10 10 10 10 - - - - - - - 10 10 10 10 - - - -
67143 จีโน่ (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
32 10 6 10 6 10 - - - 10 4 10 10 - - - - 10 2 10 4
67110 ออมสิน (ม.2)
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
16 - 8 - 8 - - - - - - - - - - - - - - - -
67159 ชีวาส (ม.2)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
10 - 10 - - - - - - - - - - -