ห้องเรียน - BOOST วิทยาศาสตร์ (เรื่องสาร)
ย้อนกลับไปดูคอร์สอื่น ปัจุบันเรียนครั้งที่ 11

รหัส นักเรียน รวม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
คะเเนน 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ
67125 กานพลู (ม.2)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
53 10 10 10 9 10 8 10 10 10 8 10 8
67140 ปัณณ์ (ม.2)
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
48 10 8 10 3 10 4 10 10 10 5 10 10 10 8
67034 เจ (ม.2)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
46 10 8 10 5 10 7 10 10 10 10 10 6
67008 อุ้ม (ม.2)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
44 10 6 10 5 10 8 10 9 10 10 10 6
67161 เกรซ (ม.2)
โรงเรียนธัญบุรี
39 10 5 10 6 10 5 10 9 10 8 10 6
67110 ออมสิน (ม.2)
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
39 10 5 8 4 10 2 10 9 10 7 10 8 10 4
67072 อิฐ (ม.2)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
37 10 8 10 3 8 4 10 6 10 10 10 6
67163 พลอย (ม.2)
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
35 10 6 10 4 10 8 10 10 10 7 10 - - -
67164 พร้อม (ม.2)
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
32 10 3 10 5 10 6 10 10 10 8 10 - - -
67137 ปุ๊บปั๊บ (ม.2)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
32 10 3 8 4 8 3 10 8 10 10 10 4
67054 ธรรศ (ม.2)
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
32 10 8 10 0 10 1 - 5 10 4 10 6 10 8
67138 เอิร์ธ (ศิว) (ม.2)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
28 10 5 10 1 10 6 10 2 10 8 10 6
67060 มัดหวาย (ม.2)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
28 10 7 10 6 10 2 10 5 10 6 10 2
67157 หมิง หมิง (ม.2)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
27 10 8 10 5 10 4 10 10 10 - - -
67142 โมจิ (ม.2)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
26 10 5.5 10 2 10 1 10 8 10 8 10 2
67057 เอก (ม.2)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
26 - - 8 2 10 4 8 8 10 10 10 2
67153 เต็ก (ม.2)
โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร
25 10 5 10 0 6 2 10 5 10 7 10 6 - -
67165 แคน (ม.2)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
24 10 6 10 5 10 4 10 9 10 - - -
67160 โฟล์ค (ม.2)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
24 10 5 10 3 10 2 8 2 10 10 10 2
67079 บีบี (ม.2)
โรงเรียนธัญบุรี
24 10 2 10 1 10 2 10 7 10 8 10 4
67016 เฟิร์ส (ม.2)
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
23 10 1 8 0 10 3 10 4 10 5 10 6 10 4
67127 มาร์ค (ม.2)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
22 10 3 10 3 10 0 10 2 10 8 10 6
67124 พลอย (พิช) (ม.2)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
15 10 3 8 2 10 0 10 4 10 6 10 0