ห้องเรียน - BOOST วิทยาศาสตร์ (เรื่องระบบอวัยวะ)
ย้อนกลับไปดูคอร์สอื่น ปัจุบันเรียนครั้งที่ 2

รหัส นักเรียน รวม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
คะเเนน 10 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ
67025 พั้นช์ (พิม) (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
24 10 14 10 10
67158 น่านน้ำ (ม.2)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
22 10 13 10 9
67128 เบลล์ (ม.2)
โรงเรียนบางกอกแอ๊ดเวนต์
22 10 13 10 9
67121 สตางค์ (ม.2)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
22 10 12 10 10
67061 ฝ้าย (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
22 10 12 10 10
67167 มันนี่ (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
21 11 10
67166 เอิร์ธ (ม.2)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
21 10 14 10 7
67150 ต้นหอม (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
21 10 12 10 9
67112 ต้นข้าว (ชาย) (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
21 10 12 10 9
67104 ปิ่นมุก (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
21 10 12 10 9
67086 เคน (ม.2)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
21 10 13 10 8
67043 เจเกอร์ (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
21 10 12 10 9
67027 แทน (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
21 10 12 10 9
67149 ไฟท์เตอร์ (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
20 10 13 10 7
67148 ลีโอ (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
20 10 12 10 8
67131 บัว (ม.2)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
20 10 13 10 7
67098 ต้นข้าว (บุญ) (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
20 10 11 10 9
67083 มิว (ฐิตา) (ม.2)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
20 10 12 10 8
67055 ซีแชมป์ (ม.2)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
20 10 12 10 8
67018 มีมี่ (ม.2)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
20 10 12 10 8
67113 พลอย (ศิ) (ม.2)
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
19 10 10 10 9
67070 มิกซ์ (ม.2)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
19 10 10 10 9
67059 ก้าว (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
19 - 10 - 9
67036 เจมส์ (ม.2)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
19 10 10 10 9
67013 โชกุน (ง) (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
19 10 11 10 8
67162 ใบบัว (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
18 10 10 10 8
67133 นิว (ลิสา) (ม.2)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
18 10 8 10 10
67122 ผิง (ม.2)
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
18 10 10 10 8
67068 วินเนอร์ (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
18 10 8 10 10
67035 แมงปอ (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
18 10 10 10 8
67130 กฤต (ม.2)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
17 10 8 10 9
67099 มิว (ณัฐ) (ม.2)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
17 10 9 10 8
67097 โมจิ (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
17 10 10 10 7
67084 ซี (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
17 10 9 10 8
67056 โอมมี่ (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
17 10 10 10 7
67155 เบ็นซ์ (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
16 10 9 10 7
67095 พลอย (พร) (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
16 10 9 10 7
67011 โฟร์โมสต์ (ม.2)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
16 10 9 10 7
67087 จะจ๋า (ม.2)
โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง
15 10 8 10 7
67085 เซฟ (ม.2)
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
15 10 6 10 9
67012 ตาต้า (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
15 10 8 10 7
67143 จีโน่ (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
14 10 8 10 6
67080 เจี่ย (ม.2)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
14 10 10 10 4
67033 การ์ตูน (ม.2)
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
14 10 7 10 7
67135 โบว์ (ม.2)
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
13 10 8 10 5
67117 ภีม (ม.2)
โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
13 10 6 10 7
67111 ปั้ง (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
12 10 6 10 6
67156 ผิงผิง (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
0 - - - -
67151 ซัน (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
0 - - - -
67101 เอย (ม.2)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
0 - - - -