ห้องเรียน - BOOST คณิตศาสตร์
ย้อนกลับไปดูคอร์สอื่น ปัจุบันเรียนครั้งที่ 3

รหัส นักเรียน รวม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
คะเเนน 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ
67125 กานพลู (ม.2)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
28 10 10 10 10 10 8
67121 สตางค์ (ม.2)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
27 10 10 10 10 10 7
67013 โชกุน (ง) (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
27 10 10 10 10 8 7
67160 โฟล์ค (ม.2)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
24 10 6 10 10 10 8
67137 ปุ๊บปั๊บ (ม.2)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
23 10 10 10 10 10 3
67072 อิฐ (ม.2)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
23 10 8 10 10 10 5
67025 พั้นช์ (พิม) (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
23 10 10 10 10 10 3
67135 โบว์ (ม.2)
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
22 10 8 10 6 10 8
67113 พลอย (ศิ) (ม.2)
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
21 10 6 10 7 10 8
67097 โมจิ (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
21 10 8 10 10 10 3
67162 ใบบัว (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
20 10 8 10 6 10 6
67149 ไฟท์เตอร์ (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
20 10 8 10 10 10 2
67112 ต้นข้าว (ชาย) (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
20 10 10 10 10 - -
67161 เกรซ (ม.2)
โรงเรียนธัญบุรี
19 10 8 10 8 10 3
67098 ต้นข้าว (บุญ) (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
18 10 8 10 10 10 0
67133 นิว (ลิสา) (ม.2)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
18 10 10 10 8 10 0
67128 เบลล์ (ม.2)
โรงเรียนบางกอกแอ๊ดเวนต์
18 10 6 10 6 10 6
67104 ปิ่นมุก (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
18 10 8 10 10 10 0
67127 มาร์ค (ม.2)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
17 10 10 10 7 10 0
67110 ออมสิน (ม.2)
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
17 10 8 10 7 10 2
67036 เจมส์ (ม.2)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
17 10 6 10 8 10 3
67165 แคน (ม.2)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
16 10 6 10 3 10 7
67159 ชีวาส (ม.2)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
16 10 4 10 4 10 8
67157 หมิง หมิง (ม.2)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
16 10 4 10 7 10 5
67059 ก้าว (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
16 - 8 - 8 - -
67095 พลอย (พร) (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
15 10 4 10 7 10 4
67070 มิกซ์ (ม.2)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
15 10 4 10 8 10 3
67057 เอก (ม.2)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
15 - - 10 10 10 5
67142 โมจิ (ม.2)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
14 10 4 10 4 10 6
67122 ผิง (ม.2)
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
14 10 4 10 6 10 4
67083 มิว (ฐิตา) (ม.2)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
14 10 6 10 8 - -
67117 ภีม (ม.2)
โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
13 10 4 10 4 10 5
67155 เบ็นซ์ (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
13 10 8 10 5 10 0
67087 จะจ๋า (ม.2)
โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง
13 10 4 10 5 10 4
67079 บีบี (ม.2)
โรงเรียนธัญบุรี
13 10 2 10 6 10 5
67055 ซีแชมป์ (ม.2)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
13 10 8 10 5 - -
67012 ตาต้า (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
13 10 8 10 5 10 0
67131 บัว (ม.2)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
12 10 4 10 1 10 7
67060 มัดหวาย (ม.2)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
12 10 4 10 3 10 5
67130 กฤต (ม.2)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
11 10 2 10 3 10 6
67166 เอิร์ธ (ม.2)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
11 10 4 10 7 - -
67164 พร้อม (ม.2)
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11 10 6 10 5 10 0
67084 ซี (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
11 10 6 10 5 10 0
67056 โอมมี่ (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
10 10 2 10 3 10 5
67011 โฟร์โมสต์ (ม.2)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
10 10 4 10 3 10 3
67163 พลอย (ม.2)
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
9 10 4 10 2 10 3
67143 จีโน่ (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
9 10 2 10 3 10 4
67054 ธรรศ (ม.2)
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
9 10 6 10 0 10 3
67016 เฟิร์ส (ม.2)
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
9 10 2 10 3 10 4
67153 เต็ก (ม.2)
โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร
8 10 0 10 3 10 5
67080 เจี่ย (ม.2)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
8 10 0 10 4 10 4
67018 มีมี่ (ม.2)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
8 10 4 10 4 - -
67111 ปั้ง (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
8 10 0 10 3 10 5
67085 เซฟ (ม.2)
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
8 10 0 10 4 10 4
67124 พลอย (พิช) (ม.2)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
7 10 2 10 3 10 2
67101 เอย (ม.2)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
7 10 2 - - 10 5
67156 ผิงผิง (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
6 10 4 - - 10 2
67033 การ์ตูน (ม.2)
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
6 10 0 10 3 10 3
67151 ซัน (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
4 10 4 - - 10 0
67035 แมงปอ (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
3 10 0 10 3 - -