ห้องเรียน - BOOST สังคมศึกษา
ย้อนกลับไปดูคอร์สอื่น ปัจุบันเรียนครั้งที่ 11

รหัส นักเรียน รวม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
คะเเนน 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ
68096 โอม (ม.1)
โรงเรียนหอวัง
130 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
68182 พอตเตอร์ (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
126 - 10 - 8 - 10 - 10 - 9 - 10 - 10 - 10 - 9 - 10 - 10 - 10 - 10
68015 ซินวา (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
118 10 10 10 10 10 9 10 8 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 8 10 8 10 8
68047 แพร์ (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
114 10 10 10 10 10 9 10 8 - 8 10 8 10 10 10 10 - 9 - 8 - 10 10 6 10 8
68050 ไนซ์ (ม.1)
โรงเรียนหอวัง
113 10 10 10 8 10 9 10 8 10 9 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 - - 10 10 10 10
68111 ใบตอง (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
112 10 10 10 10 10 7 10 6 10 8 10 10 10 10 10 10 10 7 10 8 10 10 10 8 10 8
68150 น้อยหน่า (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
111 10 10 10 8 10 8 10 8 10 8 10 8 10 8 - 10 10 7 10 10 10 10 10 8 10 8
68179 ภู (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
109 10 6 10 8 10 9 10 8 10 9 10 10 10 8 10 10 10 7 10 8 9 8 10 10 10 8
68188 เอมี่ (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
108 - 8 - 8 - 10 - 8 - 8 - 6 - 10 - 10 - 8 - 10 - 8 - 6 - 8
68177 เพชร (สร) (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
108 10 8 10 8 10 10 7 8 10 9 10 10 10 8 10 10 10 5 10 6 9 8 10 10 10 8
68048 พลับ (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
108 10 10 10 8 10 9 9 6 - 7 10 10 10 10 10 10 - 6 - 8 - 8 10 8 10 8
68099 ปลื้ม (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
106 10 10 10 8 10 5 10 8 10 6 10 10 10 6 10 10 10 7 10 10 10 10 10 10 10 6
68080 กาก้า (ม.1)
โรงเรียนหอวัง
105 10 10 10 8 10 9 10 8 10 8 10 6 10 10 10 10 - 10 - 8 - - 10 8 10 10
68149 นอย (ม.1)
โรงเรียนหอวัง
104 10 10 10 4 10 9 10 8 10 10 10 8 10 10 10 10 10 9 10 8 10 4 - 10 10 4
68126 อองรี (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
104 10 10 10 8 10 10 7 8 10 8 10 10 10 6 10 10 10 8 - - 9 8 10 10 10 8
68181 นาย (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
103 10 8 10 6 10 9 10 8 10 9 10 10 10 6 10 10 10 7 10 10 9 6 10 8 10 6
68145 พราว (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
103 10 10 10 6 10 9 10 8 10 9 10 8 10 6 10 10 10 7 10 10 - 10 10 8 10 2
68133 เตอร์ (ม.1)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
103 10 10 10 8 10 8 10 8 10 9 10 8 10 8 10 10 10 8 10 6 10 8 10 6 10 6
68086 เซียน่า (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
103 10 8 10 6 10 7 10 8 10 9 10 8 10 10 10 10 10 7 10 8 10 10 10 6 10 6
68049 ใบเตย (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
102 10 10 10 6 - 9 10 8 - - 10 10 10 10 - 10 10 9 10 8 - 8 10 8 10 6
68046 พีช (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
101 10 10 10 6 10 9 10 6 - 9 10 8 10 10 10 10 - 9 - 6 - 8 10 4 10 6
68186 แป้ง (ม.1)
โรงเรียนมัธยมสาธิตวัพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
100 - 10 - 8 - 8 - 8 - 9 - 10 - 6 - 9 - 8 - 8 - 8 - 8 -
68137 โม (ม.1)
โรงเรียนหอวัง
100 10 8 10 8 10 8 10 8 10 7 10 6 10 8 10 10 10 9 10 8 10 8 10 8 10 4
68079 โค้ช (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
100 10 10 10 8 10 9 10 8 10 8 10 4 10 8 - - 10 7 10 10 10 10 10 8 10 10
68014 แม็ค (ม.1)
โรงเรียนหอวัง
100 10 10 10 10 10 9 10 8 10 10 - - 10 8 10 10 10 9 10 6 10 6 10 6 10 8
68185 เมย์ (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
99 - 6 - 8 - 8 - 8 - 7 - 6 - 8 - 10 - 10 - 8 - 6 - 8 - 6
68158 เตเต้ (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
99 10 10 10 6 10 8 10 10 10 4 10 4 10 8 10 10 10 5 10 10 10 8 10 10 10 6
68146 น้ำ (ม.1)
โรงเรียนหอวัง
98 10 8 10 10 - - 10 8 10 9 10 10 10 10 10 10 10 9 - - 10 8 10 8 10 8
68093 หยก(ชาย) (ม.1)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
96 10 8 10 10 10 7 10 8 10 7 10 8 10 8 10 10 10 8 10 8 10 4 10 4 10 6
68055 ภูฉาย (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
95 10 10 10 6 10 7 - - 10 8 10 10 10 10 10 10 - 6 - 10 - - 10 10 10 8
68044 ฟลุ๊ค (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
95 10 8 10 10 10 6 8 8 10 7 10 6 10 8 10 10 10 6 10 6 9 8 10 6 10 6
68042 เบสท์ (ม.1)
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
95 10 10 10 8 10 6 10 8 10 7 10 6 10 8 10 10 10 6 10 8 10 8 10 8 10 2
68187 ชมพู่ (ม.1)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
93 - 10 - 8 - 10 - 10 - 7 - 6 - 8 - 9 - 9 - 6 - 10 - -
68106 คอตต้อน (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
92 10 10 10 6 10 10 10 6 10 8 10 8 10 10 10 10 10 8 - - 10 10 10 6 - -
68006 ออมสิน (ม.1)
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
89 10 10 10 6 10 8 10 8 10 5 10 6 10 8 10 10 10 6 10 8 10 6 10 8 - -
68167 นิกกี้ (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
85 - 8 - 6 - 10 - 8 - 7 - 8 - 8 - - 8 - 8 - 6 - 8 -
68041 พราว (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
84 10 4 10 4 10 9 10 8 10 7 10 6 10 8 10 10 10 8 10 8 10 6 10 6 - -
68190 บี (ม.1)
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
83 - 6 - 10 - 10 - 8 - 8 - 10 - 8 - - 9 - 6 - 4 - 4 -
68183 พัตเตอร์ (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
83 - 10 - 8 - 8 - 8 - 6 - 6 - - 8 - 7 - 8 - 6 - 8 -
68176 เจ้านาย (ม.1)
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรังสิต คลอง4
83 10 6 10 8 10 7 10 4 10 3 10 4 10 10 10 10 10 5 10 6 10 8 10 6 10 6
68174 โอห์ม (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
83 10 10 10 6 10 8 10 8 10 7 10 10 10 10 - - - - 10 8 10 6 10 10 - -
68090 ป้อง (ม.1)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
83 10 10 - 10 10 5 5 2 10 9 5 4 10 6 10 10 10 3 10 8 9 6 10 4 10 6
68077 หยิ่วเชง (ม.1)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
81 - 8 - 6 - 7 - 6 - 8 - 8 - 6 - 4 - 8 - 6 - 6 - 8 -
68053 ธีร์ (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
80 10 8 10 4 10 7 10 4 10 9 - - 10 8 10 10 10 8 10 10 10 6 - 10 6
68102 แมรี่ (ม.1)
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
77 - 4 - 8 - 8 - 10 - 8 - 8 - 8 - - 5 - - 6 - 4 - 8
68141 ดีน (ม.1)
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
76 10 8 10 6 10 5 10 4 10 7 10 4 10 8 - - 10 4 10 10 10 6 10 8 10 6
68184 ตะวัน (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
75 - 4 - 4 - 9 - 6 - 4 - 8 - 4 - 9 - 7 - 6 - 6 - 6 - 2
68054 มุก (ม.1)
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
75 10 6 10 6 10 5 10 8 10 5 10 2 10 8 10 10 10 5 10 4 10 8 10 2 10 6
68035 ฮูโต๋ (ม.1)
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
74 10 6 10 4 10 5 10 6 10 7 10 6 10 10 10 10 - - 10 6 9 8 10 4 10 2
68030 อ้อม (ม.1)
โรงเรียนหอวัง
70 10 6 10 10 10 5 10 6 10 6 10 4 10 4 10 10 - 7 10 6 10 0 10 0 10 6
68172 นะโม (ม.1)
โรงเรียนหอวัง
64 10 6 10 4 10 6 10 4 10 5 10 6 10 6 10 10 10 3 10 4 - - 10 2 10 8
68152 แคท (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
61 - 6 - 6 - 7 - 10 - - - 8 - - 8 - 8 - 8 - -
68155 เอม (ม.1)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
50 10 10 10 8 - - - - - - 10 10 10 6 10 10 10 6 - - - - - - -
68074 แพร (ม.1)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
31 10 10 10 8 - - - - - - - - - - - - - - - - 10 10 - 3 - -
68136 อิง (ม.1)
โรงเรียนหอวัง
12 10 6 - - 10 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -