ห้องเรียน - BOOST ภาษาไทย
ย้อนกลับไปดูคอร์สอื่น ปัจุบันเรียนครั้งที่ 3

รหัส นักเรียน รวม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
คะเเนน 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ
68141 ดีน (ม.1)
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
30 10 10 10 10 10 10
68137 โม (ม.1)
โรงเรียนหอวัง
30 10 10 10 10 10 10
68106 คอตต้อน (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
30 10 10 10 10 10 10
68096 โอม (ม.1)
โรงเรียนหอวัง
30 10 10 10 10 10 10
68086 เซียน่า (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
30 10 10 10 10 10 10
68080 กาก้า (ม.1)
โรงเรียนหอวัง
30 10 10 10 10 10 10
68079 โค้ช (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
30 10 10 10 10 10 10
68050 ไนซ์ (ม.1)
โรงเรียนหอวัง
30 10 10 10 10 10 10
68015 ซินวา (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
30 10 10 10 10 10 10
68181 นาย (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
28 10 8 9 10 9 10
68150 น้อยหน่า (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
28 10 8 10 10 10 10
68111 ใบตอง (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
28 10 10 10 10 10 8
68047 แพร์ (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
28 10 8 10 10 10 10
68006 ออมสิน (ม.1)
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
28 10 8 10 10 10 10
68177 เพชร (สร) (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
26 10 8 8 10 6 8
68174 โอห์ม (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
26 10 8 10 10 10 8
68149 นอย (ม.1)
โรงเรียนหอวัง
26 10 8 10 10 10 8
68145 พราว (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
26 10 6 10 10 10 10
68126 อองรี (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
26 10 8 10 10 9 8
68099 ปลื้ม (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
26 10 6 10 10 10 10
68179 ภู (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
24 10 6 8 10 6 8
68158 เตเต้ (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
24 10 8 10 10 10 6
68055 ภูฉาย (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
24 10 8 10 10 8 6
68054 มุก (ม.1)
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
24 10 6 10 10 10 8
68053 ธีร์ (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
24 10 8 10 10 10 6
68046 พีช (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
24 10 4 10 10 10 10
68044 ฟลุ๊ค (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
24 10 8 10 10 10 6
68042 เบสท์ (ม.1)
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
24 10 8 10 10 10 6
68014 แม็ค (ม.1)
โรงเรียนหอวัง
24 10 4 10 10 10 10
68136 อิง (ม.1)
โรงเรียนหอวัง
22 10 6 10 10 10 6
68035 ฮูโต๋ (ม.1)
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
22 10 6 10 10 10 6
68188 เอมี่ (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
20 10 10
68184 ตะวัน (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
20 10 10
68146 น้ำ (ม.1)
โรงเรียนหอวัง
20 10 10 10 10 - -
68093 หยก(ชาย) (ม.1)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
20 10 8 8 6 8 6
68049 ใบเตย (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
20 10 10 10 10 - -
68041 พราว (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
20 10 8 10 6 10 6
68167 นิกกี้ (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
18 8 10
68176 เจ้านาย (ม.1)
ไม่ทราบโรงเรียน
18 10 6 10 8 10 4
68155 เอม (ม.1)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
18 10 8 10 10 - -
68048 พลับ (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
18 10 4 10 8 10 6
68182 พอตเตอร์ (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
16 6 10
68183 พัตเตอร์ (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
16 6 10
68133 เตอร์ (ม.1)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
16 10 6 - - 9 10
68074 แพร (ม.1)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
16 10 6 10 10 - -
68152 แคท (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
14 6 8
68102 แมรี่ (ม.1)
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
14 6 8
68030 อ้อม (ม.1)
โรงเรียนหอวัง
14 10 6 10 4 10 4
68172 นะโม (ม.1)
โรงเรียนหอวัง
12 10 8 10 2 10 2
68190 บี (ม.1)
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
10 10
68185 เมย์ (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
10 10
68187 ชมพู่ (ม.1)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
8 8
68090 ป้อง (ม.1)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
8 10 4 - - 6 4
68077 หยิ่วเชง (ม.1)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
6 6
68186 แป้ง (ม.1)
โรงเรียนมัธยมสาธิตวัพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
6 6