ห้องเรียน - BOOST วิทยาศาสตร์ (เรื่องสาร,เคมี)
ย้อนกลับไปดูคอร์สอื่น ปัจุบันเรียนครั้งที่ 2

รหัส นักเรียน รวม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
คะเเนน 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ
68195 บีบี (ม.1)
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
20 10 10 10 10
68065 มีน (ม.1)
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
20 10 10 - 10
68070 อิมมี่ (ม.1)
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
19 10 10 10 9.5
68002 ณัช (ม.1)
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
18 10 8 - 10
68133 เตอร์ (ม.1)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
17 10 10 10 7
68190 บี (ม.1)
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
15 10 8 10 7
68118 น้ำมนต์ (ม.1)
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
14 10 8 10 6
68191 ป๋อมแป๋ม (ม.1)
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
13 10 8 10 5.5
68006 ออมสิน (ม.1)
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
12 10 10 10 2
68093 หยก(ชาย) (ม.1)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
10 10 6 10 4.5
68090 ป้อง (ม.1)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
3 10 3
68161 ชมพู่ (ม.1)
ไม่ทราบโรงเรียน
0